Assoc. Prof.

MUSTAFA BATUHAN KURT


School of Applied Sciences

Printing Technologies

Department of Printing Technologies

Education Information

2004 - 2012

2004 - 2012

Doctorate

Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Matbaa Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Postgraduate

Marmara University, Faculty Of Technical Education, Printery Education, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Technical Education, Printery Education, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Flekso baskı sisteminde kullanılan baskıaltı malzemelerinin ve kalıbın basan yüzey yüksekliğinin, kaliteye etkisinin tespit edilmesi

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matbaa Eğitimi (Yl) (Tezli)

2001

2001

Postgraduate

Masaüstü yayıncılık sisteminde tarama ve çıkış çözünürlüğünün baskı kalitesine etkisinin incelenmesi

Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Matbaa Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Printing and Publication

Academic Titles / Tasks

2015 - 2021

2015 - 2021

Assistant Professor

Marmara University, School Of Applied Sciences, Printing Technologies

2014 - 2015

2014 - 2015

Research Assistant

Marmara University, School Of Applied Sciences, Printing Technologies

1998 - 2014

1998 - 2014

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Technical Education, Printery Education

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Director of Junior College

Marmara University, School Of Applied Sciences

2020 - Continues

2020 - Continues

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara University, School Of Applied Sciences

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Head of Department

Marmara University, School of Applied Sciences, Printing Technologies

2015 - Continues

2015 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Marmara University, School of Applied Sciences, Printing Technologies

2021 - 2021

2021 - 2021

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Marmara University, School Of Applied Sciences, Printing Technologies

2015 - 2018

2015 - 2018

Deputy Head of Department

Marmara University, School of Applied Sciences, Printing Technologies

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Teknik Resim

Associate Degree

Associate Degree

Karton Ambalaj Tasarımı ve Üretimi

Doctorate

Doctorate

İleri Ambalaj Teknikleri ve Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi

Postgraduate

Postgraduate

Ambalaj Üretiminde Baskı Hazırlık

Associate Degree

Associate Degree

Karton Ambalaj Tasarımı ve Üretimi

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar Destekli Ambalaj Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar Destekli Ambalaj Tasarımı II

Postgraduate

Postgraduate

Ambalaj üretiminde baskı hazırlık

Undergraduate

Undergraduate

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Doctorate

Doctorate

Sürdürülebilir ambalaj tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Karton ambalaj üretim yöntemleri

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

An investigation of the tensile characteristics of printed handsheets

Engin M., SÖNMEZ S. , KURT M. B.

PIGMENT & RESIN TECHNOLOGY, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2012

2012

Effects of Different Solvents to Printability in Gravure Printing

Şimşeker O. , Kurt B. , Arman Kandırmaz E.

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.24, no.11, pp.5253-5256, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Investigation of differently coated corrugated cardboard in terms of electrophotographic print chroma and hue angle

Yilmaz U., KILLI U., KURT M. B. , TUTUŞ A., SÖNMEZ S.

Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, vol.23, no.1, pp.51-57, 2022 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

A simple mathematical tool to forecast COVID-19 cumulative case numbers

Balak N., İnan D. , Ganau M., Zoia C., Sönmez S. , Kurt B. , et al.

CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND GLOBAL HEALTH, vol.12, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2021

2021

Diyabet Hastalığı Bulunan Bireylerin Hayatını Kolaylaştıran Mobil Uygulama Ara Yüzü Tasarımı ve İncelenmesi

KURT M. B. , GÜMÜŞ Ç.

Tarih Okulu Dergisi, vol.14, pp.1309-1326, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2021

2021

REKLAM AJANSLARININ KARŞILAŞTIĞI RENK KAYNAKLI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KURT M. B.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.1, no.49, pp.226-237, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Friction Stir Welded of High Density Polyethylene Sheets

BİLİCİ M. K. , KURT M. B. , KURT H.

Journal of Scientific and Engineering Research, vol.4, no.9, pp.363-370, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Matbaa Eğitimi Lisans Mezunlarının Sektörel Tecrübeleri Sonrası Mesleki Değerlendirmeleri

ÖZOMAY Z., URAL E., ÖZDEMİR L. , KURT M. B.

BASIM akademi dergisi, vol.1, no.1, pp.47-53, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Matbaa EgitimiLisans Mezunlarının Sektörel Tecrübeleri Sonrası Mesleki Degerlendirmeleri

ÖZOMAY Z., URAL E. , ÖZDEMİR L. , KURT M. B.

BASIM akademidergisi, vol.1, pp.47-53, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Flekso Baskı Sisteminde Kalıp Kalınlığının ve Basan Yüzey Yüksekliğinin Nokta Kazancına Etkisi

GENÇOĞLU E. N. , KURT M. B.

istanbul ticaret üniversitesi fen bilimleri dergisi, vol.14, no.27, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

The Adventure Of Our Book Project Of Prıntıng Theır Storıes In Prıntery Wrıtten By 48 54 Months Age Chıldren s Own

ÜNSAL F. Ö. , KÜÇÜKOĞLU E., ÖZOMAY Z. , KURT M. B.

Journal Of Educatıonal And Instructıonal Studıes In The World, vol.4, no.1, pp.5-12, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

The Adventure Of Our Book Project Of Printing Their Stories In Printery Written By 48 54 Months Age Children s Own

ÜNSAL F. Ö. , KÜÇÜKOĞLU E. , ÖZOMAY Z., KURT M. B.

Journal Of Educational And Instructional Studies In The World, vol.4, pp.37-42, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Investigation Of Thermal And Surface Properties Of Transparent Polyurethane Coatings Containing Fluorine Chains

ÇAKIR M. , AKIN E. , KURT M. B.

The International Aluminium-Themed Engineering And Natural Sciences Conference, 2 - 04 October 2019

2019

2019

Esnek Ambalaj Sektöründe İşverenin Yükümlülükleri, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler

KURT M. B. , YENER M. D.

Print İstanbul 3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2019

2017

2017

Matbaa Sektöründe İş Güvenliği Durumunun İncelenmesi

KURT M. B. , Bayrak M.

2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, 11 - 12 October 2017, vol.1, pp.429-438

2016

2016

Investigation on Color Properties and Printing Force Of Natural Printing Inks From Natural Pigments Produced from Dactylopius Coccus Costa

CENGİZ C., KURT M. B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, 4 - 05 November 2016

2016

2016

Technical Analysis Of Natural Printing Inks From Natural Pigments Produced from Indigofera Tinctoria L And Its Printability Specifications

CENGİZ C., KURT M. B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, 4 - 05 November 2016

2014

2014

Investigation of Properties and Printing Forces of Inks Obtained from Dactylopiuscoccus Costa

CENGİZ C., KURT M. B. , KARADAĞ R., emine t.

Dyes in History & Archaeology: 33rd Annual Conference, Glasgow University, Glaskow, BİLİNMEYEN ÜLKELER (DİĞER), 29 October - 01 November 2014

2014

2014

Formation and its printablity Specifications of Natural Indigo Printing Inks

CENGİZ C., KURT M. B. , KARADAĞ R., emine t.

Dyes in History Archaeology: 33rd Annual Conference, Glasgow University, Glaskow, İSKOÇYA, 29 October - 01 November 2014

2005

2005

Matbaa Teknik Ve Endüstri Meslek Liselerindeki Öğretmenlerin Teknolojik Gelişmelere Bağlı Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

SÖNMEZ S. , KURT M. B. , Candan C.

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 5 - 07 September 2005, vol.2, pp.1111-1117

2004

2004

Karton Ambalaj Üretiminde Farklı Karşı Kalıp Yöntemlerinin Piliyaj Kalitesi ve Maliyet Açısından İncelenmesi

GENÇOĞLU E. N. , KURT M. B. , Başkan G., TUTAK D.

2. Uluslarası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 02 December 2004, vol.2, pp.275-288

2004

2004

Gıda Karton Ambalaj Üretiminde Farklı Karşı Kalıp Yöntemlerinin Piliyaj Kalitesi ve maliyet açısından incelenmesi

GENÇOĞLU E. N. , KURT M. B. , BAŞKAN G., TUTAK D.

2. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 2 - 05 December 2004

2003

2003

Çeşitli Yaş Gruplarına Göre Rengin Algılanması Olayı

DEDELİOĞLU C., URAL E. , SÖNMEZ S. , KURT M. B.

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 September 2003, pp.412-424

2003

2003

Çeşitli Yaş Gruplarına Göre Rengin Algılanması Olayı

Selimbeyoğlu C., Elif Ö. U. , SÖNMEZ S. , KURT M. B.

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 29 - 30 September 2003, vol.1, pp.412-424

2003

2003

Dijital Fotoğraf Makinası İle Elde Edilen Görüntülerin Fotoğraf Kalitesi Üzerine Etkisi

SELİMBEYOĞLU C., KURT M. B. , SÖNMEZ S.

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 29 - 30 September 2003, vol.1, pp.426-432

2002

2002

Ambalaj malzemelerinin Kalite Kontrolü ve Numune Alma Yöntemleri

DEDELİOĞLU C., KURT M. B.

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2002, vol.1, pp.385-396

2002

2002

Siyah Beyaz Tramlı Baskıda Tram Sıklığına En Uygun Piksel Tabanlı Dosya Çözünürlüğünün Belirlenmesi

PARLAK H., KURT M. B. , SOYSAL T., ŞİMŞEKER O.

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2002, vol.1, pp.191-198 Creative Commons License

2001

2001

Renk Yönetim Sisteminin Ofset Baskı ve Flexo Baskı Sistemlerine Uygulanması

GENÇOĞLU E. N. , ŞAHİNBAŞKAN T. , DEDELİOĞLU C., KURT M. B. , ÖZAKHUN Ş. C.

II. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 30 May - 01 June 2001, vol.1, pp.365-373

Books & Book Chapters

2021

2021

FLEKSO BASKI ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANILAN AMBALAJ HAMMADDELERİ

KURT M. B.

in: Fen Bilimleri ve Matematikte Araştırma ve Değerlendirmeler, Akgül Hasan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-17, 2021

2021

2021

DİJİTAL GÖRSEL KÜLTÜR VE YENİ MEDYA EKSENİNDE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

YAZAR T., KURT M. B.

in: Kültür Tarihi ve Disiplinlerarası Sanat I, Kılıç Sibel, Editor, Artikel Yayıncılık, İstanbul, pp.57-85, 2021

2021

2021

FLEKSO BASKI SİSTEMİ ANA BİLEŞENLERİ VE BASILABİLİRLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

KURT M. B.

in: FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKTE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER Cilt I, Yüksel Mehmet, Karaman Onur, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.97-114, 2021

2020

2020

Karton Ambalajda Sürdürülebilirlik

KURT M. B.

in: SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR CİLT ⅠⅠ, Sinan SÖNMEZ, Adem KARA, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.267-280, 2020

2020

2020

METAL OFSET BASKIDA SEIZE VERNİK ÜSTÜNE UYGULANAN ULTRAVİYOLE CMYK MÜREKKEPLERİN VERNİK ÖNCESİVE SONRASI RENK FARKININ İNCELENMESİ

OKUR C., KURT M. B.

in: Fen Bilimleri ve MatematikteTeori ve Araştırmalar II, Hasan AKGÜL , Mehmet YÜKSEL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.53-66, 2020

2018

2018

Basım İşletmelerinde Teknik İletişimsizliğe Bağlı Sorunların İncelenmesi

KURT M. B. , OKTAV M. , AKGÜL A. , özdemir l.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, M. Batuhan KURT, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.257-264, 2018

Scientific Refereeing

October 2021

October 2021

PIGMENT & RESIN TECHNOLOGY

Journal Indexed in SCI-E

April 2021

April 2021

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (WOS): 6

h-index (WOS): 2