Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mazhar Tunç. Suud Selefiliği: Hadis İlmi Bağlamında Bir Araştırma

Dîvân Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi, vol.24, no.48, pp.216-222, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sahîh-i Müslim Üzerine Çağdaş Tartışmalar: Medhalî-Melîbârî Örneği

HADİS ŞERHLERİNİ YENİDEN OKUMAK: SAHÎH-İ MÜSLİM VE ŞERHLERİ, Turkey, 19 December 2020

Endülüs Hadisçiliği: Ebû Ali el-Gassânî (ö. 498/1105) Örneği

Hadis Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 November 2019

Books & Book Chapters

Endülüs Hadisçiliği: Ebû Ali el-Gassânî (ö. 498/1105) Örneği

in: HADİS Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Nilüfer Kalkan YORULMAZ, Editor, Ensar Neşriyat Tic. A.Ş., İstanbul, pp.9-31, 2021