Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Rus İhtilalinin Osmanlı Basınında Sunumu

ASOSJOURNAL The Journal of Academic Social Science, pp.25-39, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Her Zaman Çevrimiçi” Olmak

Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.1-24, 2017 (Other Refereed National Journals)

civilacademy journal of social sciences civilacademy sosyal bilimler dergisi

civilacademy journal of social sciences, vol.12, pp.113-130, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ünsal Oskay ın Walter Benjamin Üzerine Çalışmaları

Marmara İletişim Dergisi, vol.0, 2015 (Other Refereed National Journals)

Unsal Oskay's anthology on Walter Benjamin

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, no.23, pp.13-36, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamusal Alan ve Sosyal Ağlar: İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanımları ve Demokratik Katılımı Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Mersin, Turkey, 18 - 19 October 2018, pp.7-21

Modernleşmede Paradigmatik Değişim ve Kitle Toplumuna Geçişte 1950’li Yıllar

IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, France, 27 - 28 April 2018, vol.1, pp.441-461

”İnternet Erişim engellemeleri ve İletişim Özgürlüğü”

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI III. ULUSAL KONGRE, Turkey, 9 - 10 March 2017, pp.298-300

Politically Correct

The Seventh International Conference on Small CinemasConflict and Controversy, 28 - 30 September 2016

PRİME TİME TELEVİZYON PROGRAM TİPOLOJİLERİ VE KAMUSAL ALAN

(1st International Scientific Researches Congress-Humanity an Social Sciences IBAD-2016), 19 - 22 May 2016

Twitter ve Youtube Erişim Engellemeleri ve 5651 sayılı İnternet Kanunu Değişiklikleri

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal bilimler Kongresi Yerelden Küresele:Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar, 15 - 17 October 2014, pp.815-838

5651 Sayılı İnternet Kanunu Değişiklikleri ve İletişim Özgürlüğü

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı ”Sosyal Medya ve Yeni Politikalar”, 8 - 09 May 2014

Books & Book Chapters

The Nationwide Rise of Political İslam in Turkey

in: Neo-Islamic Culture’s Influence On Recent Turkish Media, Artun Avcı, Aslı Kotaman, Onver Cetrez, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.5-27, 2017