General Information

Biography

Lisans öğrenimini  Ankara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi’nde(1997); Yüksek Lisans(2003) ve Doktora(2008)  öğrenimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalında yaptı.  Yüksek Lisans Tez Başlığı  “Modern İletişim Krizi ve Gerçeküstücü İletişim” ve Doktora Tez Başlığı “Türkiye’de Kamusal Alan ve Televizyon: Vatandaş Televizyonundan Tüketici Televizyonuna Dönüşüm Süreci”dir. 2013 yılında  “Türkiye'de İnternet ve İfade Özgürlüğü” adlı teziyle doçentlik unvan ve yetkisini aldı.  Editörlüğünü yaptığı “Çağdaş Televizyon Çalışmaları -Televizyonda Hikaye Anlatıcılığı” isimli kitap 2011’de H2O Yayınları tarafından ve  “Türkiye'de İnternet ve İfade Özgürlüğü” adlı tezi, Legal Yayıncılık tarafından 2013 yılında basıldı. Çeşitli Akademik (hakemli/hakemsiz) dergilerde çalışma alanları ile ilgili yazı ve makaleleri yayınlandı. Akademik Çalışma Alanları: İnternet ve Bilişim Hukuku, Sosyal Medya Etik ve Hukuku, Kitle İletişim Hukuku (Basın ve Radyo-Televizyon Hukuku), Kitle İletişim Kuramları (İnternet, Sosyal Medya, Radyo ve Televizyon Kuramları), Kitle İletişim Sosyolojisi,  Kitle İletişim(Medya) Etiği ve Kültürel Çalışmalar’dır. 

Institutional Information

Unit
Faculty of Communication
Department
Radio, Television and Cinema
Program
Department of Communication Sciences