Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Avulse dişlerde geç replantasyon Tedavisinin Takibi: Olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri, cilt.23, ss.50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vital Pulpa Tedavisinde Lazer Uygulaması: Olgu Sunumu

Diş Hekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Sempozyumu, Türkiye, 26 Ekim 2017

Vital Pulpa Tedavisinde Lazer Uygulaması

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1.Sempozyumu, Türkiye, 26 Ekim 2017

Avülse Dişlerde Geç Replantasyon Tedavisi Takibi:Olgu sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Avülse Dişlerde Geç Replantasyon Tedavisinin Takibi: Olgu Sunumu

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Avulse Dişlerde Geç Replantasyon Tedavisinin Takibi: Olgu Sunumu

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017