Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2005 - 2009 Doktora

    Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr), Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2009 Doktora

    SPESİFİK FOSFODİESTERAZ-5 İNHİBİTÖRÜ SİLDENAFİL’xxİN BLEOMİSİN İLE OLUŞTURULAN AKCİĞER İNFLAMASYON MODELİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

    Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr)