Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Musician Figures in History: A Study on Hawi al-Funun wa-Salwat al-Mahzun of Ibn al-Tahhan

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.9, sa.2, ss.480-500, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Musiki Üzerine

Diyanet Aylık Dergi eki Aile Dergisi, sa.314, ss.34-37, 2017 (Hakemsiz Dergi)

İLK DÖNEM MEDİNE DE EFEMİNELER

RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.1-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Kültür ve Medeniyetin Göstergesidir

GÖNÜL, sa.35, ss.16-19, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Geçmişte Sıkça kullanılan Bir Tedavi Müzik

SAYED, sa.58, ss.34-36, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Türk Din MûsikÎsi nde Itrî

TOHUM, sa.145, ss.16-17, 2012 (Hakemsiz Dergi)

TÜRK DİN MUSİKİSİNDE BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ

DİYANET AYLIK DERGİ, sa.258, ss.6-9, 2012 (Hakemsiz Dergi)

TÜRK DİN MUSİKİSİNDE MUHARREM

DİYANET AYLIK DERGİ, sa.252, ss.52-54, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hak Şerleri Hayreyler Besteleri

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, sa.47, ss.131-160, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim Şuuri Hasan Efendi ve Ta dilü l emzice Adlı Eserinde Müzikle Tedavi Bölümü

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.40, ss.153-166, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Taksim Formunda Duraklama nın Sözel Bir Anlatım Olarak Kullanımı Fonksiyonu ve Anlamı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.39, ss.117-132, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medîneli Efemine Şarkıcı Tuveys 11 92 632 711

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, sa.1, ss.41-66, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekke nin Fethi

ERDEM, sa.15, ss.15, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hz Peygamber Dönemi nde Musiki ve Türk Din Musikisinde Hz Peygamber

DİYANET AYLIK DERGİ, sa.221, ss.1-8, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Hz Peygamber Sevgisi ve Mevlid

RAHMET, sa.35, ss.65-67, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Farabi ve Musiki

BİLİM VE ÜTOPYA, sa.154, ss.34-36, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hz Peygamber Dönemi nde Musiki

RAHMET, sa.23, ss.35-36, 2007 (Hakemsiz Dergi)

İbn Câmi ö 808 Kureyşli Meşhur Muğannî ve Bestekâr

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.161-173, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbnü l Müneccim 241 300 855 912 ve Risâle fi l Mûsîkâ Adlı Eseri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİİLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.11, ss.201-222, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLK KORO KURUCUSU VE ŞEFİ İBRAHİM EL MEVSILİ Ö 834

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİİLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.1, ss.177-193, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebû Ya kûb b İshâk el Kindî nin Müzik Risâlelerinde Tesbit Edilen Terimler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.25, ss.65-78, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klâsik Türk Mûsikîsi nde Çargâh Tarih Teori Çelişkisi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.21, ss.81-104, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLK DÖNEM İSLAM DÜNYASINDA MUSİKi ÇALIŞMALARINA BAKlŞ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.225-248, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KADI BURHÂNEDDİN AHMEDVE TÜRKÇE DÎVÂNI’NDAKİ MÜZİKAL UNSURLAR

Uluslararası Kadı Burhaneddin Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

bir tekke musikisi formu olarak salatı kemaliye ve şanlıurfada okunan salatı kemaliyelerle karşılaştırmalı değerlendirilmesi

uluslararası geçmişten günümüze urfada müzik sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, ss.1-73

Niyazi Besteler

doğumunun 400. yılında niyazi-i mısrive tesirleri ulusal sempozyumu, Bursa, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

kutup osman ve celvetiyyede dini musiki

kutup osman sempozyumu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 26 - 27 Ekim 2018

Keçeci Hoca’nın Hayatı ve eserleri

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017, ss.19-33

İslam Medeniyeti’nin Dini Musikisine Yansımaları

İbn Haldun üniversitesi Medeniyetler Şurası, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2017

Müzikle Tedavi’de Gevrekzade’nin yeri ve Önemi

Uluslararası cumhuriyet Sanat Günleri, Sivas, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2017, ss.51-69

İslam Ortaçağından Bugüne Müzikterapi Kaynakları

Şanlıurfa Valiliği Müzikle Tedavi Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Yozgat Müzik Kültürü ve Geleneksel Dini Musiki Kültürümüz Mukayeseli Bir Değerlendirme

Bozok üniversitesi Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.24-25

Osmanlı Döneminde Hz Yunus Manzumelerine Yapılan Klasik Bestelerin Müzikal Analizi Üç Dede Bir Derviş

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yunus'un Sesi Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016, ss.43-56

Dünden Bugüne Dini Musiki Külliyatı

VI. Dini Yayınlar Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2013, ss.519-535

Türk Din Musikisinde Hz Hasan Konulu Eserler

ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE Hz. Hasan Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 11 - 12 Temmuz 2014, ss.187-201

Türk Din Musikisi ve Amasya

Amasya Musiki Cemiyetinin 100. Yılı Etkinlikleri Panel, Amasya, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2013

Türk Din Musikisi nde Alvarlı Efe Hazretleri

Uluslararası Hace Muhammed Lutfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, cilt.2, ss.83-88

İslam Dini Musikisinde Ebced Notasyonu

İstanbul Mabedlerinde Dini Musiki Geleneği “Notasyon”, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2013

Türk Din Mûsikîsi nde Niyâzî i Mısrî nin Yeri ve Önemi

III. Uluslar arası Malatyalı Niyâzî-i Mısrî Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2012

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri nin Bestelenmiş Güfteleri

Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 16 Kasım 2011 - 18 Kasım 2010, ss.391-396

İLK DÖNEM İSLAM DÜNYASINDA DİNİ MUSİKİ

DİN VE MÜZİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2012

Türk Din Musikisi nde Hz Ali ve Ehl i Beyt

Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2011

Türk Din Musikisi nde Itri

Bestekar Buhurizade Mustafa Itrî Efendi Paneli, Erzurum, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2011

Bağdat ta Bir Musiki Nazariyatçısı Yakub b İshak el Kindi

İslam Medeniyeti’nde Bağdat (Medinetü’s-selam) Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2008, ss.633-647

Sivasi Ailesi ve Musiki Sivasi İlahileri

İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2010, ss.391-402

Türk Müziği Alanında Yapılan Yayınlar

I. Müzikoloji Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 24 - 26 Şubat 2011

Türk Din Musikisi nde Kerbela Konulu Eserler

Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.3, ss.261-278

Türk Din Musikisi nde Yunus Emre

I. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu, Karaman, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2009, ss.185-220

İBN SİNA VE MÜZİK

Uluslararası İbn Sina Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2008, cilt.2, ss.195-216

Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Müzikle Tedavi

Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye’de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2006

Klâsik İslam Düşüncesinde Mûsikî Tasavvuru

Bilim ve Sanat Vakfı Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004, ss.99-118

Fârâbî nin Mûsikî Alanındaki Görüşleri ve Eserleri

İslam Felsefecileri Derneği Uluslararası Farabi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2004, ss.47-63

Niyâzî i Mısrî nin Bestelenmiş Şiirleri

Malatya Belediyesi I. Uluslararası Malatyalı Niyâzî-i Mısrî Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

İbn Sina ve Müzik

Türk Musikisi Atlası, Feyzan Göher Vural, Timur Vural, Editör, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, ss.215-235, 2019

İlk Dönem İslam Dünyasında Musiki, Cami Musikisi,

Türk Din Musikisi, Ahmet hakkı Turabi, Editör, Grafiker, Ankara, ss.30-43, 2019

Kutup Osman Hazretleri ve Celvetiyye’xxde Musiki

Sürgün Bir Şeyhe Armağan Atpazari Kutup Osman, İsmail Güleç, Ali Namlı, Ömer Said Güler, Editör, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, ss.177-187, 2019

Urfadan Balkanlara Sıra Gecesi Geleneği

Geçmişten Günümüze Urfada müzik, Hüseyin Akpınar, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.360-365, 2019

“BİR TEKKE MÛSİKÎSİ FORMU OLARAK SALÂT-I KEMÂLİYE VE ŞANLIURFA’DA OKUNAN SALÂT-I KEMÂLİYELERLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ”

Geçmişten Günümüze Urfa’xxda Müzik, Hüseyin akpğınar, murat birer, Editör, Gece Kitaplığı, Şanlıurfa, ss.183-190, 2019

Seyyid Nesîmî ve Türkçe Dîvânı’xxndaki Müzikal Unsurlar

Nesimi Kitabı, Alim yıldız, Yusuf Yıldırım, Editör, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Sivas, ss.489-525, 2019

Dini Musiki Repertuvarı

Türk Din Musikisi El Kitabı, Ahmet Hakkı Turabi, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.1-299, 2018

Niyâzî Besteler: Mısrî’nin Musikî Kültürümüzdeki Yeri

Niyazi-i Mısri -Dönemi ve Tesirleri-, Mustafa Efe, Olcay Kocatürk, Editör, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, ss.150-164, 2018

Şuuri Hasan Efendi Müzikle tedavi tarihindeki yeri, tadilülemzice

Şuuri Kitabı, Mükerrem Bedizel Aydın, Vildan Coşkun, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.111-131, 2018

Bestelenmiş Şiirleri

Mehmet Âkif Ersoy Hayatı Mûsiki Yönü ve Bestelenmiş Şiirleri, Ahmet Hakkı Turabi, Editör, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yayınları, Kocaeli, ss.33-228, 2018

Mimari, Güzel Sanatlar ve Musiki/Musiki

İslam Tarihi ve Medeniyeti/14. cilt, Mefail Hızlı, Ziya Kazıcı, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.585-601, 2018

İlahiyat Fakültelerinde Müzikal İşitme Okuma ve Yazma Çalışmaları

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Prof.Dr.Şuayip Özdemir, Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Gün, Editör, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Amasya, ss.399-410, 2017

Yakub bin İshak el-Kindi’nin Musiki Düşüncesi, Farabi’nin Musiki Alanındaki Görüşleri ve Eserleri, İbn sina ve Müzik

Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Abdullah Kahraman, Editör, İnsan, İstanbul, ss.627-1011, 2017

Musiki

İslam Tarihi ve Medeniyeti, Mefail Hızlı, Ziya Kazıcı, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.631-658, 2017

Müzikle Tedavi’de Gevrekzade’nin Yeri ve Önemi

Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyum Tam Metin Kitabı, Gökhan Eken, Kubilay Yılmaz, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.31-49, 2017

Keçeci Hoca’nın Hayatı ve Eserleri

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Şuayip Özdemir, Ayşegül Gün, Editör, Amasya üniversitesi, Amasya, ss.19-33, 2017

Seyyid Mir Hamza Nigari nin Hayatı ve Bestelenmiş Eserleri

Amasya Belediyesi Kültür Yayınları-2016, Amasya, 2016

Erzurumi İlahiler İlaveli Yeni Baskı

Atatürk üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum, 2016

Giriftzen Âsım Bey Hayatı ve Eserleri

Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2016

Giriftzen Asım Bey Hayatı ve Eserleri

Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2016

Cumhuriyet Dönemi Bingöl Semozyumu İzlenimleri

Cumhuriyet Döneminde Bingöl Sempozyumu, İbrahim Çapak, Mahfuz Söylemez, Editör, Bingöl Belediyesi, Bingöl, ss.157-158, 2016

Türk Din Musikimizde Eyüplü Bestekarlar ve Eserleri

12 Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğleri, , Editör, Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.64-78, 2016

Osmanlı Döneminde Hz. Yunus Manzumelerine Yapılan Klasik Bestelerin Müzikal Analizi Üç Dede Bir Derviş

Yunus un Sesi, Mustafa Çöpoğlu, Editör, Ordu BB Kültür Yayınları-11, Ordu, ss.43-56, 2016

ERZURÛMÎ İLÂHİLER

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Erzurum, 2015

TÜRK DİN MUSİKİSİ'NDE YUNUS EMRE

YUNUS UN ÇAĞRISI, ALİM YILDIZ, Editör, ORDU BB KÜLTÜR YAYINLARI, Ordu, ss.131-172, 2015

FÂRÂBÎ’NİN MÛSİKÎ ALANINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ESERLERİ

DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCE SERÜVENİİSLAM DÜŞÜNCESİNİN ALTIN ÇAĞI V, PROF.DR.BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA,PROF.DR.ABDULLAH KAHRAMAN, Editör, İNSAN, İstanbul, ss.753-767, 2015

İBN SÎNÂ VE MÜZİK

DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCE SERÜVENİİSLAM DÜŞÜNCESİNİN ALTIN ÇAĞI V, PROF.DR.BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA,PROF.DR.ABDULLAH KAHRAMAN, Editör, İNSAN, İstanbul, ss.981-1011, 2015

YA‘KÛB B. İSHÂK EL-KİNDÎ’NİN MÛSİKÎ DÜŞÜNCESİ

DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİİSLAM DÜŞÜNCESİNİN ALTIN ÇAĞI V, PROF.DR.BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, PROF.DR.ABDULLAH KAHRAMAN, Editör, İNSAN, İstanbul, ss.627-643, 2015

İSLAM ÜLKELERİNDE İLK NAZARİ MUSİKİ ÇALIŞMALARI

MAKAMLARLA TÜRK DİN MUSİKİSİ EĞİTİM SETİ, UBEYDULLAH SEZİKLİ, Editör, DÖRT MEVSİM, İstanbul, ss.18-45, 2013

Matematik İlminin 5. Kısmı Mûsikî

İHVAN I SAFA RİSALELERİ, ABDULLAH KAHRAMAN, Editör, AYRINTI, İstanbul, ss.129-161, 2012

CAMİ MUSİKİSİ

CAMİ YAZILARI, , Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.159-181, 2012

Ansiklopedide Bölümler