Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRK HUKUKUNDA AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE KISMİ DAVANIN İŞÇİLİK ALACAKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

1. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2016

GENEL İŞLEM KOŞULARININ İŞ HUKUKUNA ETKİSİ

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Macaristan, 25 - 30 Ağustos 2015

Kitap & Kitap Bölümleri