Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tahkime Elverişlilik: Rekabet, İflas ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uyuşmazlıkları

Tahkim Okulu Paneller Serisi, İstanbul, Turkey, 29 May 2019, pp.393-411 Creative Commons License

Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Kaynaklı Devlet Mahkemelerindeki Yargılamalarda ”Hukuk Kuralları”nın Seçimi:Lahey Prensipleri m. 3

Milletlerarası Özel Hukukta Sözleşmesel Meseleler/Contractual Issues In Private International Law, Uluslararası Konferans/International Conference, İstanbul, Turkey, 11 October 2018, pp.113-137 Creative Commons License

Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Statüleri Altındaki Yabancıların Sınır Dışı Edilmeleri

Güncel Konular Çerçevesinde AB ve Türk Hukukunda ”Sığınmacıların Yerel Entegrasyonu” (Hukuki ve Mali Boyut), Bursa, Turkey, 09 May 2018, vol.37, pp.141-166 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

14

Open Access

6