Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Antlaşması ve 18 Mart 2016 Tarihli Türkiye-Avrupa Birliği Zirve Bildirisi Uyarınca Düzensiz Göçle Mücadele ve Bazı Sorunlu Alanlar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.155-194, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk Konusundaki Avrupa Konseyi Roma III Tüzüğü Kapsamında Hukuk Seçimi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.27, ss.241-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CISG’in Milletlerarası Uygulama Alanı, İrade Serbestisi ve Bazı Yorum Meseleleri

Public and Private International Law Bulletin, cilt.39, ss.189-215, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Esasa Uygulanacak Hukuk Bakımından Fidic Sözleşme Şartlarının ve Möhuk m. 24/4’te Belirlenen İstisna Kuralının İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, ss.1483-1530, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milletlerarası Tahkimde Hakemin Reddi Sebebi Olarak Hakemin Tarafsızlığını ve Bağımsızlığını Ortadan Kaldıran Haller

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.21, ss.205-238, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Gerçek Kişilerin ve Ticaret Şirketlerinin Türkiye deki Taşınmazlar Üzerinde Mülkiyet Hakkı Edinmeleri

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.325-337, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Kaynaklı Devlet Mahkemelerindeki Yargılamalarda ”Hukuk Kuralları”nın Seçimi:Lahey Prensipleri m. 3

Milletlerarası Özel Hukukta Sözleşmesel Meseleler/Contractual Issues In Private International Law, Uluslararası Konferans/International Conference, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2018, ss.113-137

Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Statüleri Altındaki Yabancıların Sınır Dışı Edilmeleri

Güncel Konular Çerçevesinde AB ve Türk Hukukunda ”Sığınmacıların Yerel Entegrasyonu” (Hukuki ve Mali Boyut), Bursa, Türkiye, 09 Mayıs 2018, cilt.37, ss.141-166

Kitap & Kitap Bölümleri