Prof.Dr.

AYNUR URALER


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis Anabilim Dalı

Biyografi

Aynur Uraler 1960 yılında İstanbul Pendik’te doğdu. Pendik İlkokulu, İstanbul Çapa Öğretmen Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1988).

Aynı Fakülte’de hadis alanında Ümmü Habîbe ve Rivâyetleri konulu yüksek lisans tezini 1990 yılında tamamladı. 1991’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hadis Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık konulu doktorasını 1998'de tamamladı. Doktoradan sonra bir yıl Ürdün Üniversitesi’nde araştırma yaptı. 2003'de yardımcı doçent olarak görevine devam etti. 2014 yılında doçent oldu. Halen bulunduğu Fakülte'de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

1990 - 1998

1990 - 1998

Doktora

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

1988 - 1990

1988 - 1990

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

1983 - 1988

1983 - 1988

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

1990

1990

Yüksek Lisans

Ümmü Habibe’nin Rivayetleri

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

İlahiyat , Hadis

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2016 - 2021

2016 - 2021

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2003 - 2016

2003 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Fedâle B. Ubeyd ve rivâyetleri Creative Commons License

Uraler A. (Danışman)

N.YILMAZ(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Helak edici yedi şey hadisinin tetkiki

Uraler A. (Danışman)

E.AYÇİÇEK(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Günler ile ilgili hadisler Creative Commons License

Uraler A. (Danışman)

Z.ŞAHİN(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Mevlid Geleneği: Ömrüne Yemin Olsun ki

URALER A.

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.27-67, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Ben Müşrikler Arasında Yaşayan Her Müslümandan Uzağım Hadîsi Üzerine Bir Tetkik

URALER A.

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.63-95, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Makâsıdın Sünnetteki Yeri ve Hadisleri Anlamadaki Rolü

Uraler A.

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.133-145, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Hadislerle İstidlal Konusunda Beyhakî nin Cuveynî ye Yazdığı Mektup Üzerine Bir Değerlendirme

URALER A.

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.10, ss.61-82, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Hz Peygamber in Ailesinden Bir Hanım Safiyye bint Abdilmuttalib

URALER A.

Diyanet İlmi Dergi, cilt.45, ss.131-138, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

The Sunnah As The Source Of Civilization

URALER A.

Vizione, ss.177-188, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Cemaate Devam Etmeyenleri Uyaran Hadisin Tetkiki

URALER A.

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, ss.135-160, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Hz Peygamber in Topluma Dini Yerleştirme Uslûbu

URALER A.

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, ss.71-87, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tespitler

URALER A.

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.4, ss.81-106, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Cami Çevresi

URALER A.

Türkiye Diyanet Vakfı Fatih Şubesi Dergisi, ss.11-17, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Hazreti Peygamber ve Suçlular

URALER A.

Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in (s.a.) Muasırlarıyla Münasebetleri – I, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2018, ss.357-374

2014

2014

Muhteva Açısından Hikmet Gonceleri Üzerine Bir Tahlil ve Değerlendirme

URALER A.

Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2014

2016

2016

Hadisin Anlaşılmasında Makasıdın Sünnetteki Yeri

URALER A.

Fehmu’l-hadîsi’n-Nebevî fî Dav’i’l-makasıdi’ş-şerîa, Amman, Ürdün, 21 Mart 2016

2012

2012

Şartları Değerlendirmeksizin Kadının Çalışmaya Zorlanması

URALER A.

Dînî ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet, Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2012

2009

2009

Kırk Hadîs Geleneği ve Şair Nâbî nin Kırk Hadîs le İlgili Eserinin Tahlili

URALER A.

Şair Nâbî Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2009, ss.149-170

2004

2004

Hz Peygamber in Hadislerinde İnsanın Sorumluluğunun Boyutları

URALER A.

Kur’ân-ı Kerîm’de Mes’ûliyet Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2004, ss.159-182

2004

2004

Hz Peygamber in Yanlış Anlaşılmak Endişesine Dayalı Uygulamaları

URALER A.

Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2004, ss.45-61

2004

2004

İslam da Kadın

URALER A.

Islam en Integratie Debatten Programma Turkse Group, Rotterdam, Hollanda, 03 Ekim 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

DOKUZ DİLDE KIRK HADİS

Uraler A. (Editör)

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2020

2020

2020

Mevlid Geleneği ”Senin Ömrüne Yemin Olsun”

URALER A.

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2020

2019

2019

Abdullah b. Ömer ve Sünnet Hassasiyeti

Uraler A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2019

2018

2018

Sûreler ve Dualar

URALER A.

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2018

2017

2017

Orası Başka Bir Yer Umre Rehberi

URALER A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Sünnete Uymanın Önündeki Engeller

Uraler A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017

2016

2016

Gönüllerin Gülü Hz Muhammed

URALER A.

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2016

2016

2016

Hz Peygamber e Yahudi ve Hristiyanlar ın Yönelttikleri Sorular

Uraler A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016

2016

2016

Sahâbe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık

Uraler A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016

2015

2015

Cami ve Cemaatle Namaz

Uraler A.

Cami ve Namazla Diriliş , Yunus Özdamar, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.83-95, 2015

Ansiklopedide Bölümler

2013

2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Zeyneb

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.355-356, 2013

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Ümmü Habîbe

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.318-319, 2012

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Ümmü Külsûm

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.323, 2012

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Ümmü Hâlid

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.320, 2012

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Ümmehâtü’l-mü’minîn

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.306-308, 2012

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Ümmü Hakîm

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.319-320, 2012

2010

2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Şifâ bint Abdullah

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.138-139, 2010

2010

2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Sümeyye bint Hubbât

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.134, 2010

2009

2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Sevde

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.584-585, 2009

2008

2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Safiyye

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.474-475, 2008

2008

2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Rukiyye

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.219, 2008

2008

2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Safiyye bint Abdülmuttalib

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.475-476, 2008

2005

2005

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Muâze el-Adeviyye

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.340-341, 2005

2003

2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Mâriye

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, ss.63-64, 2003

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2018

Haziran 2018

DİYANET İLMİ DERGİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Nisan 2018

Nisan 2018

Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in (s.a.) Muasırlarıyla Münasebetleri – I (Yardımlaşma ve Dayanışma Açısından Hz. Peygamber ve Ashâbı)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Uraler A.
İstanbul, Türkiye


Jüri Üyelikleri

Ocak-2016

Ocak 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Düzce Üniversitesi