Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Eyüp Oyuncakları Tarih Oldu

Yedi Kıta , 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Almanya’da Türk Kimliğinin İnşasına Dair Türkiye Kökenli Öğretmenlerin Görüşleri

7. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Tokat, Turkey, 17 September 2021

Tarih Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlik Uygulaması Deneyimleri

5. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 21 May 2021

TARİHSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ VE DİJİTAL OYUNLAR

IV. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 10 - 12 October 2019

Alman Vatandaşlık Eğitimi Ders Kitaplarında Tarihin Kullanımı

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu II, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019

Tarih Ders Kitaplarında Tarihyazımı Yaklaşımları

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu II, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019

Almanya’da Eğitim Fakültelerinin Akreditasyon Süreci ve Akreditasyon Kuruluşları

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 19 - 21 May 2017

Almanya’da Sachunterricht (Hayat Bilgisi) Ders Kitaplarında Bir Arada Yaşam Kültürünün Sunumu

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Makro Tarihten Mikro Tarihe Tarih Öğrencileri Mikro Tarihi Nasıl Algılıyor

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 1 - 03 October 2012

Makro Tarihten Mikro Tarihe: Tarih Öğretmenliği Öğrencileri Mikro Tarihi Nasıl Algılıyor?

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 1 - 03 October 2012

Ulus Devlet Paradigması ve Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansımalar

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20 - 22 April 2012

Kanıt Temelli Öğrenme Uygulamalarına Bir Örnek Tarih Derslerinde Karikatürlerin Kullanımı

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008

İlköğretim Öğrencilerinin Tarihe Yükledikleri Anlamlar Nedir

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008

Karakter Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

1.Ulusal İlköğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2007

Teaching History and Sense of Citizenship Trabzon Model

History Educators International Research Network Symposium, İstanbul, Turkey, 10 - 12 September 2007

Avrupa Vatandaşlığı ve Eğitim

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007

Books & Book Chapters

Coğrafyada Tarih Okuryazarlığı

in: Eğitimde Coğrafya Okuryazarlığı-III, Ramazan Sever, Editor, Pegem Akademi, pp.203-217, 2023

Vatandaşlığın Kültürel Boyutu

in: Vatandaşlık Bilgisi ve Eğitimi, Erkan Dinç, İlker Dere, Servet Üztemur, Editor, Pegem Akademi, pp.135-150, 2022

Yapısalcı, Post Yapısalcı ve Post Modern Tarih Anlayışları

in: Tarih Felsefesi, İbrahim Şirin, Hüseyin Gazi Topdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.167-179, 2022

Kültür Aktarım Aracı Olarak Mizah

in: Eğitimde Mizah, Oruç, Şahin. ve İlhan Genç Osman, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.95-104, 2021

Tarih Ders Kitaplarında Düvel-i Muazzama: Almanya, Fransa, İngiltere

in: Tarih Ders Kitaplarında İmajlar, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, pp.211-239, 2019

Sosyal Bilgiler ve Felsefe

in: Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Doç. Dr. Ebru Demircioğlu, Editor, Pegem Akademi, pp.265-268, 2019

Sosyal Bilgilerde Yerel Tarih

in: Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II, Tekin Çelikkaya, Çağrı Öztürk Demirbaş, Tercan Yıldırım, Hamza Yakar, Editor, Pegem Akademi, pp.433-454, 2019

Almanya Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı

in: Dünyada Türk İmajı. Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, pp.1-18, 2018

Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: İlhan Tekeli ve Tarih Eğitimi

in: Türkiye’de Tarih Eğitimi, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, pp.358-368, 2017

Tarih Öğretimi ve Kimlik Çalışmaları

in: Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, İsmail H. Demircioğlu Ebru Demircioğlu, Editor, Pegem A, Ankara, pp.259-272, 2017

Tarihsel Kuram Oluşturma ya da Gömülü Teori.

in: Tarih İçin Metodoloji, Şimşek Ahmet, Editor, Pegem Akademi, pp.178-181, 2016

Saha Araştırmaları ve Etnografyanın Tarihte Kullanımı

in: Tarih İçin Metedoloji, Şimşek AHMET, Editor, Pegem Akademi, pp.175-178, 2016

Vatandaşlık ve Sosyal Bilgiler

in: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Dursun Dilek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.333-350, 2016

Söylem Analizi.

in: Tarih İçin Metodoloji, Şimşek Ahmet, Editor, Pegem Akademi, pp.184-189, 2016

Tarih Yazıcılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine Kısa Bir Bakış

in: Tarih Nasıl Öğretilir, Mustafa Safran, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.23-28, 2011

Tarih ve Kimlik

in: Tarih Öğretim Yöntemleri, Muammer Demirel, İbrahim Turan, Editor, Nobel, Ankara, pp.204-213, 2009

Tarih Eğitimi ve Vatandaşlık Algısı: Trabzon Örneği

in: 21 Yüzyılda Kimlik Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi, Mustafa Safran, Dursun Dilek, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.23-37, 2008

Metrics

Publication

66

Project

2

Thesis Advisory

10

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals