General Information

Biography

Kaliforniya Üniversitesi elektronik ve bilgisayar mühendisliği- malzeme bilimi programında doktora yaptıktan sonra, silikon vadisinde ve Arizona’da 20 yıla yakın süreyle mikroçip ve nanoteknoloji, test sistemleri, mikroelektromekanik sistemler, yeni üretim teknolojileri alanında çalıştı. Bu firmaların Arge bölümlerinde ve şirket yönetiminde bulundu. Yaptığı çalışmalarının sonucunda 23 adet ABD patenti aldı. Lawrence Livermore ve Sandia ulusal araştırma merkezlerinde nanoteknoloji alanında çalışmalarda bulundu. Intel, Samsung, Texas Instruments, Qualcomm, Toshiba, Sony gibi firmalarla ortak projelerde çalıştı. İstanbul Şehir Üniversitesi’ne 2010 yılında Endüstri Mühendisliği öğretim üyesi olarak katıldı. 2014-2016 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı yürüterek enerji, kimyasal teknolojiler, biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanında geliştirilen 18 ürünün ticarileşmesini sağlayarak ülke sanayicimize kazandırdı. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji, akıllı sistemler konularında projeler yürüttü. Marmara Üniversitesinde Malzeme Mühendisliği bölümünde Ağustos 2020’den itibaren profesör olarak görevine devam etmektedir.

Tübitak MAM, BİLGEM, Bilişim Vadisi ve Sabancı Üniversitesi SUNUM yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. Halen BM ilişkili WAITRO Uluslararası Endüstriyel Araştırma Organizasyonları yönetim kurulu üyesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge temsilcisi görevini devam ettirmektedir. Şehir Üniversitesi TTO Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış, halen Çevre Vakfı Yönetim Kurulu ve MEB ARGEMER Bilimsel Danışma Kurulu üyesidir. 


Institutional Information

Unit
Faculty of Engineering
Department
Metallurgical and Material Engineering
Program
Department of Materials

Contact

Email
bahadir.tunaboylu@marmara.edu.tr
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/8512
Office Phone
+90 216 777 3769 Extension: 3769
Office
MD 202
Address
Göztepe Kampüsü Kadıköy, Istanbul