Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Proforma Bilanço Hazırlama Yöntemleri ÜzerineBir İnceleme

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.673-680, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cash Flows from Financing Activities Evidence from the Automotive Industry

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, vol.6, pp.115-122, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERDEKİ PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİMLERİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.173-192, 2016 (Other Refereed National Journals)

Finansal Kaldıraç Derecesi ve Seçilmiş Sektörlere Yönelik Bir Uygulama

Maliye Finans Yazıları, pp.205-218, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yüzde Yöntemi ile Analiz ve Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.6, pp.65-82, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Yüzde yöntemi ile analiz ve gıda sektörüne yönelik bir uygulama

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.6, pp.65-82, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN OBSERV ATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GOLD PRICES AND SELECTED FINANCIAL VARIABLES IN TURKEY

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.55, pp.195-206, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Review of the Turkish Government Debt Security Price Index

Akademik Araştırmalar Dergisi, no.53, pp.1-13, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye'de Seçilmiş Sektörlerin 2003-2008 Dönemi Faaliyet Kaldıraç Derecelerinin İncelenmesi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.2, pp.35-40, 2010 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Türkiye'de ATipi ve B Tipi Yatırım Fonlarının 2000-2008 Dönemi Performans Analizi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.235-250, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türk ve İngiliz Bankacılık Sektörlerinde 2001-2006 Dönemlerinde Karlılık ve Piyasa Yapısı Analizi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.203-211, 2009 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

TÜRKİYE'DE 1991-2006 DÖNEMİNDE MAKRO EKONOMİK DEGİşKENLERİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.8, pp.283-288, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Gıda Sektöründe Nakit Dönüşüm Süresi Analizi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği

Maliye Finans Yazıları, vol.23, pp.45-58, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Finansal Araçlar:Geleneksel ve Yapılandırılmış Finansal Araçlar

in: Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, Prof.Dr.Başak Tanınmış Yücememiş,Prof.Dr.Levent Çinko, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.85-106, 2019

Bir Mevduat Kurumu Olarak Bankalar: Bankaların Fon Kaynakları

in: Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Başak, ÇİNKO Levent, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.401-411, 2019

Enflasyon Ortamında Finansal Tablo Analizi

in: Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi, Doç.Dr. Aysel Gündoğdu, Editor, Gazi Kitabevi, İstanbul, pp.253-278, 2019

Ticari Sorumluluk Sigortası

in: Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Prof.Dr.Erişah Arıcan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.580-605, 2016