Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Teknolojiye Dayalı Sanayileşme: Sanayi 4.0 ve Türkiye Üzerine Düşünceler

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.11, pp.68-83, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

IMF ve AB Kafesinde Bir Kaplan İrlanda Cumhuriyeti

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.5, pp.33-42, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İçeriği Öncüllerinden Belli Bir Plan: Onuncu Kalkınma Planı

Bilim ve Ütopya, no.225, pp.89-91, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

İktisat Yüksek Lisans Eğitiminde Yeni Açılımlar: Yenilik Ekonomisi ve Yönetimi

TMMOB Ölçü Dergisi, no.2, pp.106-111, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yeni Teknolojiler ve Gemi Yapım Sanayi Türk Tersanelerinde Teknolojik Kapasite

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.2, pp.47-63, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

"Teknoloji Endekslerinden Süzülen İktisadi Gerçekler"

Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, no.1, pp.5-6, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ertelenen 9 Kalkınma Planı ve Türkiye de Planlamanın Geleceği Üzerine Bir not

Bilim ve Ütopya, vol.3, pp.45-50, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yapısal Uyum Programları ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

bilim ve ütopya, vol.4, pp.167-175, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye de İktisadi Planlama DPT ye İhtiyaç Var mı

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.2, pp.167-187, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Nobel İktisat Ödülleri Üzerine Bir Yorum

Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.2, pp.167-177, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

“Doğu Asya Deneyiminden GOÜ’lere Bir Sanayi Politikası Modeli Önerilebilir mi”

Banka ve Ekonomik Yorumlar, vol.35, no.2, pp.43-48, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Doğu Asya’da Teknolojik Yetenek ve Sınai Derinleşme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sanayi Politikası Sonuçları

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.14, pp.355-376, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

"Özelleştirme: Sorun Yalnızca Etkinlik mi?”,

Ekonomik Yaklaşım, vol.6, no.17, pp.127-150, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Teknolojik Gelişme ve İnsan Faktörü

Banka ve Ekonomik Yorumlar, pp.49-58, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Teknolojik Gelişme Neoklasik ve Evrimci Kuramlar Açısından Bir Değerlendirme

Ekonomik Yaklaşım, vol.1, pp.93-103, 1995 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

“Uluslararası İşbölümünün Evrimi ve G. Doğu Asya Ülkelerinin Konumu"

MÜ, İİBF Dergisi, vol.8, pp.107-120, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Elektronik Sanayiinin AGU'lere Yayılma Mekanızması ve Turk Elektronik Sanayıı

Banka ve Ekonomik Yorumlar, vol.35, no.3, pp.11-18, 1989 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVOLUTION OF TECHNOLOGICAL CATCH-UP LITERATURE FROM THE PAST TO THE PRESENT AND OBSERVATIONS ON TURKEY

3. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 12-13 Mart 2021, İZMİR, İzmir, Turkey, 12 - 13 March 2021, pp.110-112

“Sanayi 4.0 Döneminde Pazarlamada Dijital Arayışlar ve Bazı Küresel Şirketlerden Örnekler”,

V.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya/Türkiye, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018

The Roll of IMF World Bank Structural Adjustment Policies in The Transformation of Turkey s Development Perception

International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2008

Alkan Soyak, Nadir Eroğlu, "Türkiye’nin Kalkınma Anlayışının Dönüşümünde IMF -Dünya Bankası Yapısal Uyum Politikalarının Rolü

International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2008, no.1, pp.240-256

"Teknoekonomi Politikalarının Işığında Ulusal Yenilik Sistemi ve İnsan Faktörü"

Teknoloji, Yenilik Yaratma, Gelişme Sempozyumu, Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 11 January 2008

"Atatürk Dönemi ve Planlama", Atatürk Dönemi Ekonomisi (1923-1938)

Marmara Üniversitesi, Cumhuriyetin 84. Yıldönümünü Kutlama ve Atatürk'ü Anma Etkinlikleri, İstanbul, Turkey, 29 - 30 October 2007

Alkan SOYAK, Munevver Soyak, "The Economic Impact Of Foreign Tourism in Turkey: A case study of the Mediterranean and Aegean Region"

International Conference on Service Industry: Challengens and Opportunites, Masqat, Oman, 13 - 14 September 2006

The Main Objective Of Turkey s Industrial Policy Towards EU Membership Is It Realistic Or Not

International Scientific Conference, Technical University Of Gabrovo, UNITECH \'04. Gabrova, Gabrovo, Bulgaria, 18 - 19 November 2004, pp.15-25

“Türkiye’de Ulusal Planlamanın Evrimi”

80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 October 2003

Küreselleşme Sürecinde IMF Politikalarının Sonuçları

Azerbaycan Deneyimi Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya,. Bakü, Azerbaycan, 11 - 13 May 2003, pp.57-67

Technology Policy: Patent Protection and Industrial R&D Subsidies in Turkey

Transition Countries Joining The European Union, The 2nd Joint International Symposium,, Karvina, Czech Republic, 15 - 17 May 2002, vol.1, no.1, pp.86-96

Hacer Ansal, Alkan Soyak “Impact of Privatization on R&D Activities: The Case of Turkish Telecommunications Industry”,

Civilazition, Modern Technology and Sustainable Development, , Cairo, Egypt, 17 - 19 July 1999, vol.1, no.1, pp.39-49

“Özelleştirmede Yabancı Ortağın Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri Üzerine Etkisi: Telekomünikasyon Deneyimi”

Türk Sosyal Bilimler Derneği Kongresi,, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 1995, vol.1, no.1, pp.5-15

Books & Book Chapters

Ekonomi ve Politikada Ulusal Tavır

Derin Yayınları, İstanbul, 2011

Teknoekonomi

Der Yayınları, İstanbul, 2011

Küreselleşme, Teknoloji Politikası, Türkiye"

in: Küreselleşme: İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar, Alkan Soyak, Editor, Om Yayınevi, İstanbul, pp.99-155, 2002

“Economic Structure and Finance System (1923–1945

in: Turkish Financial History from the Ottoman Empire to the Present, Haydar Kazgan and Others, Editor, İMKB, İstanbul, pp.27-210, 1999

Genç Cumhuriyet’te İktisadi Yapı ve Finans (1923–1945),

in: Osmanlı’dan Günümüze Türk Finans Tarihi , Haydar Kazgan ve Diğerleri, Editor, IMKB Yayınları, İstanbul, pp.27-228, 1999

Planlı Dönemde Sanayileşme

in: 75 Yılda Çarklardan Chip’lere, Oya Baydar, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.167-181, 1999

Günümüzü Yansıtan Bir Sektör: Telekomünikasyon

in: 75 Yılda Çarklardan Chip’lere, Oya Baydar, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.241-252, 1999

Cumhuriyet’in 75 Yıllık Sigortacısı: Koç Allianz

in: Cumhuriyet’in 75 Yıllık Sigortacısı: Koç Allianz, Haydar Kazgan,Murat Koraltürk, Editor, Creative, İstanbul, pp.1-282, 1998

“Ar-ge Yardımı: Türkiye’nin Teknoloji Politikasını Belirleyen Karar Üzerine Bir Değerlendirme

in: İnsan Toplum Bilim, Kuvvet Lordoğlu, Editor, Kavram Yayınları, İstanbul, pp.89-105, 1996

Episodes in the Encyclopedia

Özelleştirme Karşıtı İşçi ve Sendika Eylemleri

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, pp.496-498, 1999 Sustainable Development

Yeni Teknolojiler ve Sendikalar

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, pp.496-497, 1999

Verimlilik ve Sendikalar

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, pp.473-475, 1999

24 Ocak Kararları ve Sendikalar,

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, pp.510-511, 1999

Other Publications