Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Prospective Teachers Problem Solving Skills and Self Confidence Levels

Educational Sciences: Theory and Practise, vol.8, pp.893-924, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

FLÜT EĞİTİMİNDE TERS YÜZ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, pp.254-270, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ON THE SCOPE OF UNIVERSAL MUSIC EDUCATION PROGRAM OF TEACHING LEARNING PROCESS AND RECOMMENDATIONS

Route Educational and Social Science Journal, vol.3, pp.193-207, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MÜZİK PSİKOLOJİSİ KAPSAMINDA DUYUŞSAL KAPASİTELER MÜZİKAL BETİMLEME HAFIZA TÜRLERİ EZBER

The Journal of Social Science, pp.27-36, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance Anxiety and Academic Success Level Examination of Students in Turkey

International Journal of Educational Research Review, vol.1, pp.25-33, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MÜZİK EĞİTİMİNDE MÜZİKALİTE KAVRAMI VE KALITIMSAL MÜZİKAL YETENEK

The Journal of Academic Social Science, pp.83-95, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Program Geliştirmenin Önemi ve Yeri

Müzik ve Bilim Uluslararası Online Hakemli Bilimsel Müzik Dergisi, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi II Uygulama Dersine İlişkin Tutumları

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.81-90, 2010 (Other Refereed National Journals)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zeka ile Akademik ve Çalgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, pp.85-96, 2009 (Other Refereed National Journals)

Duygusal Zeka EI Üzerine Farklı Eleştiri ve Değerlendirmeler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, pp.333-344, 2009 (Other Refereed National Journals)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygısı Düzeyleri İle Akademik ve Çalgı Başarılarının Karşılaştırılması

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.141-150, 2009 (Other Refereed National Journals)

Müzik Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Faktörler

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.103-116, 2008 (Other Refereed National Journals)

Konservatuar ve Müzik Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Öz Etkililik Yeterlilik İle Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.147-163, 2008 (Other Refereed National Journals)

Müzik Öğretmenlerinin Sosyotropik ve Otonomik Kişilik Özellikleri ile Depresyon Düzeyleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.35-51, 2008 (Other Refereed National Journals)

Erken Çocukluk Dönemi Beyin Gelişimi ve İlköğretim Müzik Programı Uyumlular Mı

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.184-191, 2008 (Other Refereed National Journals)

Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Özgüven Düzeyleri İle Çalgı Başarılarının Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.143-154, 2008 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Çocuk Merkezli Öğrenme ve Müzik Stratejileri

Electronic Journal of Social Sciences, vol.7, pp.149-163, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Job and Life Satisfaction of Music Teachers

Turkish Journal of Music Education, vol.1, pp.37-45, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avusturya Eğitim Sisteminin İncelenmesi ve İlköğretimin Temel İşlevi

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.32, pp.28-36, 2007 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim 5 6 7 Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.134-140, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research on the Attitude of Candidate Music Teachers To the Lesson of School Experiences in the Schools in Turkey

2nd International Conference The Changing Face of Music Education (CFME09) Music and Environment, Talin, Armenia, 26 July 2009, pp.46-53

A Study on Professional Concern Level of The Early childhood Teacher Candidates Studying Musical Teaching in Turkey

4th Conference of the European Network of Music Educators and Researchers of Young Children, Bolonya, Italy, 10 June 2009, pp.179-187

Analysis of Job Satisfaction of Music Teachers in Turkey

2nd International PhD Music Students Conference, Selanik, Greece, 11 - 13 February 2009, pp.84-92

Training Music Teachers in Turkey The Content of Piano and Voice Training and Their Professional Application

ISME - World Conference of the International Society for Music Education, Bologna, Italy, 20 - 25 July 2008, pp.217-226

The Analysis of Sociotropy Autonomy Personality Characteristics and the Related Factors of Undergraduate Students Who Is Being Educated As a Music Teacher

International Conference on Educational Sciences ICES’08, Eastern Mediterranean University Department of Educational Sciences Faculty of Education, Cyprus (Kktc), 02 June 2008, vol.3, pp.1429-1435

Books & Book Chapters