Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Learning-Based Approach To Fuzzy Logic In Framework Of Philosophy Of Informatics

Turkish Studies Information Technologies Applied Sciences, cilt.13, ss.47-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Güvenliği Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma: Marmara Üniversitesi Örneği

Ulusal Multidisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi, cilt.0, sa.1, ss.56-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinde Spor Yapma ve Özgüven İlişkisi

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, sa.17, ss.130, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of New Media in Political Participation in Turkey

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.9, sa.39, ss.79-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Dijital Bağımlılık

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.8, ss.34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TELEVİZYON İZLEME DAVRANIŞINA SOSYAL MEDYA VE İKİNCİL EKRAN KULLANIMININ ETKİLERİ

SOBİDER The Journal of Social Sciences, cilt.2, sa.4, ss.151-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Quantitative Research on the Level of Social Media Addiction AmongYoung People in Turkey

International journal of Science Culture and Sport, cilt.3, sa.13, ss.108-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternette İçerik Düzenleme Çalışmaları

ASOSJOURNAL, cilt.15, sa.15, ss.175-200, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Kurumunda Kullanıcıların Farklı Özelliklerinin E-dönüşümün Kabulüne Etkilerinin İncelenmesi

The International Journal of Human Sciences (IJHS), cilt.3, sa.13, ss.108-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Social and Political Use of Social Media in Turkey

International Journal of Sport Culture and Science, cilt.2, sa.4, ss.49-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Use of Social Media in Online Journalism

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, cilt.0, ss.1171-1178

Risk Factors of Digital Citizenship in Cyber Society

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, cilt.0, ss.1261-1266

Nesnelerin İnterneti (IoT) Güvenliğinin Sağlanması Konusunda Akademisyenlerin Rolü

Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.103-111

THE RELATIONSHIP BETWEEN NEW MEDIA AND NEWS: CLICKING JOURNALISM

International Symposium of New Media From the Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 2017, ss.177-189

Changing Marketing Practices in New Media Age Mobile Marketing Applications

İstanbul Gelişim Üniversitesi 1. Uluslararası Yeni Medya Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 2015, ss.1-18

Gazeteciliğinde Etik ve Yeni Medya

International Conference of New Media and Interactivity, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010

İnternet Gazeteciliğinde Etik ve Yeni Medya

International Conference of New Media and Interactivity, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.256-258

Web 3.0 : Semantik Web’in Gelişimi ve Sorunlarına Bir Bakış

III.İstanbul Bilişim Kongresi : Yönetişim, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2009, ss.79-83

Computer Aided Self Learning System For UEE (University Entrance Exam): A Case Study Of Turkey

International Technology, Education and Development Conference, Valencia, İspanya, 9 - 11 Mart 2009, ss.284-290

İnternette İçerik Düzenleme Çalışmaları

Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100.Yılı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2008, ss.194-205

Genişband Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık

2.İstanbul Bilişim Kongresi Kurumsal Yazılım 2008, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2008, ss.175-183

Kitap & Kitap Bölümleri

Digital Activism in the Context of Social Movements: the Case of Change.org

Digital Siege, Karadoğan Doruk, Sevimece, Mengü, Seda, Ulusoy, Ebru, Editör, Istanbul University Press, İstanbul, ss.297-323, 2021

The Reflection of Smart Phone Usage on Social Life in the Scope of Technological Determinism

Media With Its News, Approaches And Fractions In New Media Age, GÜZ, NURETTİN, YEGEN, CEREN, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.153-166, 2018

Sosyal Medya ve Televizyon İzleme Ölçümü

Sosyal Medya Araştırmaları II, Ali Murat Kırık,Ali Büyükaslan, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.263-286, 2015

Sosyal Medya ve Televizyon İzleme Ölçümü

Sosyal Medya Araştırmaları II, Büyükaslan, Ali,Kırık, Ali Murat, Editör, Çizgi, Konya, ss.263-286, 2015