Araştırma Alanları

 • Benzetim, Modelleme ve Tanıma

 • Denetleyiciler

 • Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri

 • Endüstriyel Otomasyon

 • Haberleşmeli Kontrol Sistemleri

 • Kararlılık

 • Kesikli Zaman Sistemleri ve Bilgisayarla Kontrol

 • Kontrol Sistemleri ve Enstrümantasyon

 • Sistem Tanılama

 • Zaman Bağımlı Sistemler

 • Akıllı Etmenler

 • Alan ve Servis Robotları

 • Bilgisayarla Görme

 • İnsan ve Robot Etkileşimi

 • Mekatronik Sistemler

 • Rota ve Hareket Planlama

 • Örüntü Tanıma ve Analizi

 • Benzetim ve Modelleme

 • Bilgisayar Ağları

 • Donanım

 • Yazılım

 • Baskı Devreler, İnce Film, Kalın Film ve Hibrid Tümleşik Devreler

 • Devre Kuramı

 • Dönüştürücüler ve Algılama Aygıtları

 • Elektronik Devreler

 • Pasif Devre Elemanları, Anahtarlar ve Konnektörler

 • Elektrik Makineleri Kuramı ve Tasarımı

 • Elektrik Motoru Sürücüleri

 • Robotik

 • Mekatronik

 • Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimi