Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2017
  Lisans

  İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr. (Ücretli), Türkiye

 • 2008 - 2015
  Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2005 - 2008
  Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2001 - 2005
  Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015
  Doktora

  Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

 • 2008
  Yüksek Lisans

  Türk Vergi Yargısında Bilirkişilik

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk (Yl) (Tezli)