Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thoughts on Capturing the Moment in Photography

Marmara İletişim Dergisi, sa.7, ss.269-273, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Popüler Yerli Dizilerde Müzik Kullanımı

1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2016, ss.454-463

The Over-Use of Music in Turkish Serials

Music in (Quality) TV Series, Kiel, Almanya, 27 Şubat 2015 - 01 Mart 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Dijital Film Yapımı El Kitabı

Inkilap Kitabevi, İstanbul, 2013

Ertem Eğilmez Sinemasında Teknik Meseleler

Filim Bir Adam: Ertem Eğilmez, Prof.Dr.Cem Pekman, Editör, Agora Kitaplığı, İstanbul, ss.117-138, 2010

1997: Eşkıya

40 Yılın Serüveni: Sinema Yazarlarının Seçtiği En İyi Filmler, Okan Arpaç, Editör, Karakutu Yayınları, İstanbul, ss.162-163, 2008