Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

  • 2013 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü