Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Ekonomisinde Yenilenebilir Enerji Projelerinin Gerçekleştirilmesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol.54, pp.51-62, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating the Determinants of Inflation A Panel Data Analysis

Journal of Financial Research, vol.7, no.2, pp.233-246, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gevşek Parasal Göstergeler ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Altında Enflasyonla Mücadele 2001 2011 Türkiye Deneyimi

Marmara Üniversitesiİ.İ.B. Dergisi, vol.34, pp.11-31, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Inflation Dynamics of the Turkish Economy in 1990 2011

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.5, pp.1-16, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Basel I II III Kurallarına Uyum Süreci

Marmara Üni. S.B.E. Öneri Dergisi, vol.10, pp.185-200, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi Büyüme İlişkisi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B Dergisi, vol.33, pp.47-66, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünya Ekonomisinde Finansallaşma Sürecinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi

Marmara Üni. İ.İ.B. Dergisi, vol.33, pp.67-84, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bankacılık Düzenlemeleri ile Finansal İstikrar İlişkisi 1990 2010 Türkiye Deneyimi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.32, pp.69-94, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Ekonomisinde 2001 Krizi Sonrası Süreçte Cari Islemler Açıgının Nedenleri Üzerine Bir Inceleme

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.69-96, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Ekonomisinde 2001 Krizi Sonrası Süreçte Cari İşlemler Açığının Nedenleri Üzerine Bir İnceleme

Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.27, no.2, pp.69-96, 2009 (International Refereed University Journal)

Türkiye İmalat Sanayisinde Verimlilik ve Bölüşüm

Marmara Üni. S.B.E. Öneri Dergisi, vol.7, pp.235-248, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Ekonomisinde Ücretler Karlar ve Kriz

Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.21, pp.35-52, 2006 (Other Refereed National Journals)

Neo Liberal Dönüşüm Sürecinde Türkiye de Devlet Toplum İlişkileri Toplumsal Sınıf Merkezli Bir Yaklaşım

Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.20, pp.107-140, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Gelişmesi Kastamonu Taşköprü Örneği

Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.12, pp.245-261, 1996 (Other Refereed National Journals)

Ücretler Eşitsizlik ve Uluslararası Entegrasyon

İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.57-62, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kapitalizm ve Devlet Türk Tabipler Birliği

Halk Sağlığı Kolu Çalışması, Ankara, Turkey, 1 - 30 May 2008

Türkiye Ekonomisi nde Büyüme İstikrar ve Krizler

Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği - Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Krizler Paneli, Muğla, Turkey, 01 January 2008

Books & Book Chapters

Türkiye Ekonomisinde Enerjide Dışa Bağımlılık: Uluslararası Karşılaştırmalı Bir İnceleme

in: Güncel Maliye Tartışmaları 3, Dr.. A. Bumin Doğrusöz,Prof. Dr. Ayşe Güner,Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.557-599, 2021

Türkiye Ekonomisinde Neoliberal Dönemde Cari İşlemler Açığının Oluşumu ve Finansmanında Değişen Dinamikler: 1980–2019

in: Güncel Maliye Tartışmaları – 2, Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz,Dr. Bumin Doğrusöz,Prof. Dr. Ayşe Güner, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.341-359, 2020

Türkiye Ekonomisisnde Cari İşlemler Açığının Oluşumunda Çin ile Ticaretin Rolü

in: Güncel maliye tartışmaları 1, Prof. Dr. Ayşe Güner,Prof. Dr. Gülay AKGÜL YILMAZ,Dr. Öğr. Üye. A. Bumin DOĞRUSÖZ, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.501-517, 2019

Kapitalist Devleti Anlamak

Aykırı Yayınları, İstanbul, 2002 Creative Commons License