Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Shihabaddin Marjani (1818-1889), a Muslim Scholar, Historian and Religious Reformer

Islamology, vol.9, pp.12-23, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bolşevik Dergisi 1925 1929 ve Sovyet Türkmenistanı nın Oluşum Yılları

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.200-246, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kırım Tatarlarının Kültürel Kimliklerini Yeniden İnşa Çabaları

Karadeniz Araştırmaları, pp.233-243, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırım Tatar Aydınlarından Hasan Sabri Ayvazov 1878 1938 Hakkındaki Kaynakların Tedkiki

Crimean Historical Review, vol.2, pp.211-222, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Basınında Türkistanlı Ceditçilerin Kültürel Faaliyetleri 1910 1914

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.167-176, 2014 (Other Refereed National Journals)

Mir İslama Dergisi 1912 1914 Rusya daki İslam Araştırmalarının İki Yüzü

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, vol.3, pp.441-454, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kırım izlenimleri Temmuz 2013

Crimean Historical Review, pp.179-191, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ayaz İshakî 1878 1954 ve Türkiye de Türkçülük Fikrinin Evrimi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.77-124, 2012 (Other Refereed National Journals)

Radikal Sosyalizmden Milliyetçiliğe Kazanlı Ayaz İshakî nin 1878 1954 Fikrî Serüveni

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.63-94, 2011 (Other Refereed National Journals)

The Trends of Thought among the Tatars and Bashkirs Religious Reformism and Secular Jadidism vs Qadimizm 1883 1910

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, vol.5, 2010 (Other Refereed National Journals)

Rusya Tarihinin Ana Hatları

Yom: Türk Dünyası Kültür Dergisi, pp.59-87, 2010 (Other Refereed National Journals)

Enver Paşa nın Türkistan daki Bir Askeri Esanbiy Ermahmat ov 1896 1944

Yom: Türk Dünyası Kültür Dergisi, pp.23-38, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkistan ın Tarihî Kültürel Gelişimi ve Rus Tesirleri

Yom: Türk Dünyası Kültür Dergisi, pp.29-45, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yusuf Akçura ve Kuzey Türkleri

Üniv. Edebiyat Fak. Sosyoloji Dergisi, pp.235-258, 2009 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Merkezli Etkileşim Osmanlı ve Rusya Türkleri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.6, pp.287-320, 2008 (Other Refereed National Journals)

Özbekistan Türkologları

Turkologiya Masalalari, pp.41-49, 2006 (Non-Refreed Journal)

Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya Müslümanlarının Düşünce Tarihi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.2, pp.149-181, 2004 (Other Refereed National Journals)

Muhammed Zâhir Bigi 1870 1902 Hayatı Romanları ve Türkistan Seyahatnâmesi

Türklük Araştırmaları Dergisi, pp.143-175, 2004 (Other Refereed National Journals)

Rusya Müslümanlarının Kongrelerinde Kadın Sorunu 1905 1917

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.139-148, 2000 (Other Refereed National Journals)

Kafkasya'daki Müslüman Azınlıklar

Tarih ve Medeniyet, vol.5, pp.42-45, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Kazan Tatarları Arasında Tecdit ve Cedit Hareketi

Türkiye Günlüğü, pp.181-192, 1997 (National Non-Refereed Journal)

XVI Yüzyılda Dulkadırlı Türkmenleri

Edik, pp.24-26, 1986 (National Non-Refereed Journal)

Books & Book Chapters

Kazanlı Din Âlimi ‘Abdunnasîr Kursavî (1776-1812): Hakkında Yazılanlar, Fikrî Gelişimi ve Etkileri

in: Bozkırın Oğlu: Ahmet Taşağıl'a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.479-492, 2019

Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları

in: Türk Tarihi ve Kültürü, Muhammed Bilal Çelik, Editor, Nobel Yayıncılık, İstanbul, pp.211-238, 2019

Alimcan Barudi: Hayatı, Fikirleri ve Eserleri

in: Yusuf Akçura: Damolla Alimcan el-Barudi: Tercüme-i Hâli, Göktürk Ömer Çakır, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.69-199, 2019

Çağdaş Türk Dünyası Tarih Yazıcılığı: Tarihsel Süreç, Eğilimler ve Kavramsal Sorunlar

in: Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri: Konuşmalar-Müzakereler, Altıncı Tarihyazımı Çalıştayı Bildirileri, 6-8 Nisan 2018, Ahmet Şimşek,Mehmet Topal, Editor, Yazıgen, İstanbul, pp.79-116, 2019

Çağdaş Türk Dünyası Tarih Yazıcılığı: Tarihsel Süreç, Eğilimler ve Kavramsal Sorunlar

in: Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri: Konuşmalar-Müzakereler, Altıncı Tarihyazımı Çalıştayı Bildirileri, 6-8 Nisan 2018, Ahmet Şimşek - Mehmet Topal, Editor, Yazıgen, Eskişehir, pp.79-116, 2019

Kazanlı Din Âlimi ‘Abdunnasîr Kursavî (1776-1812)

in: Bozkırın Oğlu: Ahmet Taşağıl’a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editor, Yeditepe, İstanbul, pp.479-492, 2019

Âlimcan Barudî (1857-1921): Hayatı, Fikirleri ve Eserleri

in: Yusuf Akçura: Damolla Âlimcan el-Barudi: Tercüme-i Hâli, Göktürk Ömer Çakı, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.71-126, 2019

Takdim: Dünya Tarihçiliği ve Marshall G. S. Hodgson

in: Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, , Editor, Vadi Yayıncılık, İstanbul, pp.7-24, 2018

Türkiye’de Modern Orta Asya Tarihçiliği: 1985-2018

in: Genel Türk Tarihi Çalıştayı I, Alpargu Mehmet, Fatih Ünal, Murat Özkan, Mesut Karabulak, Editor, Tuzla Belediyesi, İstanbul, pp.177-197, 2018

Hilafet Merkezinde Pan-İslamist Bir Tatar Dergisi: Teârüf-i Müslimîn (1910-1911)

in: İslam’ı Uyandırmak: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler, Lütfi Sunar, Editor, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İstanbul, pp.423-456, 2018

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek

Vadi Yayınları, İstanbul, 2017

Zeki Velidi Togan’xxın Fikri İnkişafı

in: Zeki Velidi Togan, Serkan Acar, Editor, Akçağ, Ankara, pp.23-48, 2017

Türkiye’xxde Genel Türk Tarihçiliği ve Zeki Velidi Togan

in: Türk Tarihçileri, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.103-123, 2017

Genel Türk Tarihi Kaynakları

in: Tarih Metodu, Zekeriya Kurşun, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.132-154, 2017

Dünya Tarihçiliği: Marshall Hodgson

in: Dünyada Tarihçilik, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.237-253, 2017

Özbekistan Cumhuriyeti

in: Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Abdulvahap Kara,Fahri Solak, Editor, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul, pp.133-165, 2017

Türkiye’xxde Eski Türk Tarihi ve Orta Asya Araştırmaları

in: Bozkırdan Batıya Prof. Dr. Hüseyin Salman’xxa Armağan, Güler Yarcı, Editor, Epsilon, İstanbul, pp.95-112, 2017

Türkiye’de Genel Türk Tarihçiliği ve Zeki Velidi Togan

in: Türk Tarihçileri, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, İstanbul, pp.103-123, 2016

Yusuf Akçura’nın Rusya Dönemi

in: İdil Ural Tarihi Sempozyumu Ankara 10 12 Ekim 2011 Bildiriler I, , Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.165-195, 2015

Çağdaş Türk Dünyası

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2014

Orta Asya Türk Tarihi

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2014

Rusya Türklerinde Fikir Hareketleri

in: Orta Asya Türk Tarihi, Kanlıdere Ahmet, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.168-190, 2014

Sovyet Döneminde ve Sonrasında Orta Asya

in: Orta Asya Türk Tarihi, Kanlıdere Ahmet, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.192-213, 2014

Özbekistan Cumhuriyeti

in: Çağdaş Türk Dünyası, Kanlıdere Ahmet, Kemaloğlu İlyas, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.164-191, 2014

Sırât-ı Müstakîm Dergisi ve Buhara’da Uyanış (1909-1911)

in: VIII Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul 30 Eylül 4 Ekim 2013, , Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.551-560, 2014

Hindistan Timurlu İmparatorluğu

in: Orta Asya Türk Tarihi, Kanlıdere Ahmet, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.137-141, 2014

Türkistan’da Uyanış ve Modernleşme

in: XIX Yüzyıl Türk Dünyası, Kanlıdere Ahmet, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.193-219, 2014

XIX Yüzyıl Türk Dünyası

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2013

Rusya Müslümanlarının Siyasi ve Milli Hareketleri

in: XIX Yüzyıl Türk Dünyası, Kanlıdere Ahmet, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.57-85, 2013

Rusya ve Osmanlı Türklerinin İlişkileri

in: XIX Yüzyıl Türk Dünyası, Kanlıdere Ahmet, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.86-111, 2013

Kazan Tatarlarında Yenileşme

in: XIX Yüzyıl Türk Dünyası, Kanlıdere, Ahmet, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.25-56, 2013

Türkistan’da Çarlık Yönetimi ve Etkileri

in: XIX Yüzyıl Türk Dünyası, Kanlıdere Ahmet, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.166-192, 2013

Kuzey Türklerinde Uyanış ve Reform

in: XIX Yüzyıl Türk Dünyası, Kanlıdere, Ahmet, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-25, 2013

En Eski Tapu Tahrir Defterine Göre XVI. Asrın Başında Dulkadırlı Türkmenleri

in: Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu Bildirileri, , Editor, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, pp.79-92, 2012

Türk Dünyasının Kültür ve Cazibe Merkezi Olarak İstanbul (1908-1914)

in: Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu 14 17 Aralık 2010 Bildiriler, Hut Davud, Kurşun Zekeriya, Kavas Ahmet, Editor, İstanbul 2010 Avrupa Başkenti, İstanbul, pp.103-138, 2011

Ayaz Ishaki’s (1878-1954) Ideas on the Turkish Press

in: Proceedings of the Fourth International Symposium on Islamic Civilization in the Volga Ural Region Ufa October 21 22 2010, , Editor, IRCICA, İstanbul, pp.65-85, 2011

Islahçı ve Ceditçi Tanımlamaları Üzerine Bazı Düşünceler

in: İsmail Bey Gaspıralı İçin, , Editor, Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, Ankara, pp.255-262, 2004

Abdullah Bubî: Is the Period of Ijtihad Over or Not?

in: Modernist Islam 1840 1940 A Source Book, Kurzman Charles, Editor, Oxford University Press, pp.232-237, 2002

Kazan Tatars in the Nineteenth and Twentieth Centuries

in: the Turks, , Editor, Yeni Türkiye, Ankara, pp.718-729, 2002

Rizaeddin b. Fakhreddin: İbn Taymiyya

in: Modernist Islam 1840 1940 A Source Book, Charles Kurzman, Editor, Oxford University Press, New-York, pp.238-243, 2002

Musa Jarullah Bigiyef: Why Did the Muslim World Decline While the Civilized World Advanced?

in: Modernist Islam 1840 1940 A Source Book, Charles Kurzman , Editor, Oxford University Press, New-York, pp.254-256, 2002

Episodes in the Encyclopedia