Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Çin’in Ortadoğu’da Artan Nüfuzu, Bölgesel Gelişmeleri Nasıl Etkiler?

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-ABD İlişkileri: Çıkar, Öncelik ve Hedeflerde Uyumsuzluk

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

 • 2019 Türkiye - ABD İlişkileri

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2019 Sözde Soykırım İddiası ve Türkiye’nin İzlediği Yanlış Strateji

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Çin’in Yükselişi ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılığı, Türk Dış Politikası’nı Nasıl Etkilemektedir?

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

 • 2018 Türk Dünyası Avrasya’da Güç Merkezi Oluşturabilir mi?

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 The Rising of China in the Middle East

  Çalışma Grubu

  Nevşehir, Türkiye

 • 2017 Çin’in Ortadoğu’da Artan Nüfuzunun Bölgeye Etkileri

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

 • 2017 Türk Dış Politikasında 15 Yılın Bilançosu

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2016 The Shanghai Cooperation Organization and Turkish Foreign Policy Towards Eurasia

  Çalışma Grubu

  Dehri, Hindistan

 • 2016 American Foreign Policy Towards Turkey and Iran

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Turkey and the Syrian Case

  Çalışma Grubu

  Sydney, Avustralya

 • 2016 The Developing Relations Between Turkey and China

  Çalışma Grubu

  Shanghai, Çin

 • 2016 Sino – Turkic Relations in Last Decade and the Dilemma of Turkish Foreign Policy

  Çalışma Grubu

  Shanghai, Çin

 • 2016 Suriye Sorununda Atlantik – Avrasya Rekabetinin Yansıması Olarak Türkiye – İran Rekabeti

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Türkiye – Çin İlişkilerinde Fırsatlar, Güçlükler, Avantajlar

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Avustralya’nın Toplumsal Belleğinde Çanakkale Muharebeleri ve 100. Yıl Etkinlikleri

  Çalışma Grubu

  Çanakkale, Türkiye

 • 2015 Arap Baharı’nın 5. Yılında Türk Dış Politikası: Bölgesel Aktör Olmak mı, Değerli Yalnızlık mı?

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

 • 2015 Turkish Foreign Policy, the Middle East and the JDP

  Çalışma Grubu

  Canberra, Avustralya

 • 2015 Çanakkale Savaşlarında Fedai Ruhu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 The Developing Relations between Turkey and China during the Last Decade

  Çalışma Grubu

  Beijing, Çin

 • 2015 2014 Senesinde Türkiye – AB İlişkileri: Malumun Biraz Erken İlanı

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Suriye Sorununda Türkiye – İran Rekabeti ve ABD’nin Konumu

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

 • 2014 Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılığının Türkiye – Rusya İlişkilerine Etkileri

  Çalışma Grubu

  Kocaeli, Türkiye

 • 2013 Arap Baharı ve Avrasya – Atlantik Çekişmesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Türkiye’nin Avrasya’nın Yükselen İki Gücü Rusya ve Çin’le İlişkileri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Yüksek Öğretimde Özelleştirmenin Cumhuriyet Açısından Olası Sonuçları

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2012 The Importance of Energy Resources in Central Asia, Rising of the Shanghai Cooperation Organization and Policies of Turkey

  Çalışma Grubu

  Ulan-Ude, Rusya

 • 2011 The Potential and Problems of the Caucasia

  Çalışma Grubu

  Dehri, Hindistan

 • 2010 Türkiye’nin Ekonomik Gücü ve Jeopolitik Konumunun Enerji Politikalarına Etkisi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Makedonya’daki Siyasi Ortamın İttihat ve Terakki’ye Etkileri

  Çalışma Grubu

  Skopje, Makedonya

 • 2009 Türk Ekonomisinin Ulusal Güvenliğe Etkileri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Türk Devrimi’nin Üçüncü Dünya Üzerindeki Etkisi ve Güncelliği

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Türkiye’nin Jeopolitik Önemi ve Avrasya’daki Enerji Denklemi

  Çalışma Grubu

  Isparta, Türkiye

 • 2008 1908 Sansür Sonrası Türk Yurdu Dergisi’nde Dış Türkler

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 1908 Devrimi’nin Osmanlı’nın Arap Tebaası Üzerindeki Etkisi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2008 Jön Türk Hareketi ve II. Meşrutiyet’in Orta Asya ve Kafkasya’daki Yankıları, Milliyetçilik ve Bağımsızlık Hareketlerine Etkileri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Türkiye’nin Kırım Tatar Türklerine Bakışı

  Çalışma Grubu

  Simferopol, Ukrayna

 • 2008 Ortadoğu’da İthal Çözümlerin Başarısızlığı ve Türkiye Modeli

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Türkiye İçin Stratejik Bir Coğrafya ve Seçenek: Avrasya

  Çalışma Grubu

  Bolu, Türkiye

 • 2007 SSCB’nin Dağılması Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin İzlediği Bölge Politikası ve Bu Bağlamda Türkiye- Azerbaycan İlişkileri

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2007 Suriye’nin Bölgesel Politikalarının Türkiye’nin Dış Politikasına Etkileri

  Çalışma Grubu

  Kahramanmaraş, Türkiye

 • 2007 Atatürk ve Türk Devrimi’nin Asya ve Afrika’daki Etkileri

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2007 Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Beden Eğitimi ve Spor Politikaları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Ulusal, Bölgesel ve Evrensel Bir Model Olarak Atatürk’ün Bölge Merkezli Dış Politikası

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

 • 2005 Osmanlı Diplomasisinde Hediyeleşme

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2012 Üçüncülük Ödülü - Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılında Türkiye’nin Önemi konulu “2. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu"

  Uludağ Üniversitesi

Davetli Konuşmalar

 • Aralık 2020 Küresel Güvenlik ve Türkiye

  Konferans

  Uluslararası İlişkiler Konseyi, Türkiye

 • Kasım 2020 Uluslararası Sistem, Dış Politika, Diplomasi: Yeni Yönelimler

  Konferans

  Başkent Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2020 3 Mart Devrim Yasaları

  Seminer

  İstanbul Barosu Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi, Türkiye

 • Aralık 2019 Kurtuluştan Kuruluşa Türk Hukuk Devrimi

  Konferans

  Aydın Barosu, Kuşadası Ticaret Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şubesi, Türkiye

 • Aralık 2019 İstihbarat ve Terörle Mücadele

  Seminer

  İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2019 Türk Dış Politikasında Güncel Gelişmeler

  Seminer

  Kapadokya Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2019 Türk Dış Politikası ve Batı’yla İlişkiler

  Konferans

  Ankara Forumu Derneği, Türkiye

 • Nisan 2019 Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi

  Konferans

  İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2019 95. Yılında 3 Devrim Yasası

  Çalıştay

  İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Türkiye

 • Mart 2019 Türk Dünyası’nda Bir Güç Merkezi Oluşturulabilir mi?

  Seminer

  Türk Ocakları İstanbul Şubesi, Türkiye

 • Nisan 2018 Afrin Harekâtı Sonrası Suriye’nin Geleceği

  Seminer

  Üsküdar Üniversitesi, Türkiye

 • Nisan 2018 Atatürk İlkeleri

  Çalıştay

  Atatürkçü Düşünce Derneği Şişli Şubesi, Türkiye

 • Aralık 2017 Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri

  Çalıştay

  CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu Başkanlığı, Türkiye

 • Kasım 2017 Atatürk’ü Anlamak

  Konferans

  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye

 • Mart 2017 Başkanlık Sistemi, Dış Siyaset ve Ekonomi

  Çalıştay

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Ocak 2017 Atatürk ve Dış Politika

  Konferans

  Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şubesi, Türkiye

 • Ocak 2017 Milli Seferberlik ve Avrasya

  Çalıştay

  Ulusal Strateji Merkezi, Türkiye

 • Ocak 2017 Türkiye’nin Düşünce ve Yazı Hayatında Demirtaş Ceyhun

  Konferans

  Çukurova 10. Kitap Fuarı , Türkiye

 • Aralık 2016 Türk Dış Politikası ve Avrasya

  Konferans

  Cumhuriyetçi Birlik Platformu, Türkiye

 • Aralık 2016 Yerini Arayan Türkiye: Avrupa Birliği – Şanghay İşbirliği Örgütü

  Konferans

  Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi, Türkiye

 • Kasım 2016 Çözülme Sürecinde AB ve Yeni Dünya Düzeni

  Konferans

  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • Temmuz 2016 Lozan: Diplomatik Zaferin 93. Yılı

  Konferans

  İstanbul Barosu, Türkiye

 • Nisan 2013 Siyasi Şiddet, Çatışma ve Terörle Mücadele

  Konferans

  İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2013 2. Yeditepe Türkiye Forumu

  Konferans

  Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2013 2. Ulusal Güvenlik Akademisi

  Konferans

  İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2012 Ulusal Güvenlik ve Medya

  Konferans

  İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2012 2.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı ve Kısa Film Festivali

  Konferans

  Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Türkiye

 • Nisan 2011 Cumhuriyet’ten Günümüze Devrim Yasaları

  Konferans

  İstanbul Barosu Cumhuriyet Hukuku ve Kültürü Merkezi, Türkiye

 • Ekim 2010 Ulusal İktisat Kongresi

  Konferans

  Balıkesir Üniversitesi, Türkiye