Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnannçsızlığa Yönelmede Çevresel ve Entelektüel Faktörlerin Etkisi

İnsan ve Toplum Dergisi, cilt.6, ss.87-116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karakter Eğitimi Dün Bugün ve Yarın

Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.121-144, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhammed İkbal in Nefs Anlayışı

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.11-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Character Education: Yesterday, Now and Tomorrow

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.4, ss.121-144, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

C G Jung un Tanrı Anlayışı

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.15-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Dindarlık ve Değerler

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.173-189, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dindarlığın Peşinde Din Psikolojisinde Ölçme Araştırma ve Yorumlama Üzerine

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.19, ss.465-478, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık Değer İlişkisi M Ü İlahiyat Fakültesi Örneği

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.133-167, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

James W Fowler ve İnanç Gelişim Teorisi

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.117-139, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Eğitiminin Yöntem Geliştirme Arayışlarına Psikolojinin Etkileri

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.65-74, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korelilerin Din Değiştirme Motifleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.175-191, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hakikat Arar Olarak Mü min Hakikatin Öznesi Olarak İnanan

Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2010, cilt.1, ss.295-307

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık

Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2004, ss.799-817

Kitap & Kitap Bölümleri

İnanç Psikolojisine Giriş

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2013

Dine Bilişsel Yaklaşımlar

Din ve Maneviyat Psikolojisi Temel Yaklaşımlar ve İlgi Alanları, Paloutzian R. F., Park C. L.; Çapçıoğlu İhsan, Ayten Ali, Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.433-467, 2013

Hayattaki Ruhsallıklar

Din Sosyolojisi Çağdaş Gelişmeler, Çapçıoğlu İhsan; Clarke Peter B., Editör, İmge Kitabevi, Ankara, ss.251-288, 2012

Tanrıyı Tasavvur Etmek

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2011

İnanç Psikolojisi

Din Psikolojisi, Hayati Hökelekli , Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.144-166, 2011

Tanrı Tasavvurları

Din Psikolojisi, Hayati Hökelekli , Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.168-190, 2011

Gençlik, Değerler ve Din

Küreselleşme Ahlak ve Değerler, Mehmedoğlu Ali Ulvi-Mehmedoğlu Yurdagül, Editör, Litera Yayıncılık, İstanbul, ss.251-319, 2006

Klasik Kuramlar ve Modern Araştırmalar Bağlamında Dindarlık ve Kişilik

Dindarlığın Sosyo Psikolojisi, Günay Ünver-Çelik Celalettin, Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.259-288, 2006

Kişilik ve Din

Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2004