Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Effectiveness of the Argumentation Method A Meta analysis

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.1881-1898, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının gözüyle basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.45-72, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE USE OF EDIBLE SCIENCE PROJECTS IN TEACHING SCIENCE CONCEPTS

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016

A Meta analytic Study on the Effectiveness of the Argumentation Method

International Conference on New Horizons in Education - INTE 2015., Barcelona, Spain, 10 June - 12 December 2015

A Meta Analysis on the Effectiveness of Argumentation Method

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, Spain, 10 - 12 June 2015

The Effects of Learning Style on Academic Achievement and Attitude through Internet Assisted Chemistry Education

One Voice International Conference and Forum for Educators, San-Francisco, Costa Rica, 5 - 09 July 2008

Bilgisayar Destekli Öğretimde Ses Animasyon ve Simülasyonun Kolej Öğrencilerinin Bilişsel Öğrenimine Etkisi

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007

Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri Kullamının Isı Konusunu öğrenmelerine Etkisi

5th International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.1-5

Fen Bilgisi öğretiminde Isı Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri ile öğretilmesi

VI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongres, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004, vol.1, pp.192-197

Fen Bilgisi Dersi Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri Hazırlanması ve Örnek Öğrenci Çalışmaları

Uluslar Arası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002

Fen Bilgisi Öğretiminde Internet Kullanimi ve bir Web Sitesi Tasarimi

2000'li yillarda 1. Öğrenme ve Öğretme sempozyumu., 29 - 31 May 2002

Fen Bilgisi Dersi Öğretiminde Internet Kullanımı ve Bir Web Sitesi Tasarımı

Uluslar Arası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002

Öğrencilerin oluşturdukları analojilerin öğrenmeye etkisi

Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 October 2001

Books & Book Chapters

THE USE OF EDIBLE SCIENCE PROJECTS IN TEACHING SCIENCECONCEPTS

in: Education Research Highlights in Mathematics Science and Technology 2016, Mack Shelley, S. Ahmet Kıray, Ismail Celik, Editor, ISRES Publishing., AMES, pp.48-57, 2016