Araştırma Alanları

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Elektromanyetik

  • Elektriksel ve Manyetik Alanlar

  • Güç Sistemlerinin Analizi

  • Enerji Üretim İstasyonları ve Tesisleri

  • Enerji İletimi ve Dağıtımı

  • Koruma Sistemleri

  • Yenilenebilir Enerji

  • Yüksek Gerilim Teknikleri

  • Mühendislik ve Teknoloji