Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EKOLOJİK SANAT: YENİ BİR PARADİGMA MI, EVRENSEL BİR ZORUNLULUK MU?

3. Uluslararası Akdenizde Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, 20 - 23 April 2018, vol.1, pp.238-247

Disiplinlerarası Bir Bilgi ve Pratiği Olarak Ekolojik Sanat

3.Uluslararası Akdeniz’xxde Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, 20 - 23 April 2018

Heykelde Yenilikçi Yaklaşımlar Bir Ekolojik Sanat Örneği

Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu (İFAS), Konya, Turkey, 20 - 22 October 2011, vol.1, pp.30-35

Ekolojik Farkındalık ve Sürdürülebilir Sanat Eğitimine Doğru

Connecting the Dots/ Noktaları Birleştirelim, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 June 2013 - 05 October 2011, vol.1