Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI NIN GÜLEN ADAHİKÂYESİNDE AKTARILAN DEĞERLER

Rumeli DE Dil ve edebiyat dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Firdevsî i Rûmî nin Süleymânnâme sinde İkilemeler

The Journal of Turkish Cultural Studies, no.30, pp.193-216, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Araf Romanında Kültürel Açılımlar ve Dil Vurgusu

Risâlatü Al-Maşrık, vol.22, no.34, pp.324-389, 2008 (International Refereed University Journal)

Yunus Emre Divânı nda Aşk ve Ölüm Temaları

Macallatü Ed-Dirâsât Al-Şarkiya, no.36, pp.35-318, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şiirinin Aynasında Seçkin Bir Aydın

Turkuaz Egypt, 2005 (Non-Refreed Journal)

Mehmet Akif in Mısırdaki Günleri

Turkuaz Egypt, 2005 (Non-Refreed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültürel Değerler Bağlamında "Beş Şehir / Bursa'da Zaman"

8. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 21 - 22 August 2020

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Tasarımı

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi "2023 Vizyonunda İnsan ve Toplum Modeli", İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019 Creative Commons License

CONCEPTS ON NOMADIC AND SETTLED LIFE IN THE HISTORY OF TURKISH CULTURE

2. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERİTAGE AND TOURISM, TAŞKENT, Uzbekistan, 3 - 05 May 2018

MEMLÜKLERİN İLK KADIN SULTANI:ŞECERETÜ’xxD-DÜRR

III. ULUSAL KADIN SEMPOZYUMU, Yalova, Turkey, 08 March 2019 - 09 March 2018

Osmanlı Devrinde Mısır’da Arapça Yazılan Tarihi Kaynaklarda Kullanılan Türkçe

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, 10 - 14 May 2017

Yabancılara Türk Diliini Öğretme Teknikleri

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretimi, Turkey, 19 - 20 December 2016

Eğitimde Edebiyatın Yeri Hikâye Türü

VIII. International Congress of Educational Research, 5 - 08 May 2016

Mehmet Âkif Ersoy un Mısır Şiirlerinde Şair Portresi

Uluslararası 21. Yüzyılda Mehmet Âkif''i Yeniden Okumak, Burdur, Turkey, 18 March 2016

Türkçede Atasözü ve Deyimler Üzerinden Kültürel Bağlamda Kadının Yeri

M.Ü. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın Sempozyumu, Turkey, 08 March 2016

Türkçedeki Tarihi Kaynaklarda Söz Varlığı Üzerinden Kültürel Bağlamda Kadının Yeri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın Konulu Sempozyum, Turkey, 08 March 2016

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy un Şiirlerinde Mısır

Yunus Emre Enstitüsü, İskenderiye- MISIR, 27 December 2015

Mehmet Akif Ersoy un Şiirlerinde Mısır

Yunus Emre Enstitüsü, İskenderiye, Egypt, 27 December 2015

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Nezaket Sözleri

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28 - 30 May 2015

Beş Şehir İstanbul da Aktarılan Değerler

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 16 - 18 October 2014

Cevat Şakir Kabaağaçlı nın Gülen Ada Hikâyesinde Aktarılan Değerler

1. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Ulusal Kongresi, Turkey, 30 - 31 May 2014

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kalıplaşmış Anlatımlarda Kültür Aktarım

13. Uluslararası Dil Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup Kongresi, 26 - 28 September 2013

Mısır da Türkçe Öğretimi

Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri II. Uluslararası Sempozyumu, 30 May - 01 June 2013

Araplar İçin Türkçe Öğretimi

Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 15 - 17 May 2013

Dil Öğtretim Geleneğimizde Manzum Sözlükler

UTEK'13 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 17 - 19 May 2013

Birleşik Kelimeler

Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Çalıştayı, 30 May - 01 June 2012

Mehmet Akif in İki Arz ı Hâlinde Tanımladığı Şair

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı, İstanbul, Turkey, 13 May 2012

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürel Boyutu ve Yöntem

Yabancılara Türkçe Öğretimi Paneli-Marmara Üniversitesi, Turkey, 03 May 2012

Akif in Mısır Konulu Şiirlerinde Doğu Batı Medeniyeti

Türk Ocakları ve Büyük Türkiye'ye Doğru-2 Mehmet Akif Sempozyumu, Turkey, 03 February 2011

Süleymân nâme deki Olağanüstü Unsurların Sistematik Değerlendirilmesi

Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, 15 - 17 May 2010

Mısır da Türkçe Öğretiminin Tarihsel Geçmişi ve Türk Kültürünün Etkisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bahar Konferansları, Turkey, 05 April 2010

Mehmet Akif Ersoy un Mısır da Yazdığı Şiirler

Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, 1 - 03 January 2010

Mısır Arap Lehçesinde Kullanılan Türkçe Yapım Ekleri

Türkiye II. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, 10 - 13 May 2009

Books & Book Chapters

MEMLÜKLERİN İLK KADIN SULTANI : ŞECERETÜ'D-DÜRR

in: FARKLI BOYUTLARIYLA KADIN ÇALIŞMALARI, ELİF YÜKSEL OKTAY REYHAN AYŞEN WOLFF, Editor, EKİN BASIM YAYIN DAĞITIM, Bursa, pp.21-27, 2020

Edebî Türlerden Sefaretnameler Üzerine Kültürel Değerlendirme

in: DİL KULLANICISI BAĞLAMINDA KURAMDAN UYGULAMAYA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, Asuman AKAY AHMED,Aslı FİŞEKCİOĞLU, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.449-495, 2019

DEDE KORKUT HİKAYELERİ BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE KADIN TİPOLOJİSİ

in: kADIN ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL KONULAR, Wolf Reyhan Ayşen, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Giresun, pp.123-133, 2018

Osmanlı Devrinde Arapça Olarak Yazılan Tarih Kaynaklarında Kullanılan Türkçe Kelimelerin İncelenmesi

in: Dîvânu Lugâti’t-Turk’ten Senglah’a Türkçe, Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı, ÖLMEZ MEHMET,ÇULHA TÜLAY,ÖZÇETİN KÜBRA, Editor, KESİT YAYINLARI, İstanbul, pp.539-553, 2017

Türkçedeki Tarihi Kaynaklarda Söz Varlığı Üzerinden Kültürel Bağlamda Kadının Yeri

in: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın, Prof.Dr. Gülay AKGÜL YILMAZ, Yard. Doç. Dr. Yasemin ÖZERKEK, Öğr. Gör. İrem KONCA, Editor, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.85-109, 2017 Sustainable Development

Türkçe Öğrenelim II

Darü'l-Sakâfa Al-Arabiyye: Kahire, 2010

Türkçe Öğrenelim I

Darü\’xxl-Sakâfa Al-Arabiyye Kahire, 2010

Mehmet Akif Ersoy un Şiirlerinde Mısır

Darü\'l-Sakâfa Al-Arabiyye Kahire, Al-Qahira, 2010

Mısr fi-Şi'ir Muhammed Âkif” Nazarât fi-Kitâb. Eş-Şâir El- İslâmî Muhammed Âkif Ersoy

in: eL-şâir el- İslâmî Mehmet Âkif ERSOY, Ramazan Yıldırım, Editor, Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı, İstanbul, pp.106-108, 2010

Kavâidü l Luğati t Türkiye

Dârü'l-Sakâfa al-Arabiyye Kahire, Al-Qahira, 2002

Osmanlı Türkçesi

in: Kavâidü l Luğati t Türkiye, Shawky Hassan Ahmed, Editor, Dârü'l-Sakâfa al-Arabiyye Kahire, Al-Qahira, pp.2-350, 2002