Doç.Dr.

ATİLLA KARATAŞ


Fen - Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Biyografi

Erzurum iline bağlı İspir ilçesinde 1981 yılında doğan Doç. Dr. Atilla KARATAŞ, ilk ve orta öğrenimini sırasıyla 25 Şubat İlkokulu ve İspir Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde lisans öğrenimine başlamış ve 2004 yılında buradan mezun olmuştur. Yüksek Lisans öğrenimini Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı’nda “Hatay İli’nin Su Potansiyeli ve Sürdürülebilir Yönetimi” başlıklı tez ile 2008-2010 yılları arasında sonuçlandırmıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı’nda başlayan doktora öğrenimini ise 2014 yılında “Karasu Çayı Havzasının Hidrografik Planlaması” başlıklı tez ile tamamlamıştır. Akademik kariyerine 2008 yılında Araştırma Görevlisi olarak atandığı Mustafa Kemal Üniversitesinde başlayan Doç. Dr. KARATAŞ, aynı üniversitede 2014-2016 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yapmış ve 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Halen burada Öğretim Üyesi olarak vazifesine devam etmekte; hidrografya, su yönetimi, hidropolitik, flüvyal jeomorfoloji ve tektonik jeomorfoloji alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Doç. Dr. KARATAŞ ayrıca lisans ve lisansüstü düzeyinde Hidrografya, Jeomorfoloji, Sedimantoloji, Morfotektonik, Kayaçlar Bilgisi, Genel Jeoloji, Tarihi Coğrafya ve Paleocoğrafya konularında dersler vermektedir.

Eğitim Bilgileri

2010 - 2014

2010 - 2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Dr), Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Yl) (Tezli), Türkiye

1997 - 2004

1997 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Karasu Çayı Havzasının hidrografik planlaması

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Dr)

2010

2010

Yüksek Lisans

Hatay İli'nin su potansiyeli ve sürdürülebilir yönetimi

Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Fiziki Coğrafya

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2008 - 2014

2008 - 2014

Araştırma Görevlisi

Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Water management in Cross Back Transboundary Rivers: The Afrin River Case (Southern Turkey)

KARATAŞ A.

Journal of Current Research on Social Sciences, cilt.9, ss.177-194, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Valley Morphometry and Valley Incision Rate

KARATAŞ A.

Turkish Studies, cilt.14, ss.709-721, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Hidropolitik Açıdan Türkiye-İran Sınırı

KARATAŞ A. , ABDULLAH A., YAŞAR A., DUMAN C., DUMAN E., AALİJAHAN M.

International Journal of Geography and Geography Education, cilt.1, ss.242-255, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Identifying Surface Runoff Distribution and Amount in Stream Basins: Ergene River Basin

KARATAŞ A.

Turkish Journal of Water Scinece and Management, cilt.2, ss.40-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Serinyol Birikinti Yelpazesinde Hatay Antropojenik Degradasyon ve Hidrojeomorfolojik Etkileri

KARATAŞ A.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.319-329, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Kuseyr Platosu nda Hatay Miyosen Sonrası Morfojenetik Süreç Jeomorfolojik Yapı İlişkisi

GÖNENÇGİL B., KARATAŞ A.

Türk Coğrafya Dergisi, ss.11-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Temporal Changes of Land Use In Asi River Delta Hatay Southern Turkey

KORKMAZ H., ÇETİN B., KUŞÇU V., EGE İ., AHMET B., ÖZŞAHİN E., et al.

Journal Of Environmental Biology, ss.463-473, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

2009

2009

Asi Nehri nde Su Yönetimi ve Ortaya Çıkan Sorunlar

KORKMAZ H., KARATAŞ A.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.18-40, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Harmankaya Kanyonunun (Bilecik) jeomorfolojik evrimi

DURAN C., KARATAŞ A.

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.257-258

2019

2019

İstanbul’un Avrupa yakasında yüzeysel akış ve havzalar ölçeğinde yüzey suyu potansiyeli

KARATAŞ A.

1 İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.264-265

2019

2019

Kocaeli Platosu’nun Karadeniz kıyılarında antroposen

KARATAŞ A. , BELGE R., DUMAN E., AALİJAHAN M., ALAN C., ABDULLAH A.

1 İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.331-333

2019

2019

Kanal İstanbul mücavirinin rölyef özellikleri

TURAN S. E. , KARATAŞ A.

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.46-47

2018

2018

Myrina ve Gryneion antik kentlerinde yerleşme tarihine yön veren doğal faktörler

KARATAŞ A.

Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi Uluslararası Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.47

2016

2016

Üsküdar’da Rölyefin Yeniden Tanzimi: Antropojenik Jeomorfoloji ve Yansımaları

KARATAŞ A.

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2016, cilt.3, ss.443-454

2017

2017

Istranca Masifinin Karadeniz ve Ergene Aklanlarının Eğim Değerleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi

KARATAŞ A.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.222-229

2017

2017

Kurbağalıdere (Kadıköy-İstanbul) Mansabının Geç Holosendeki Flüvyo-Jeomorfolojik Gelişimi

KARATAŞ A.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.326-333

2017

2017

Istranca Dağlarında Drenaj Şebekesinin Kuruluş ve Gelişimi

KARATAŞ A.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.127-133

2017

2017

Distribution and Amount Definition of Surface Runoff in River Basins: Ergene River Basin (NW Turkey) Sample

KARATAŞ A.

American Association of Geographers Annual Meeting, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Nisan 2017

2016

2016

Hidrografik Açıdan Kırkçeşme Suları

KARATAŞ A.

Uluslararası Mimar Sinan ve Su Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2016

2015

2015

Akarsu Havzalarında Asimetrik Yapı

KARATAŞ A.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.264-273

2014

2014

Akarsu Vadilerinde Dizi ve Havza Bazlı Yatak Eğimi Hesaplamaları

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014, ss.13-21

2014

2014

Rapid Uplifted Coast of Samandağ Hatay Turkey Evidenced by Cemented Shoreline Deposits Preliminary Data

ERGİNAL A. E. , KARATAŞ A. , KARABIYIKOĞLU M.

International Workshop and Filed Trip in the Framework of Turkish-Germain Science Year 2013-2014, Implication of Late Quaternary Sea Level Changes on the Mediterranean and Black Sea Coasts MEDBLACKS 2014, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 06 Eylül 2014, ss.53

2014

2014

Güney Amanoslardaki Mineralli Suların Kalitesinin İncelenmesi

SUNGUR Ş., YILMAZ V., KARATAŞ A.

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2014

2013

2013

Interpretation of The Morphological Characteristic of Şehir Creek Basin

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

The 3rd International Geography Symposium GEOMED 2013, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2013, cilt.120, ss.576-585 identifier

2013

2013

The Effect of Tectonic and Lithological Structure on Longitudinal Valley Profiles in the Kaz Mountains

EKİNCİ D., KARATAŞ A.

The 2nd International Symposium on KazMountains (Mount Ida) and Edremit, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2013, ss.453-466

2012

2012

İnsanın Doğal Çevre Üzerindeki Etkisi ve Sonuçları Burnaz Sulak Alanı Örneği Erzin Hatay

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.310-323

2012

2012

Tekir Göksun Kahramanmaraş Arasındaki Karstik Şekiller

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.48-61

2012

2012

Ocak Mart 2012 Hatay Havaalanı Taşkını

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.478-494

2012

2012

Distinctive Effect of Hydrography on Land Borders in Albania and Potential Regions of Controversy

KARATAŞ A. , KORKMAZ H.

The 2nd International Balkan Conference, TİRANA, Arnavutluk, 11 - 14 Ekim 2012, ss.111-122

2010

2010

Akıncı Burnu Keldağ Hatay Arasının Kıyı Jeomorfolojisi

KORKMAZ H., KARATAŞ A. , AHMET B.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010, Afyon, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2010, ss.152-166

2010

2010

Environmental Effects of Stone Pits in Hatay Turkey

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

The 2nd International Geography Symposium GEOMED 2010, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, cilt.19, ss.504-510 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Sular Coğrafyası (Hidrografya): Yeraltı ve Yerüstü Sularının Dağılışı, Özellikleri ve Etkileri

KARATAŞ A.

Genel Fiziki Coğrafya, Mehmet Akif Ceylan, Editör, Nobel, Ankara, ss.189-247, 2019

2018

2018

Coğrfafyada Kavram, Konu, Kapsam ve Gelişim

KARATAŞ A.

Genel Fiziki Coğrafya, Barbaros Gönençgil, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.1-25, 2018

2018

2018

Çandarlı Körfezi’nin Doğusunda Aliağa-Yenişakran Arasının Jeomorfolojisi

KARATAŞ A.

Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, Çekilmez Murat, Dereboylu Poulain, Emel, Erdan Emre, Editör, Akare Ajans, İzmir, ss.345-359, 2018

2018

2018

Kozmos ve Evrenin Manifestosu

KARATAŞ A.

Genel Fiziki Coğrafya, Barbaros Gönençgil, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.27-50, 2018

2017

2017

Hidrografik Açıdan Kırkçeşme Suları

KARATAŞ A.

Mimar Sinan ve Su, Coşkun Yılmaz, Editör, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, ss.364-377, 2017

2017

2017

Hidrografik Açıdan Kırkçeşme Suları

KARATAŞ A.

Mimar Sinan ve Su, Coşkun Yılmaz, Editör, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, ss.365-376, 2017

2016

2016

Sustainable Water Management in Hatay :Hydrographic Planning Approach

KARATAŞ A.

Water Resource Management in The Lower Asi Orontes River Basin, Ayşegül Kibaroğlu, Ronald Jaubert, Editör, Graduate Instituteof International and Development Studiesand MEF University, ss.111-123, 2016

2016

2016

Problematique of Basin Management Approaches and Ideal Basin Management: Hydrographic Planning

KARATAŞ A.

Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Recep Efe, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy, Editör, St. Klimnet Ohridski University Press, Sofija, ss.488-495, 2016

2015

2015

Hatay'ın Coğrafi Yapısı

KARATAŞ A.

81 İlde Kültür ve Şehir Hatay, ERİŞ METİN, ÇORUH HAYDAR, Editör, Hatay Valiliği, İstanbul, ss.15-27, 2015

2015

2015

Güney Amanoslarda Ofiyolitik Seriye Ait Litolojik Birimlerin Çözülme Süreçleri

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

Coğrafya da Yeni Yaklaşımlar, EFE RECEP, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss.461-473, 2015

2011

2011

Laurel (Laurus nobilis L.) and the Laurel Industry in Hatay

ÇETİN B., ÇETİNKAYA S., KORKMAZ H., EGE İ., ÖZŞAHİN E., KARATAŞ A. , et al.

Natural Environment and Culture in The Mediterranean Region II, EFE RECEP, ÖZTÜRK MÜNİR, ATALAY İBRAHİM, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.487-503, 2011

2011

2011

Hatay İli Mineralli Su Kaynakları

KARATAŞ A.

Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik ve Bölgesel, EKİNCİ DENİZ, Editör, Türk Coğrafya Kurumu, İstanbul, ss.393-410, 2011

2011

2011

Fayların Doğal Kaynak Sularının Oluşum ve Gelişimine Etkileri

KARATAŞ A.

Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik ve Bölgesel, EKİNCİ DENİZ, Editör, Türk Coğrafya Kurumu, İstanbul, ss.613-624, 2011

2011

2011

Hatay Coğrafyası

KORKMAZ H., ÇETİN B., ÖZŞAHİN E., KARATAŞ A. , AHMET B.

Hatay İl Yıllığı, BULUT YAKUP, Editör, Hatay Valiliği, Hatay, ss.20-38, 2011

2011

2011

Kosova Cumhuriyeti Drenaj Havzalarının Hidrografik, Hidrometrik ve Hidropolitik Özellikleri

KORKMAZ H., KARATAŞ A.

Balkan Studies I Geography Geostrategy, EKİNCİ DENİZ, MLADENOVSKI GEORGE, QAHILI RESHAT, MANGALTEPE İSMAİL, SANCAKTAR FATİH MEHMET, YAVUZ NİLGÜN, EROĞLU MEHMET ALİ, ZENGİN EYÜP, TAUK SÜRİYA, Editör, Cyril and Methodius University, Skopje, ss.315-324, 2011


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 19

h-indeksi (WOS): 2