Genel Bilgiler

Biyografi

İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini  tamamladıktan sonra Uludağ ve Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümlerinde yüksek öğremimini sürdürmüş, lisansını Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde 1987 yılında tamamlamıştır. Aynı üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalında 1989 yılında yüksek lisansını, 1994 yılında doktorasını bitirmiş ve 1995 yılında yardımcı doçentliğe atanmıştır. 2000 yılında İktisat Politikası alanında doçent unvanını almış ve 2006 yılında aynı alanda profesörlüğe yükselmiştir. Halen Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans ve lisansüstü dersler veren Soyak, 2007 yılında kurucusu oldugu İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi Bilim Dalında, Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kurum Bilgileri

Birim
İktisat Fakültesi
Bölüm
İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı
İktisat Politikası Anabilim Dalı

İletişim