Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE VE İSVİÇRE GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMLERİNİN KIYASLANMASI VE TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.10, ss.303-329, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zorunlu Trafik Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Negatif Binom Dağılımına Göre Ödül/Ceza Sistemi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.9-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİST Sınai Endeksi nde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performans Analizi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.145-181, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN PROMETHEE YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.187, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Para Piyasalarındaki Büyümenin Bist Üzerindeki Etkisinin Var Yöntemi ile Analizi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.8, ss.451-467, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2001 Öncesi ve Sonrası Türkiye nin Dünya Bankasından Aldığı Krediler ve Borç Stoku Analizi

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.38-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial Performance Analysis of Brokerage Firms Quoted on the Istanbul Stock Exchange Using the TOPSIS Method of Analysis

International Journal of Business and Social Science, cilt.6, ss.68-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Motivation Mediate the Job Performance and Burnout Evidence from Turkish Banking Sector

American International Journal of Social Science, cilt.3, ss.98-108, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK GIDA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ÇOK AMAÇLI KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.71-97, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektörü Hayat ve Emeklilik Şirketlerinin Etkinlik Analizi

Akademik Araştırmalar Dergisi, ss.85-100, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Bölgeler Arası İç Göç Hareketlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi İle İncelenmesi

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.39, ss.75-94, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF REASONS AFFECTING THE USE OF INTERNET BANKING THROUGH LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS

Journal Of Global Strategic Management, cilt.3, ss.67-76, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examination of Multivariable Statistical Analysis on Insurance Companies Success Turkey Application

The Journal of Financial Researches and Studies, cilt.1, ss.171-180, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Büyüme Rasyolar Açısından Bir Değerlendirme

Sigorta Araştırmaları Dergisi, ss.79-100, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğrusal Hede Programlama Yöntemi ile Türkiye'deki Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi

istanbul ticaret üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.19-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Çağdaş Bir Yönetim Sistemi Olarak Toplam Kalite Yönetimi

M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Araştırma ve İnceleme Yazıları, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK GIDA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ÇOK AMAÇLI KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

X.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu., Erzurum, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, cilt.25, ss.71-97

2008 KÜRESEL KRİZ SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

Uluslararası Finans Sempozyumu: “Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışlar”, İstanbul, Türkiye, 16 Ekim 2009, ss.259-275

Determination of the Relative Position of Turkey in EU with Regard to Banking Performance

International Finance Symposium, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2006, cilt.1, ss.245-259

DETERMİNİNG OF THE RELATİVE POSITION OF TURKEY IN EU WITH REGARD TO BANKING PERFORMANCE

INTERNATIONAL FINANCE SYMPOSIUM 2006: “FINANCİAL SECTOR INTEGRATİON: REVİEW AND STEPS AHEAD”, İstanbul, Türkiye, 25 Mayıs 2007 - 26 Mayıs 2006, ss.245-260

Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomileri ve Pazar Hakimiyeti

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2005, ss.489-498

Kitap & Kitap Bölümleri

Konut Sigortası, Bölüm II

Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Erişah Arıcan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.453-476, 2015

Oto Sigortası ve Toplum

Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Erişah Arıcan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.505-531, 2015

Türk Sigorta Sektörünün Geleceği

Finans Sisteminde Yeni Yönelimler Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, TUNAY K. BATU, Editör, Beta Yayınları, İstanbul, ss.314-325, 2001

Türk Sigorta Sektörünün Geleceği

Finans Sisteminde Yeni Yönelimler Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, K. Batu Tunay, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.315-325, 2001