Education Information

Education Information

 • 1990 - 1994 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisadi Gelişme-Uluslararası İktisat (Dr), Turkey

 • 1988 - 1989 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Teknolojik Gelişme: Türk Telekomünikasyon Sektöründe Teknolojik Yetenek

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 1989 Postgraduate

  Elektronik Sanayinin Azgelişmiş Ülkelere Yayılma Mekanizmasi ve Türk Elektronik Sanayii

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 1990English Proficiency

  Foreign Language , Marmara Üniversitesi