Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Mentalexo approach for diagnosis of psychiatric disorders.

Medical hypotheses, vol.143, pp.109823, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of nomophobia and related factors in high school students

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.21, no.2, pp.133-140, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Extracellular Vesicles in Psychiatry Research in the Context of RDoC Criteria

PSYCHIATRY INVESTIGATION, vol.15, no.11, pp.1011-1018, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Impact of different antiseptics on umbilical cord colonization and cord separation time

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.11, no.2, pp.152-157, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Is the Ultimate Treatment Response Predictable with Early Response in Major Depressive Episode?

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.53, no.3, pp.245-252, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A study exploring the autism awareness of first grade nursing and medical students in Istanbul, Turkey

Journal of the Pakistan Medical Association, vol.66, no.8, pp.916-921, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Does transient hypothyroxinemia influence metabolic bone disease of prematurity?

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.26, no.18, pp.1844-1849, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Clinical Knowledge and Attitudes of Turkish Physicians toward Rabies Caused by Animal Bites

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.64, no.5, pp.382-390, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Effect of circumcision on urinary tract infection in boys

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.45, no.2, pp.137-140, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Çocuk uyku alışkanlıkları anketinin Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.11, no.2, pp.151-160, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The validity and the reliability of Turkish Version of Children's Sleep Habits Questionnaire

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.11, no.2, pp.151-160, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Clinical Characteristics and One-Year Survival of Cancer Patients Presenting to Emergency Department

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.19, no.4, pp.213-222, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The influence of gender roles on health seeking behaviour during pregnancy in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.14, no.4, pp.290-300, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Percentiles of oxygen saturations in healthy term newborns in the first minutes of life.

European journal of pediatrics, vol.167, no.6, pp.687-8, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Comparison of three neonatal pain scales during minor painful procedures.

The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, vol.21, no.5, pp.305-8, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Corpus Callosum Volume in Patients with First-Episode Psychosis

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.12, no.2, pp.331-336, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

EVALUATION OF MENTAL DISORDERS AND RELATED FACTORS OF STUDENTS ON HEALTH SCIENCES CAMPUS

ESTÜDAM Public Health Journal, vol.5, no.3, pp.443-460, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE STRES VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.4, no.3, pp.322-330, 2019 (Other Refereed National Journals)

Denial and Depression in Patients with Digestive System Cancer

International Journal of Psychology and Psychoanalysis, vol.5, no.2, pp.1-8, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYKU BOZUKLUKLARI TARAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, vol.4, no.2, pp.232-243, 2019 (International Refereed University Journal)

Dünyada Planlı Ev Doğumlarına Güncel Bakış Riskler ve Faydaları.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.50, no.2, pp.82-90, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sexual Health Services among Primary Healthcare Units in Istanbul

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.37, no.1, pp.19-25, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Sexual Health Services among Primary Healthcare Units in İstanbul

Erciyes Medical Journal, vol.37, no.1, pp.19-25, 2015 (Other Refereed National Journals)

MISSED OPPORTUNITIES FOR CHRONIC DISEASES PREVENTION IN A PRIMARY HEALTH CARE CENTER IN ISTANBUL

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.10, pp.665-674, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.8, no.3, pp.217-222, 2009 (National Refreed University Journal)

Tüketicilerin Gıda Ürünleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerine Karşı Tutumları

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.6, no.4, pp.253-258, 2007 (National Refreed University Journal)

Sağlığın Tanımı: Başaçıkma

İKÜ Güncesi Fen ve Mühendislik Bilimleri / Journal of İstanbul Kültür University Science and Engineering, vol.4, no.3, pp.47-49, 2006 (National Refreed University Journal)

Manikür-pedikür yapan kadın berberlerin hepatit B hakkındaki bilgi tutum ve davranışları

Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.5, no.4, pp.10-15, 2006 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Yolak Bağımlı Teori Işığında Türkiye'de Temel Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Kilitlenme

İKÜ Güncesi Fen ve Mühendislik Bilimleri / Journal of İstanbul Kültür University Science and Engineering, vol.4, no.3, pp.43-46, 2006 (National Refreed University Journal)

Prevention & control: Measles elimination

Marmara Medical Journal, vol.16, no.2, pp.150-153, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier identifier

Epidemiological characteristics of trauma patients Travma hastalarinin epidemiyolojik özelliklerinin araştirilmasi.

Ulusal travma dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, vol.6, no.4, pp.250-254, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme ve Yordayıcıların Değerlendirilmesi

5. Uluslararası 23. Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 18 December 2021, pp.110-111

Fear Of Covid-19, Resilience And Psychological Distress in White Collar Employees During The Covid-19 Pandemic

Beykent 3th International Health Sciences Research Days Congress, İstanbul, Turkey, 22 - 25 September 2021, pp.210-215 Sustainable Development

Evaluation of Adjusment Disorder People With Covid-19 Infection

6. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi ve Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 16 April 2021 Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinde Uyum Sorunları Alanları Değerlendirme Ölçeği Geliştirilmesi

IX. Uluslararası Yüksek Öğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 November 2019, pp.214-215

MENTALEXO: PSIKIYATRIK BOZUKLUKLARIN TANISINDA YENI BIR YAKLAŞIM

55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 October 2019, pp.41

Corpus Callosum Volume In Patients with Fırst Episode Psychosis

19.Congress of the Section of Epidemiology and Social Psychiatry, Viyana, Austria, 4 - 07 April 2018

Denial and Depression in Digestive System Cancer Patients

19. Congress of The Section of Epidemiology and Social Psychiatry, Viyana, Austria, 4 - 07 April 2018 Sustainable Development

Female gender vulnerability on lipid profiles of inpatients with unipolar and bipolar depression

10th International Conference on Bipolar Disorder of the International-Society-for-Bipolar-Disorders, Florida, United States Of America, 13 - 16 June 2013, vol.15, pp.62-63 identifier

Coagulative, fibrinolytic and inflammatory changes in insulin resistance syndrome

31st Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), İstanbul, Turkey, 24 - 29 June 2006, vol.273, pp.203 identifier

Maternal and cord blood zinc (Zn), IGF-1, IGFBP3 levels in IUGR neonates

7th World Congress of Perinatal Medicine, Zagreb, Croatia, 21 - 24 September 2005, pp.225-228 identifier

Books & Book Chapters

Türkiye'de İntihar Epidemiyolojisi ve İntiharın Toplum Ruh Sağlığı Açısından Önemi

in: Toplum Ruh Sağlığı, Tokuç Burcu, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.56-64, 2021

Covid-19 pandemisinde toplum ruh sağlığı

in: Halk Sağlığı ve Covid-19, Önal Ayşe Emel, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.76-79, 2020 Sustainable Development

Örneklem Büyüklüğü Hesaplama

in: FARMAKOEPİDEMİYOLOJİ, Bebitoğlu Terzioğlu Berna, İlbars Hilal, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul, pp.90-94, 2020

Türkiye'de Toplum Ruh Sağlığı

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Üner Sarp, Okyay Pınar, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.849-854, 2020

Bir Toplum Ruh Sağlığı Sorunu Olarak Bağımlılık

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Üner Sarp, Okyay Pınar, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.873-876, 2020

İmpulsivite, Kompulsivite, Bağımlılık, Demans

in: Stahl'ın Temel Psikofarmakolojisi, Tunç Alkın, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.1-608, 2015

Tanım Felsefe ve Uygulama, Deneysel Çalışmaların Değerlendirilmesi, Tanı ve Tarama Testlerine Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi

in: Kanıta Dayalı Tıp Klinik Epidemiyolojik Araştırmaların Eleştirel Değerlendirilmesi, Ahmet Topuzoğlu,Pınar Ay, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.15-185, 2007