Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Revaluation Model And Its Effects On Financial Statements An Examination On Bist 100 Companies

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.11, ss.29-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilançolarda Cari Oranın Önemi ve Hesaplanması

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.6, ss.47-61, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Residual Income Versus Discounted Cash Flow Valuation Models An Emprical Study

Accounting and Taxation, cilt.4, ss.57-64, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerlemede İsim Hakkı Telif Ücreti Ödemekten Kurtulma Yöntemi

Yaklaşım, ss.216-223, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TFRS Hükümlerine Göre Risksiz Faiz Oranı ve Türkiye İçin Bir Öneri

Mali Çözüm, ss.83-95, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

UFRS Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Mevcut Durum Beklentiler ve Öneriler

XV. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

KOBİ ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ve Vergi Usul Kanunundaki Değerleme Esaslarına Toplu Bakış

VII. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu, Türkiye, 3 - 07 Mart 2010, ss.101-122

Kitap & Kitap Bölümleri

İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibar İle Şirket Değeri Arasındaki İlişki: İmalat Sektöründe Bir Araştırma, Sumer, Haluk; Pernsteiner, Helmut , Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.361-382, 2014