Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2019 Yüksek Lisans

    Ebû Ali el-Gassânî ve Takyîdü'l-Mühmel isimli eseri

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

  • 2018 Yüksek Lisans

    Kᾱdî ῾Iyâz (Ö. 544/1149) ve el-İlmâ῾ ilâ Ma῾rifeti Usûli'r-Rivâye ve Takyîdi's-Semâ isimli eseri

    İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm