Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişiminde Reklam: Alana İlişkin Bir İçerik Analizi

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, no.40, pp.146-172, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Görsel Marka Kimliğinin Instagram'daki Yansıması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.37, pp.4581-4618, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Medyada Hikayeleştirme Kullanımı Bağlamında Marka Sadakati

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, no.36, pp.233-252, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketim Toplumunda Postmodern Sanat Akımlarının Reklamdaki Yansımaları

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, no.2, pp.433-447, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

One-Way And Two-Way Communication In Healthcare Communication “An Evaluation Of Healthcare Programs On Television”

International Multidisciplinary Eurasian Congress, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.56-66

The Reflections of Postmodern Art Movements on Advertising in Consumer Society

2’xxnd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016

Books & Book Chapters

Halkın Yeni Afyonu Sosyal Medyada "Gündem Belirleme" ve Gündem Belirlemeye Eleştirel Bakış

in: Ağdaki Şüphe, Tolga Kara,Ebru Özgen, Editor, Beta, İstanbul, pp.191-228, 2015

Plastik Sanatlarda Tipografi

Türkiye Alim Kitapları, Berlin, 2014