Prof. AYNUR URALER


Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

Department of Hadith


Research Areas: Theology, Hadith

Email: auraler@marmara.edu.tr
Office Phone: +90 0216 777 4700 Extension: 4760
Fax Phone: +90 0216 777 4701
Web: https://avesis.marmara.edu.tr/auraler
Address: Mahir İz Cad. No=2 Bağlarbaşı-Üsküdar-İstanbul

Metrics

Publication

49

Citiation (TrDizin)

15

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

13

Open Access

10

Biography

Aynur Uraler 1960 yılında İstanbul Pendik’te doğdu. Pendik İlkokulu, İstanbul Çapa Öğretmen Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1988).

Aynı Fakülte’de hadis alanında Ümmü Habîbe ve Rivâyetleri konulu yüksek lisans tezini 1990 yılında tamamladı. 1991’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hadis Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık konulu doktorasını 1998'de tamamladı. Doktoradan sonra bir yıl Ürdün Üniversitesi’nde araştırma yaptı. 2003'de yardımcı doçent olarak görevine devam etti. 2014 yılında doçent oldu. Halen bulunduğu Fakülte'de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Education Information

1990 - 1998

1990 - 1998

Doctorate

Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

1988 - 1990

1988 - 1990

Postgraduate

Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

1983 - 1988

1983 - 1988

Undergraduate

Marmara University, Faculty of Theology, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık

Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

1990

1990

Postgraduate

Ümmü Habibe’nin Rivayetleri

Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Theology

Hadith

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

2016 - 2021

2016 - 2021

Associate Professor

Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

2003 - 2016

2003 - 2016

Assistant Professor

Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Fedâle B. Ubeyd ve rivâyetleri

Uraler A. (Advisor)

N.YILMAZ(Student) Creative Commons License

2011

2011

Postgraduate

Helak edici yedi şey hadisinin tetkiki

Uraler A. (Advisor)

E.AYÇİÇEK(Student)

2011

2011

Postgraduate

Hadislerde geçen yer isimleri (Buharî özelinde)

Uraler A. (Advisor)

Z.ÖZBEN(Student) Creative Commons License

2007

2007

Postgraduate

Günler ile ilgili hadisler

Uraler A. (Advisor)

Z.ŞAHİN(Student) Creative Commons License

2006

2006

Postgraduate

Peygamberimiz'in şahıslara özel uygulamaları

Uraler A. (Advisor)

F.YILMAZ(Student) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Mevlid Geleneği: Ömrüne Yemin Olsun ki

URALER A.

Hadis Tetkikleri Dergisi , vol.18, no.1, pp.27-67, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Makâsıdın Sünnetteki Yeri ve Hadisleri Anlamadaki Rolü

Uraler A.

Hadis Tetkikleri Dergisi , vol.13, no.1, pp.133-145, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

The Sunnah As The Source Of Civilization

URALER A.

Vizione , pp.177-188, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tespitler

URALER A.

Hadis Tetkikleri Dergisi , vol.4, pp.81-106, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Cami Çevresi

URALER A.

Türkiye Diyanet Vakfı Fatih Şubesi Dergisi , pp.11-17, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Kur’ân-ı Kerim’de Şirk ve Müşrik

URALER A.

Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri-II: Müşriklerle Münasebetler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 March 2022

2021

2021

Buhârî’nin İlmî Şahsiyeti

Uraler A.

Mahtutâtu Sahihi’l-Buhârî el-Kadîme ve’n-nâdire fî mektebâti’l-âlem (Ancient an Rare Manuscripts of the Sahih al-Bukhari in World Libraries), Samarqand, Uzbekistan, 15 July 2021, pp.182-194

2018

2018

Hazreti Peygamber ve Suçlular

URALER A.

Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in (s.a.) Muasırlarıyla Münasebetleri – I, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2018, pp.357-374

2014

2014

Muhteva Açısından Hikmet Gonceleri Üzerine Bir Tahlil ve Değerlendirme

URALER A.

Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 November 2014

2016

2016

Hadisin Anlaşılmasında Makasıdın Sünnetteki Yeri

URALER A.

Fehmu’l-hadîsi’n-Nebevî fî Dav’i’l-makasıdi’ş-şerîa, Amman, Jordan, 21 March 2016

2012

2012

Şartları Değerlendirmeksizin Kadının Çalışmaya Zorlanması

URALER A.

Dînî ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet, Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2012

2009

2009

Kırk Hadîs Geleneği ve Şair Nâbî nin Kırk Hadîs le İlgili Eserinin Tahlili

URALER A.

Şair Nâbî Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 13 - 15 November 2009, pp.149-170

2004

2004

Hz Peygamber in Hadislerinde İnsanın Sorumluluğunun Boyutları

URALER A.

Kur’ân-ı Kerîm’de Mes’ûliyet Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2004, pp.159-182

2004

2004

Hz Peygamber in Yanlış Anlaşılmak Endişesine Dayalı Uygulamaları

URALER A.

Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 2004, pp.45-61

2004

2004

İslam da Kadın

URALER A.

Islam en Integratie Debatten Programma Turkse Group, Rotterdam, Netherlands, 03 October 2004

Books & Book Chapters

2020

2020

DOKUZ DİLDE KIRK HADİS

Uraler A. (Editor)

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2020

2020

2020

Mevlid Geleneği ”Senin Ömrüne Yemin Olsun”

URALER A.

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2020

2019

2019

Abdullah b. Ömer ve Sünnet Hassasiyeti

Uraler A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2019

2018

2018

Sûreler ve Dualar

URALER A.

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2018

2017

2017

Orası Başka Bir Yer Umre Rehberi

URALER A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Sünnete Uymanın Önündeki Engeller

Uraler A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017

2016

2016

Gönüllerin Gülü Hz Muhammed

URALER A.

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2016

2016

2016

Hz Peygamber e Yahudi ve Hristiyanlar ın Yönelttikleri Sorular

Uraler A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016

2016

2016

Sahâbe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık

Uraler A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016

2015

2015

Mosque and pray with the congregation

Uraler A.

in: Mosque and Resurrection with Prayer, Yunus Özdamar, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.83-95, 2015

Episodes in the Encyclopedia

2013

2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Zeyneb

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.355-356, 2013

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Ümmü Habîbe

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.318-319, 2012

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Ümmü Külsûm

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.323, 2012

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Ümmü Hâlid

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.320, 2012

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Ümmehâtü’l-mü’minîn

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.306-308, 2012

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Ümmü Hakîm

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.319-320, 2012

2010

2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Şifâ bint Abdullah

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.138-139, 2010

2010

2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Sümeyye bint Hubbât

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.134, 2010

2009

2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Sevde

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.584-585, 2009

2008

2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Safiyye

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.474-475, 2008

2008

2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Rukiyye

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.219, 2008

2008

2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Safiyye bint Abdülmuttalib

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.475-476, 2008

2005

2005

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Muâze el-Adeviyye

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.340-341, 2005

2003

2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi-Mâriye

Uraler A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.63-64, 2003

Scientific Refereeing

June 2018

June 2018

DİYANET İLMİ DERGİ

National Scientific Refreed Journal

January 2018

January 2018

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2017

October 2017

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalJury Memberships

January-2016

January 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Düzce Üniversitesi