Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İletişimsel yaklaşımda yazılı anlatımın değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Türkiye’de yabancı dil eğitimi Ulusal kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, cilt.1, ss.749-743

Une étude sur l’enseignement du français dans les classes préparatoires de l’Université de Marmara

Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.2, ss.1-8

Analyse critique du manuel « Champion 2 » dans le contexte turc : les classes préparatoires des sciences politiques et administratives

Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2006, cilt.1, ss.443-451