Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Revaluation Model And Its Effects On Financial Statements An Examination On Bist 100 Companies

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.11, pp.29-45, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilançolarda Cari Oranın Önemi ve Hesaplanması

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol.6, pp.47-61, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Residual Income Versus Discounted Cash Flow Valuation Models An Emprical Study

Accounting and Taxation, vol.4, pp.57-64, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değerlemede İsim Hakkı Telif Ücreti Ödemekten Kurtulma Yöntemi

Yaklaşım, pp.216-223, 2008 (Other Refereed National Journals)

TFRS Hükümlerine Göre Risksiz Faiz Oranı ve Türkiye İçin Bir Öneri

Mali Çözüm, pp.83-95, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Iskonto Oranının UFRS Hükümlerine Göre Hesaplanması

Mali Çözüm, pp.141-153, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

UFRS Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Mevcut Durum Beklentiler ve Öneriler

XV. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Turkey, 6 - 10 November 2013

KOBİ ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ve Vergi Usul Kanunundaki Değerleme Esaslarına Toplu Bakış

VII. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu, Turkey, 3 - 07 March 2010, pp.101-122

Books & Book Chapters