Assoc. Prof.

ATİLLA KARATAŞ


Faculty of Arts and Sciences

Geography

Department of Physical Geography

Biography


Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Dr), Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Yl) (Tezli), Turkey

1997 - 2004

1997 - 2004

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Karasu Çayı Havzasının hidrografik planlaması

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Dr)

2010

2010

Postgraduate

Hatay İli'nin su potansiyeli ve sürdürülebilir yönetimi

Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Physical Geography

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Geography

2016 - 2021

2016 - 2021

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Geography

2014 - 2016

2014 - 2016

Assistant Professor

Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2008 - 2014

2008 - 2014

Research Assistant

Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Geography

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Marmara University, Institute Of Turkic Studies

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography

2016 - 2017

2016 - 2017

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Uludağ Masifi’nin (Bursa) Petrol ve Doğalgaz Potansiyelinin Yeni Bir Jeokimyasal Yöntemle Değerlendirilmesi

PALABIYIK Y., ÖZDEMİR A., ŞAHİNOĞLU A., KARATAŞ A.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.21, no.1, pp.45-66, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2020

2020

Suda Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) Analizi ile Kızılırmak Grabeni’nin (Nevşehir) Hidrokarbon Potansiyelinin Araştırılması

ÖZDEMİR A., PALABIYIK Y., KARATAŞ A. , ŞAHİNOĞLU A.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.13, pp.115-136, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2020

2020

Reservoir-Targeted Oil and Gas Exploration in The Karaburun Peninsula (Western Turkey)

ÖZDEMİR A., KARATAŞ A. , PALABIYIK Y., ŞAHİNOĞLU A.

The International Journal of Energy & Engineering Sciences, vol.5, no.2, pp.115-145, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Water management in Cross Back Transboundary Rivers: The Afrin River Case (Southern Turkey)

KARATAŞ A.

Journal of Current Research on Social Sciences, vol.9, pp.177-194, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Valley Morphometry and Valley Incision Rate

KARATAŞ A.

Turkish Studies, vol.14, pp.709-721, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Hidropolitik Açıdan Türkiye-İran Sınırı

KARATAŞ A. , ABDULLAH A., YAŞAR A., DUMAN C., DUMAN E., AALİJAHAN M.

International Journal of Geography and Geography Education, vol.1, pp.242-255, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Identifying Surface Runoff Distribution and Amount in Stream Basins: Ergene River Basin

KARATAŞ A.

Turkish Journal of Water Scinece and Management, vol.2, pp.40-83, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Serinyol Birikinti Yelpazesinde Hatay Antropojenik Degradasyon ve Hidrojeomorfolojik Etkileri

KARATAŞ A.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.319-329, 2015 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Kuseyr Platosu nda Hatay Miyosen Sonrası Morfojenetik Süreç Jeomorfolojik Yapı İlişkisi

GÖNENÇGİL B., KARATAŞ A.

Türk Coğrafya Dergisi, pp.11-26, 2012 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Asi Nehri nde Su Yönetimi ve Ortaya Çıkan Sorunlar

KORKMAZ H., KARATAŞ A.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.18-40, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

The Seafloor Indications For Hydrocarbon Potential of The Marmara Sea Basin

PALABIYIK Y., ÖZDEMİR A., KARATAŞ A.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-4, Giresun, Turkey, 5 - 06 May 2020, vol.1, pp.122-136

2020

2020

The Potential Targets And Drilling Locations Suggested For Hydrocarbon Discovery of Turkey In The Black Sea Basin

PALABIYIK Y., ÖZDEMİR A., KARATAŞ A.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-4, Giresun, Turkey, 5 - 06 May 2020, vol.1, pp.101-121

2020

2020

Evaluation of Hydrocarbon Exploration Strategy of Turkey in The Eastern Mediterranean Basin And Recommendations For Future Exploration Targets

PALABIYIK Y., ÖZDEMİR A., KARATAŞ A.

OECD STUDIES CONFERENCE of NATURAL and ENVIRONMENTAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 19 - 21 March 2020, vol.1, pp.32-44

2020

2020

Oil And Gas Potential of Onshore In Northern Cyprus and Recommended Hydrocarbon Exploration Targets And Methods

ÖZDEMİR A., PALABIYIK Y., KARATAŞ A.

OECD STUDIES CONFERENCE of NATURAL and ENVIRONMENTAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 19 - 21 March 2020, vol.1, pp.16-26

2019

2019

Kocaeli Platosu’nun Karadeniz kıyılarında antroposen

KARATAŞ A. , BELGE R., DUMAN E., AALİJAHAN M., ALAN C., ABDULLAH A.

1 İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.331-333

2019

2019

İstanbul’un Avrupa yakasında yüzeysel akış ve havzalar ölçeğinde yüzey suyu potansiyeli

KARATAŞ A.

1 İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.264-265

2019

2019

Kanal İstanbul mücavirinin rölyef özellikleri

TURAN S. E. , KARATAŞ A.

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.46-47

2019

2019

Harmankaya Kanyonunun (Bilecik) jeomorfolojik evrimi

DURAN C., KARATAŞ A.

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.257-258

2018

2018

Myrina ve Gryneion antik kentlerinde yerleşme tarihine yön veren doğal faktörler

KARATAŞ A.

Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi Uluslararası Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.47

2016

2016

Üsküdar’da Rölyefin Yeniden Tanzimi: Antropojenik Jeomorfoloji ve Yansımaları

KARATAŞ A.

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2016, vol.3, pp.443-454

2017

2017

Istranca Masifinin Karadeniz ve Ergene Aklanlarının Eğim Değerleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi

KARATAŞ A.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.222-229

2017

2017

Kurbağalıdere (Kadıköy-İstanbul) Mansabının Geç Holosendeki Flüvyo-Jeomorfolojik Gelişimi

KARATAŞ A.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.326-333

2017

2017

Istranca Dağlarında Drenaj Şebekesinin Kuruluş ve Gelişimi

KARATAŞ A.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.127-133 Sustainable Development

2017

2017

Distribution and Amount Definition of Surface Runoff in River Basins: Ergene River Basin (NW Turkey) Sample

KARATAŞ A.

American Association of Geographers Annual Meeting, Boston, United States Of America, 5 - 09 April 2017

2016

2016

Hidrografik Açıdan Kırkçeşme Suları

KARATAŞ A.

Uluslararası Mimar Sinan ve Su Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 April 2016

2015

2015

Akarsu Havzalarında Asimetrik Yapı

KARATAŞ A.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.264-273

2014

2014

Akarsu Vadilerinde Dizi ve Havza Bazlı Yatak Eğimi Hesaplamaları

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.13-21

2014

2014

Rapid Uplifted Coast of Samandağ Hatay Turkey Evidenced by Cemented Shoreline Deposits Preliminary Data

ERGİNAL A. E. , KARATAŞ A. , KARABIYIKOĞLU M.

International Workshop and Filed Trip in the Framework of Turkish-Germain Science Year 2013-2014, Implication of Late Quaternary Sea Level Changes on the Mediterranean and Black Sea Coasts MEDBLACKS 2014, İstanbul, Turkey, 31 August - 06 September 2014, pp.53

2014

2014

Güney Amanoslardaki Mineralli Suların Kalitesinin İncelenmesi

SUNGUR Ş., YILMAZ V., KARATAŞ A.

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 05 September 2014

2013

2013

Interpretation of The Morphological Characteristic of Şehir Creek Basin

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

The 3rd International Geography Symposium GEOMED 2013, Antalya, Turkey, 10 - 13 June 2013, vol.120, pp.576-585 identifier

2013

2013

The Effect of Tectonic and Lithological Structure on Longitudinal Valley Profiles in the Kaz Mountains

EKİNCİ D., KARATAŞ A.

The 2nd International Symposium on KazMountains (Mount Ida) and Edremit, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 May 2013, pp.453-466 Sustainable Development

2012

2012

Ocak Mart 2012 Hatay Havaalanı Taşkını

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.478-494

2012

2012

Tekir Göksun Kahramanmaraş Arasındaki Karstik Şekiller

Korkmaz H., Karabulut M., Karataş A.

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.48-61

2012

2012

İnsanın Doğal Çevre Üzerindeki Etkisi ve Sonuçları Burnaz Sulak Alanı Örneği Erzin Hatay

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.310-323 Sustainable Development

2012

2012

Distinctive Effect of Hydrography on Land Borders in Albania and Potential Regions of Controversy

KARATAŞ A. , KORKMAZ H.

The 2nd International Balkan Conference, TİRANA, Albania, 11 - 14 October 2012, pp.111-122

2010

2010

Akıncı Burnu Keldağ Hatay Arasının Kıyı Jeomorfolojisi

KORKMAZ H., KARATAŞ A. , AHMET B.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010, Afyon, Turkey, 11 - 12 October 2010, pp.152-166

2010

2010

Environmental Effects of Stone Pits in Hatay Turkey

Karataş A.

The 2nd International Geography Symposium GEOMED 2010, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, vol.19, pp.504-510 identifier identifier

Books & Book Chapters

2019

2019

Sular Coğrafyası (Hidrografya): Yeraltı ve Yerüstü Sularının Dağılışı, Özellikleri ve Etkileri

KARATAŞ A.

in: Genel Fiziki Coğrafya, Mehmet Akif Ceylan, Editor, Nobel, Ankara, pp.189-247, 2019

2018

2018

Çandarlı Körfezi’nin Doğusunda Aliağa-Yenişakran Arasının Jeomorfolojisi

KARATAŞ A.

in: Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, Çekilmez Murat, Dereboylu Poulain, Emel, Erdan Emre, Editor, Akare Ajans, İzmir, pp.345-359, 2018

2018

2018

Coğrfafyada Kavram, Konu, Kapsam ve Gelişim

KARATAŞ A.

in: Genel Fiziki Coğrafya, Barbaros Gönençgil, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-25, 2018

2018

2018

Kozmos ve Evrenin Manifestosu

KARATAŞ A.

in: Genel Fiziki Coğrafya, Barbaros Gönençgil, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.27-50, 2018

2017

2017

Hidrografik Açıdan Kırkçeşme Suları

KARATAŞ A.

in: Mimar Sinan ve Su, Coşkun Yılmaz, Editor, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, pp.365-376, 2017

2017

2017

Hidrografik Açıdan Kırkçeşme Suları

KARATAŞ A.

in: Mimar Sinan ve Su, Coşkun Yılmaz, Editor, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, pp.364-377, 2017

2016

2016

Sustainable Water Management in Hatay :Hydrographic Planning Approach

KARATAŞ A.

in: Water Resource Management in The Lower Asi Orontes River Basin, Ayşegül Kibaroğlu, Ronald Jaubert, Editor, Graduate Instituteof International and Development Studiesand MEF University, pp.111-123, 2016 Sustainable Development

2016

2016

Problematique of Basin Management Approaches and Ideal Basin Management: Hydrographic Planning

KARATAŞ A.

in: Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Recep Efe, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy, Editor, St. Klimnet Ohridski University Press, Sofija, pp.488-495, 2016

2015

2015

Hatay'ın Coğrafi Yapısı

KARATAŞ A.

in: 81 İlde Kültür ve Şehir Hatay, ERİŞ METİN, ÇORUH HAYDAR, Editor, Hatay Valiliği, İstanbul, pp.15-27, 2015

2015

2015

Güney Amanoslarda Ofiyolitik Seriye Ait Litolojik Birimlerin Çözülme Süreçleri

KARATAŞ A. , EKİNCİ D.

in: Coğrafya da Yeni Yaklaşımlar, EFE RECEP, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, pp.461-473, 2015

2011

2011

Laurel (Laurus nobilis L.) and the Laurel Industry in Hatay

ÇETİN B., ÇETİNKAYA S., KORKMAZ H., EGE İ., ÖZŞAHİN E., KARATAŞ A. , et al.

in: Natural Environment and Culture in The Mediterranean Region II, EFE RECEP, ÖZTÜRK MÜNİR, ATALAY İBRAHİM, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.487-503, 2011

2011

2011

Hatay İli Mineralli Su Kaynakları

KARATAŞ A.

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik ve Bölgesel, EKİNCİ DENİZ, Editor, Türk Coğrafya Kurumu, İstanbul, pp.393-410, 2011

2011

2011

Fayların Doğal Kaynak Sularının Oluşum ve Gelişimine Etkileri

KARATAŞ A.

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik ve Bölgesel, EKİNCİ DENİZ, Editor, Türk Coğrafya Kurumu, İstanbul, pp.613-624, 2011

2011

2011

Hatay Coğrafyası

KORKMAZ H., ÇETİN B., ÖZŞAHİN E., KARATAŞ A. , AHMET B.

in: Hatay İl Yıllığı, BULUT YAKUP, Editor, Hatay Valiliği, Hatay, pp.20-38, 2011

2011

2011

Kosova Cumhuriyeti Drenaj Havzalarının Hidrografik, Hidrometrik ve Hidropolitik Özellikleri

KORKMAZ H., KARATAŞ A.

in: Balkan Studies I Geography Geostrategy, EKİNCİ DENİZ, MLADENOVSKI GEORGE, QAHILI RESHAT, MANGALTEPE İSMAİL, SANCAKTAR FATİH MEHMET, YAVUZ NİLGÜN, EROĞLU MEHMET ALİ, ZENGİN EYÜP, TAUK SÜRİYA, Editor, Cyril and Methodius University, Skopje, pp.315-324, 2011


Citations

Total Citations (WOS): 21

h-index (WOS): 2