Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Proforma Bilanço Hazırlama Yöntemleri ÜzerineBir İnceleme

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.673-680, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cash Flows from Financing Activities Evidence from the Automotive Industry

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, cilt.6, ss.115-122, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERDEKİ PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİMLERİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.173-192, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Kaldıraç Derecesi ve Seçilmiş Sektörlere Yönelik Bir Uygulama

Maliye Finans Yazıları, ss.205-218, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzde yöntemi ile analiz ve gıda sektörüne yönelik bir uygulama

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.6, ss.65-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzde Yöntemi ile Analiz ve Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.6, ss.65-82, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

AN OBSERV ATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GOLD PRICES AND SELECTED FINANCIAL VARIABLES IN TURKEY

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.195-206, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Review of the Turkish Government Debt Security Price Index

Akademik Araştırmalar Dergisi, ss.1-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye'de Seçilmiş Sektörlerin 2003-2008 Dönemi Faaliyet Kaldıraç Derecelerinin İncelenmesi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.2, ss.35-40, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye'de ATipi ve B Tipi Yatırım Fonlarının 2000-2008 Dönemi Performans Analizi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.235-250, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türk ve İngiliz Bankacılık Sektörlerinde 2001-2006 Dönemlerinde Karlılık ve Piyasa Yapısı Analizi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.1, ss.203-211, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

TÜRKİYE'DE 1991-2006 DÖNEMİNDE MAKRO EKONOMİK DEGİşKENLERİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, ss.283-288, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Gıda Sektöründe Nakit Dönüşüm Süresi Analizi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği

Maliye Finans Yazıları, cilt.23, ss.45-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Finansal Araçlar:Geleneksel ve Yapılandırılmış Finansal Araçlar

Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, Prof.Dr.Başak Tanınmış Yücememiş,Prof.Dr.Levent Çinko, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.85-106, 2019

Bir Mevduat Kurumu Olarak Bankalar: Bankaların Fon Kaynakları

Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Başak, ÇİNKO Levent, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.401-411, 2019

Enflasyon Ortamında Finansal Tablo Analizi

Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi, Doç.Dr. Aysel Gündoğdu, Editör, Gazi Kitabevi, İstanbul, ss.253-278, 2019

Ticari Sorumluluk Sigortası

Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Prof.Dr.Erişah Arıcan, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.580-605, 2016