Prof.Dr.

AHMET OĞUZHAN ÖZEN


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Biyografi

Prof. Dr. Ahmet Özen’in bilime katkılarını içeren çalışmaları

  

Dr. Özen’in başlıca 2 eseri vardır: 1. En prestijli Tıp Dergilerinden olup bilimsel dergiler içerisinde en yüksek etki faktörlü dergi (güncel etki faktörü = 72,4) olan The New England Journal Of Medicine’da yayınlanan “Ozen A et al. CD55 Deficiency, Early-Onset Protein-Losing Enteropathy, and Thrombosis, NEJM 2017” çalışması, 2. İmmünoloji alanındaki en prestijli iki dergiden biri olan Nature Immunology dergisinde (güncel etki faktörü = 20,4) yayına kabul edilmiş olan "Ozen et al. Broadly effective metabolic and immune recovery with C5 inhibition in CHAPLE disease.  Nat Immunol- under press- (https://doi.org/10.1038/s41590-020-00830-z) çalışmasıdır.Bu çalışmalarda Dr. Özen ağırlıklı olarak Türk toplumunda görülen yeni bir hastalık keşfetmiş ve hastalığın patogenezini derinlemesine araştırmış, etkin bir tedavi yöntemi geliştirmiş ve bu hastalığa ait biyobelirteçler keşfetmiştir. Hastalık, CHAPLE (CD55 deficiency with hyperactivation of complement, angiopathic thrombosis, and protein-losing enteropathy) olarak isimlendirilmiştir. İlk defa bir kompleman hastalığı primer intestinal lenfanjiektazi (PIL) ve buna bağlı protein kaybettirici enteropati ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca daha önce nedeni bilinmeyen ciddi viseral trombozis ve buna bağlı yaşam tehdit edici komplikasyonlar da kalıtsal CD55 eksikliği ve buna bağlı olarak kompleman uyarımı ile ilişkilendirilmiştir. Şu an basımda olan devam çalışması ise kompleman baskılayıcı tedavi olan eculizumabın etkinliğini test ederek bu hastalıktaki rolünü ayrıntılı bir biçimde ortaya koymuştur. Bu iki çalışma protein kaybettirici enteropatiler ve primer kompleman hastalıkları alanlarındaki kilit taşı konumunda araştırmalardır. Dr. Özen üstün nitelikteki çalışmaları ışığında farklı coğrafyalardaki CHAPLE hastalarının yaşam kurtarıcı tedavilerden yararlanabilmesi amacıyla bu hastalıkta lisanslanabilecek bir ürün arayışına girmiştir. ABD'nin önde gelen ilaç firmalarından Regeneron Pharmaceuticals Inc. ile görüşmeler başlatmış ve CHAPLE hastalığında lisanslanmak üzere Pozelimab isimli bir C5-inhibitörü molekülü ile Faz II-IIIa klinik ilaç çalışması başlatılmasında öncülük etmiştir. Halen bu araştırmanın lider konumundaki araştırmacısı, Çalışma yürütme kurulu üyesi ve proje danışmanıdır (NCT04209634). Son 6 yıldır üzerinde ürettiği verilerini prestijli uluslararası Kongre ve sempozyumlarda sunmuş, davetli konuşmacı olarak konuşmalar yapmış ve uluslararası Kongre seyahat destek ödülleri ve Ulusal makale ve tebliğ ödülleri kazanmıştır. Alana yaptığı katkıları nedeniyle prestijli bilim dergilerinden Immunological Reviews'de  (güncel etki faktörü = 13,9) davetli derleme yazmıştır. Dr. Özen uluslararası tanınırlığı nedeniyle National Institutes of Health (NIH) kuruluşunun ABD- dışı proje desteği sağlamak üzere oluşturulmuş "Ortadoğu- Kuzey Afrika bölgesel danışman kurulu" konsorsiyuma immünoloji alanında Türkiye temsilcisi sıfatıyla davet edilmiştir.

Dr. Özen ABD’de bulunan National Institutes of Health (NIH) laboratuvarlarında “TUBITAK 2219 yurtdışı doktora sonrası araştırma bursu” ve “NIH Fellowship award” bursları ile 2 yıl boyunca laboratuvarda  araştırma yürütmüştür. CHAPLE hastalığının tanısal metodlarını ve anti-kompleman ilaçlar ile tedavi edilebileceğine dair tedavi yöntemlerini ABD’de patentlemiş (Bkz Patent) ve Avrupa’da patentlenmesi için başvuruda bulunmuştur. 

Yine genomiks alanında uluslararası çalışmalarda araştırmacı olarak rol oynayan aday 2015 yılında PIK3R1 mutasyonlarına bağlı PASLI hastalığının tanımlanmasında katkı sağlamıştır. IPEX, DOCK8, STAT1, POLD2 mutasyonları ile ilişkilendirilen primer immün yetmezlikler ve immün disregulasyon sendromları üzerine uluslarası çalışmalarda görev almış ve bu araştırmalar yüksek etki faktörlü dergilerde yayınlanmıştır. Bunların dışında yine doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldığı NIH bünyesinde yürüttüğü çalışmalarda ilk defa adayın kendi kliniğinde izlediği hastalarda keşfedilen ve IRHOM2 ve GIMAP5 mutasyonlarına bağlı olan yeni immün yetmezlik hastalıklarının klinik tanımlanmasında aktif rol oynamış ve bazı moleküler çalışmalarını yürütmüştür (Her iki çalışmaya ait bulgular yüksek etki faktörlü dergilere submit edilmiş ve yayına hazırlanmaktadır). Ayrıca, ZNF341 gen mutasyonlarının otozomal çekinik hiper Ige sendromu ile ilişkilendirildiği bir keşif çalışmasında yazar olarak görev almıştır. 


Eğitim Bilgileri

2007 - 2012

2007 - 2012

Tıpta Yandal Uzmanlık

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Tıpta Uzmanlık

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Tıpta Yandal Uzmanlık

Erken ve geç tip besinsel protein ilişkili proktokolitte immunolojik tolerans mekanizmaları

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2005

2005

Tıpta Uzmanlık

Helicobacter pylori’xxnin çocukluk çağında doğal seyrinin ve çocuklar üzerine etkisinin araştırılması

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

İyi Klinik Uygulamalar Okulu

Sağlık ve Tıp

Bahçeşehir Üniversitesi

2019

2019

Understanding ISO 14155:2011 for Medical Devices

Sağlık ve Tıp

Syneos Health

2019

2019

Good Clinical Practice

Sağlık ve Tıp

Syneos Health

2017

2017

Temel Eğitim Becerileri -2

Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi

2017

2017

Temel Eğitim Becerileri -1

Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi

2014

2014

3rd hybrid course in next generation sequencing

Mesleki Eğitim

European Society of Human Genetics

2013

2013

XIX. Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi

Mesleki Kurs

İstanbul Üniversitesi A.S. DETAE

2012

2012

Klinik Araştırma Metodları Kursu

Ar-Ge Yönetimi

Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Araştırma Görevlisi

National Institutes Of Health, Nıaıd, Nıaıd, Molecular Development Section

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Nisan 2020

Nisan 2020

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. IŞIL BERAT BARLAN TRANSLASYONEL TIP ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Uygulama Araştırma Merkezi - Müdürlük

Özen A. O. , Aydıner E. , Barış S.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Diagnostic Modalities Based on Flow Cytometry for Chronic Granulomatous Disease: A Multicenter Study in a Well-Defined Cohort

Baris H. E. , Ogulur I., Akcam B., Kiykim A., Karagoz D., Saraymen B., et al.

Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, cilt.8, ss.3525, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Mutational landscape of severe combined immunodeficiency patients from Turkey

Firtina S., Ng Y. Y. , Ng O. H. , Kiykim A., AYDINER E. , Nepesov S., et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

ILC3 deficiency and generalized ILC abnormalities in DOCK8-deficient patients

Eken A., Cansever M., Okus F. Z. , Erdem S., Nain E., Azizoglu Z. B. , et al.

Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology, cilt.75, ss.921-932, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

Lymphocyte Subset Abnormalities in Pediatric-Onset Common Variable Immunodeficiency

Ogulur I., Kiykim A., Baser D., Karakoc-Aydiner E. , Ozen A. O. , Baris S.

International Archives of Allergy and Immunology, cilt.181, ss.228-237, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

Malignancy and lymphoid proliferation in primary immune deficiencies; hard to define, hard to treat

Kiykim A., Eker N. , Surekli O., Nain E., Kasap N., Aktürk H., et al.

Pediatric Blood and Cancer, cilt.67, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

Coronavirus disease 2019 in patients with inborn errors of immunity: An international study

Meyts I., Bucciol G., Quinti I., Neven B., Fischer A., Seoane E., et al.

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Immune system defects in DiGeorge syndrome and association with clinical course.

Nain E., Kiykim A., ÖĞÜLÜR İ. , Kasap N., Karakoc-Aydiner E. , Ozen A. O. , et al.

Scandinavian journal of immunology, cilt.90, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Polymerase δ deficiency causes syndromic immunodeficiency with replicative stress.

Conde C. D. , Petronczki Ö. Y. , Baris S. , Willmann K. L. , Girardi E., Salzer E., et al.

The Journal of clinical investigation, cilt.129, ss.4194-4206, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Functional reprogramming of regulatory T cells in the absence of Foxp3

Charbonnier L., Cui Y., Stephen-Victor E., Harb H., Lopez D., Bleesing J. J. , et al.

NATURE IMMUNOLOGY, cilt.20, ss.1208-1226, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Outcomes and Treatment Strategies for Autoimmunity and Hyperinflammation in Patients with RAG Deficiency.

Farmer J. R. , Foldvari Z., Ujhazi B., De Ravin S. S. , Chen K., Bleesing J. J. , et al.

The journal of allergy and clinical immunology. In practice, cilt.7, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Abatacept as a Long-Term Targeted Therapy for LRBA Deficiency.

Kiykim A., Ogulur I., Dursun E., Charbonnier L. M. , Nain E., Cekic S., et al.

The journal of allergy and clinical immunology. In practice, cilt.7, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

A Novel Mendelian Disease of Autoimmunity caused byMutations in a small GTPase

Leney Greene M. A. , Park A., Chao B., Vilarinho S., Su H., ÖZEN A. O. , et al.

Journal Of Immunology, cilt.200, ss.45-49, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

CD55 Deficiency and Protein-Losing Enteropathy

ÖZEN A. O. , Comrie W., Lenardo M.

New England Journal Of Medicine, cilt.377, ss.1499-1500, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

2017

2017

CD55 Deficiency, Early-Onset Protein-Losing Enteropathy, and Thrombosis.

Ozen A. O. , Comrie W. A. , Ardy R. C. , Conde C. D. , DALGIÇ B., Beser O. F. , et al.

The New England journal of medicine, cilt.377, ss.52-61, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

House Dust Mites Confer a Distinct Immunological Feature among Dermatitis

BARIŞ S. , Ozen A. O. , Akdeniz T., Karakoc-Aydiner E. , Aydin O., ERCAN SARIÇOBAN H., et al.

IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY, cilt.15, ss.264-274, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

A novel approach in allergen-specific immunotherapy: Combination of sublingual and subcutaneous routes

Keles S., Karakoc-Aydiner E. , Ozen A. O. , Izgi A. G. , Tevetoglu A., AKKOÇ T. , et al.

JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.128, ss.808-822, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Pediatric stone disease in the first year of life: a single center study

Gokce İ. , Alpay H. , Biyikli N., Ozen A. O. , Moula K.

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.22, ss.1534, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2006

2006

Natural history and symptomatology of Helicobacter pylori in childhood and factors determining the epidemiology of infection

Ozen A. O. , Ertem D., Pehlivanoglu E.

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.42, ss.398-404, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2006

2006

Natural history and symptomatology of Helicobacter pylori in childhood and factors determining the epidemiology of infection.

Ozen A. O. , Ertem D. , Pehlivanoglu E.

Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, cilt.42, ss.398-404, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2006

2006

Factors related to childhood obesity

Bereket A. , Turan S. , Omar A., Berber M., Ozen A. O.

HORMONE RESEARCH, cilt.65, ss.82, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Immunization practices in children with a history of allergies

Baris H. E. , BORAN P. , Kiykim A., BARIŞ S. , Ozen A. , AYDINER E.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.55, ss.244-250, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Alerji Öyküsü Olan Çocuklarda Aşılama Pratikleri

Barış H. E. , BORAN P. , KIYKIM A., BARIŞ S. , ÖZEN A. O. , AYDINER E.

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

U100: An innovative usern platform for education and research without borders

Momtazmanesh S., Rahmani F., Delavari F., Vahedi Z., Ebadirad S., Keshavarz-Fathi M., et al.

Acta Medica Iranica, cilt.58, ss.1-3, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

Effects of Vitamin D on House Dust Mite Sensitized Children with Atopic Dermatitis

Nain E., Kiykim A., Yasoz C., Bayramli R., Barış S. , Ozen A. O. , et al.

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, cilt.16, ss.40-46, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Nijmegen-Breakage Syndrome; Two Siblings Presenting with Different Phenotypes

Kiykim A., AYDINER E. , ÖĞÜLÜR İ. , BARIŞ S. , Ozen A. O. , Serifov K., et al.

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, cilt.14, ss.98-102, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Primary catastrophic antiphospholipid syndrome in an 8 year old girl

BARIŞ H. E. , AKSU LİMON Ç., VURAL I., KEPENEKLİ KADAYİFCİ E. , KOÇ A., KIYKIM A., et al.

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.29, ss.41, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Early-onset neurolupus: A challenge for pediatricians

BARIŞ S. , Karakoc-Aydiner E. , Ozen A. O. , Kacmaz M., Namar M., YILDIZ N. , et al.

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.28, ss.105-108, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2010

2010

Bloom syndrome: presentation of two siblings

BARIŞ S. , AYDINER E. , ÖZEN A. O. , ÖZDEMİR C., Bahceciler N. N. , Barlan I. B.

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, cilt.8, ss.64-68, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2010

2010

CASE REPORT OF TWO PARAPHARYNGEAL ABSCESS PATIENTS PRESENTED WITH TORTICOLLIS MEDICAL OR SURGICAL TREATMENT?

ÖZEN A. O. , Saricoban H. E. , Berber M., Karatepe H. O. , Bakar F., Cengizlier R., et al.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.73, ss.23-26, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

PGM3 Deficiency: A New Spectrum of Phenotypes

Durkee-Shock J., Fisher M., Padem N., Makhija M., Ozen A. , Alsina L., et al.

Annual Meeting of the Clinical-Immunology-Society (CIS) / Immune Deficiency and Dysregulation North American Conference, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Nisan 2020, cilt.40 identifier

2020

2020

Outcomes of Hematopoietic Stem Cell Gene Therapy for Wiskott-Aldrich Syndrome

Labrosse R., Chu J., Armant M., Van der Spek J., Miggelbrink A., Fong J., et al.

Annual Meeting of the Clinical-Immunology-Society (CIS) / Immune Deficiency and Dysregulation North American Conference, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Nisan 2020, cilt.40 identifier

2019

2019

Treatment of CHAPLE Syndrome Patients with Eculizumab.

ÖZEN A. O.

The first International Rumi Pediatric Conference 3rd J Project Congress., 4 - 07 Aralık 2019

2019

2019

CHAPLE syndrome (CD55 deficiency with Hyperactivation of complement, Angiopathic thrombosis, and PLE): From discovery to translation into health.

ÖZEN A. O.

First Congress of Southeast European Pediatricians with International Participation., 4 - 06 Ekim 2019

2019

2019

Functional analysis of inflammation associated parameters in a case of NEMO deficiency before and after HSCT

Surucu N., KAYAOĞLU B., Geckin B., Ayanoglu I. C. , Eltan S. B. , Kasap N., et al.

17th International Congress of Immunology of the International-Union-of-Immunological-Societies (IUIS), Beijing, Çin, 19 - 23 Ekim 2019, cilt.49, ss.1232-1233 identifier

2019

2019

Polymerase delta deficiency causes syndromic immunodeficiency with replicative stress

Conde D., Petronczki Ö., BARIŞ S., Willmann K., Girardi E., Salzer E., et al.

2nd European Society for Immunodeficiencies Focused Meeting, 18 - 21 Eylül 2019

2019

2019

School board policies on prevention and management of anaphylaxis in Istanbul: Where do we stand?

ÖZEN A. O. , BORAN P. , TORLAK F., BİLGİÇ S., BARIŞ S. , KARAVUŞ M. , et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), LİZBON, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.908

2019

2019

School board policies on prevention and management of anaphylaxis in Istanbul: Where do we stand?

Özen A. O. , Boran P., Torlak F., Eltan B. S. , Barış S. , Karavuş M. , et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.908 Creative Commons License identifier

2019

2019

Betalaktam Antibiyotiklerle Allerji Öyküsü Pozitif 29 Çocukta Deri Testlerinde Reaksiyon Oranı Sadece20

Bilgiç Eltan S., KASAP N., KOCAMIŞ B. , KIYKIM A., NAİN E., CAVKAYTAR Ö., et al.

14. Uluslararası Katılımlı Çocuk Allerji ve Astım Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2019

2018

2018

Immunisation practices in children with a history of allergies

Barış H. E. , BORAN P. , KIYKIM A., BARIŞ S. , ÖZEN A. O. , AYDINER E.

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, 01 Aralık 2018

2018

2018

çocuklArDA besin Allerjisinin kArAkteristik özellikleri: ulusAl çok merkezli çAlışmA

BİNGÖL A., KOCACIK UYGUN D. F. , AKDEMİR M., ERENGİN K. H. , BOZDOĞAN G., BİNGÖL G., et al.

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Kasım 2018

2018

2018

Ataksi Telenjiektazi Hastalarının Ebeveynlerinde Enfeksiyonlar ve Lenfosit Alt Grup Bozuklukları

ÖĞÜLÜR İ. , Ertüzün T., ÖZEN A. O. , UYAR E. , KIYKIM A., Başer D., et al.

XXV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Kasım 2018

2018

2018

CHAPLE Hastalığında Eritro-Lökosit Agregasyonu Belirteç Olarak Kullanılabilir Mi?

Akgün G., Başer D., AYDINER E. , ÖĞÜLÜR İ. , Kasap N., Bilgiç Eltan S., et al.

XXV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Kasım 2018

2018

2018

Akan Hücre ile CD55 Eksikliği Hastalığı Taraması

ÖĞÜLÜR İ., SARI S., KIYKIM A., Akgün G., NAİN E., TUTAR E., et al.

XXV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Kasım 2018

2018

2018

Dihidrorhodamin Testinde Yanlış Pozitiflik ile Tanınan Bir MPO Eksikliği Olgusu

Başer D., BARIŞ S. , Türe Özdemir F., ÖĞÜLÜR İ. , Kasap N., Bilgiç Eltan S., et al.

XXV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Kasım 2018

2018

2018

A FLOW-CYTOMETRY BASED SCREENING FOR CD55 DEFICIENCY IS A RAPID

ÖĞÜLÜR İ., SARI S., KIYKIM A., NAİN E., TUTAR E., AYDINER E. , et al.

The 18th Biennial Meeting of ESID, Lizbon, Portekiz, 24 - 27 Ekim 2018

2018

2018

A TURKISH LRBA DEFICIENCY COHORT PROVIDING CLINICAL AND LABORATORYUTILITIES

KIYKIM A., DURSUN E., NAİN E., ÇEKİÇ Ş., ÖĞÜLÜR İ., BAŞER D., et al.

The 18th Biennial Meeting of ESID, Lizbon, Portekiz, 24 - 27 Ekim 2018

2018

2018

Early onset protein losing enteropathy and thrombosis in inherited CD55 deficiency

ÖZEN A. O.

5th European Congress of Immunology, 3 - 06 Eylül 2018

2018

2018

Evaluation of a standardized bakery product (SUTMEK) as a potential tool for baked milk tolerance and immunotherapy research studies

Kiykim A., Karakoc-Aydiner E. , Gunes E., Nain E., ÖĞÜLÜR İ. , AKTAÇ Ş. , et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Almanya, 26 - 30 Mayıs 2018, cilt.73, ss.122-123 identifier

2018

2018

Evaluation of a standardized bakery product (SUTMEK) as a potential tool for baked milk tolerance and immunotherapy research studies

KIYKIM A., AYDINER E. , GÜNEŞ F. E. , NAİN E., ÖĞÜLÜR İ. , AKTAÇ Ş. , et al.

European Academy of Allergy and Clinical ImmunologyCongress, Munich, Almanya, 26 - 30 Mayıs 2018, cilt.73

2018

2018

The effect of high dose vitamin‐D onlymphocytes in children with atopic dermatitis

ÖĞÜLÜR İ. , ÖZEN A. O. , NAİN E., KIYKIM A., BARIŞ S. , AYDINER E.

European Academy of Allergy and Clinical ImmunologyCongress, 26 - 30 Mayıs 2018, cilt.73 identifier

2018

2018

SOTI in IgE mediated cow's milk allergy, two case reports

Kasap N., Kiykim A., Karakoc-Aydiner E. , Ozen A. O. , Baris S.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Almanya, 26 - 30 Mayıs 2018, cilt.73, ss.842 identifier

2018

2018

Group 3 innate lymhoid cells are absent in DOCK8-defective HIES patients

EKEN A., Okus F. Z. , Patiroglu T., Erdem S., KARAKÜKCÜ M., Cansever M., et al.

Annual Meeting of the American-Association-of-Immunologists (AAI), Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Mayıs 2018, cilt.200 identifier

2018

2018

Absence of group 3 innate Iymphoid cells in DOCK8- defective HIES patients

EKEN A., PATIROĞLU T., Okuş F. Z. , erdem ş., Karakükçü m., CANSEVER M., et al.

The World Immune Regulation Meeting XII (WIRM XII) kongresi, 14 - 17 Mart 2018

2018

2018

CD55 Deficiency, Early-Onset Protein-Losing Enteropathy and Trombosis

Özen A. O. , Comrıe A., Ardy R., Conde D., Dalgıç B., Beşer Ö. F. , et al.

World Immune Regulation Meeting XII, Dubendorf, İsviçre, 14 - 17 Mart 2018

2018

2018

STAT1 gain-of-function the immune disregulated mechanisms behind the disease

BARIŞ S. , ÖĞÜLÜR İ. , CHARBONNIER L. M. , ALROQI F., KIYKIM A., AYDINER E. , et al.

World Immune Regulation Meeting XII, Davos, İsviçre, 14 - 17 Mart 2018

2018

2018

CD55 deficiency, early-onset protein-losing enteropathy, and thrombosis

ÖZEN A. O.

12th World Immune Regulation Meeting (WIRM), 15 - 17 Mart 2018

2017

2017

Akan hücre ölçerde LRBA protein ifadesi tayini ile gerçek LRBA hastaları ayırt edilebilir mi?

ÖĞÜLÜR İ. , KIYKIM A., AYDINER E. , BARIŞ S. , ÖZEN A. O.

XXIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2017

2017

2017

Hypomorfic JAK3 and IL2RG Mutations Presenting with a Predominantly Antibody DEficiency Phenotype

KIYKIM A., FIRTINA S., ye z., ee n., SAYİTOĞLU M., BARIŞ S. , et al.

European Society for Immunodeficiencies (ESID) Meeting, 11 - 14 Kasım 2017

2017

2017

Inherited CD55 deficiency in patients with early onset protein-losing enteropathy and thrombosis

Özen A. O. , Dalgıç B., Beşer Ö. F. , Ardy R. C. , Tutar E. , Barış S., et al.

The 50th Annual Meeting of The European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Praha, Çek Cumhuriyeti, 10 - 13 Mayıs 2017, cilt.64, no.1, ss.1-1017

2017

2017

Erişkin Yaşta Tanı Alan X’e Bağlı Hipomorfik İmmün Yetmezlik

KIYKIM A., FIRTINA S., NAİM E., BARIŞ S. , SAYİTOĞLU M., AYDINER E. , et al.

3. Klinik İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2017

2017

2017

Inherited CD55 deficiency in patients with early onset protein-losing enteropathy and thrombosis

Özen A. O. , Comrıe W., Ardy R., Conde C., Dalgic B., Beser O. F. , et al.

50th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Praha, Çek Cumhuriyeti, 10 - 13 Mayıs 2017, cilt.64, no.1, ss.40 identifier

2016

2016

Basophil activation test is reliable for inhalant allergens in pediatric patients

ÖĞÜLÜR İ. , Kıykım A., Barış S., ÖZEN A. O. , Onat E. G. , Bakır M., et al.

3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress, 27 - 30 Nisan 2016

2016

2016

Intracellular staining of DOCK8 LRBA SAP and XIAP proteins by flow cyttometry Marmara Experience

ÖĞÜLÜR İ. , barış s., ÖZEN A. O. , Kıykım A., Bakır M., AYDINER E. , et al.

3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress, 27 - 30 Nisan 2016

2016

2016

Intracellular staining of DOCK8 LRBA SAP and XIAP proteins by flow cytometry Marmara experience

ÖĞÜLÜR İ. , Barış S., ÖZEN A. O. , Kıykım A., bakır M., AYDINER E. , et al.

3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC-III), 27 - 30 Nisan 2016

2016

2016

Monogenic Primary Immune Deficiencies Identified In a Pediatric Onset CVID Cohort Is there a predictive Marker

AYDINER E. , Kiykim A., NAİN E., Kaçmaz M., ÖĞÜLÜR İ. , Barış S., et al.

2016 CIS Annual Meeting: Immune Deficiency & Dyregulation North American Conference, 14 - 17 Nisan 2016

2016

2016

A PATIENT WITH A MUTATION IN CD40L PRESENTING WITH PANHYPOGAMMAGLOBULINEMIA AND NATURAL KILLER CELL LYMPHOPENIA

Safa B., AYDINER E. , Kıykım A., NAİN E., ÖZEN A. O. , bachiloğlu r., et al.

2016 CIS Annual Meeting: Immune Deficiency & Dysregulation North American Conference, 14 - 17 Nisan 2016

2016

2016

DO CUT OFF VALUES OF IgE AND EOSINOPHIL LEVELS HELP DISCRIMINATE HYPERIGE SYNDROME FROM ATOPIC DISEASES

AYDINER E. , Kiykim A., Yuce E., Barış E., NAİN E., KELEŞ S., et al.

2016 CIS Annual Meeting: Immune Deficiency & Dysregulation North American Conference, 14 - 17 Nisan 2016

2016

2016

A patient with a mutation in CD40L presenting with panhypogammaglobulinemia and natural killer lymphopenias

Barış S., AYDINER E. , kıykım a., NAİN E., ÖZEN A. O. , hoyosbachioglu r., et al.

2016 CIS Annual Meeting: Immune Deficiency & Dysregulation North American Conference, 14 - 17 Nisan 2016

2016

2016

DO CUT-OFF VALUES OF IgE AND EOSINOPHIL LEVELS HELP DISCRIMINATE HYPERIGE SYNDROME FROM ATOPIC DISEASES?

Karakoc-Aydiner E. , Kiykim A., Yuce E. G. , Baris E., Nain E., Keles S., et al.

CIS Annual Meeting on Immune Deficiency and Dysregulation North American Conference, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Nisan 2016, cilt.36, ss.254 identifier

2016

2016

A PATIENT WITH A MUTATION IN CD40L PRESENTING WITH PANHYPOGAMMAGLOBULINEMIA AND NATURAL KILLER CELL LYMPHOPENIA

BARIŞ S. , Karakoc-Aydiner E. , Kiykim A., Nain E., Ozen A. O. , Hoyos-Bachiloglu R., et al.

CIS Annual Meeting on Immune Deficiency and Dysregulation North American Conference, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Nisan 2016, cilt.36, ss.311 identifier

2016

2016

MONOGENIC PRIMARY IMMUNE DEFICIENCIES IDENDIFIED IN A PEDIATRIC-ONSET CVID COHORT, IS THERE A PREDICTIVE MARKER?

Karakoc-Aydiner E. , Kiykim A., Nain E., Kacmaz M., Ogulur I. , BARIŞ S. , et al.

CIS Annual Meeting on Immune Deficiency and Dysregulation North American Conference, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Nisan 2016, cilt.36, ss.253-254 identifier

2015

2015

Gene Therapy Using a Self-Inactivating Lentiviral Vector Improves Clinical and Laboratory Manifestations of Wiskott-Aldrich Syndrome

Chu J. I. , Henderson L. A. , Armant M., Male F., Dansereau C. H. , MacKinnon B., et al.

57th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Aralık 2015, cilt.126 identifier

2015

2015

Purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency presenting as combined immune deficiency with no infections

Kiykim A., Kiykim E., Karakoc-Aydiner E. , Nain E., Baris S., Ozen A. O. , et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.449 identifier

2015

2015

Is there any marker to predict target organ involvement in combined immunodeficient patients

ogulur i., karakoc aydiner e., baris s., kiykim a., NAİN E., ÖZEN A. O. , et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, 6 - 10 Haziran 2015 identifier

2015

2015

Is there any marker to predict target organ involvement in combined immunodeficient patients?

Ogulur I., Karakoc-Aydiner E. , Baris S., Kiykim A., Nain E., Ozen A. O. , et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.371 identifier

2015

2015

Lymphocyte subset abnormalities in heterozygous carrier state for ataxia telangiectasia

ogulur i., baris s., aydiner karakoc e., uyar e., kiykim a., cicekkoku d., et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, 6 - 10 Haziran 2015 identifier

2015

2015

Nebulized fluticasone propionate, a viable alternative to systemic route in the management of childhood moderate asthma attack: a double-blind, double-dummy study

Demirca P. B. , Cagan H. H. , Kiykim A., Arig U., Arpa M., Tulunay A., et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.347 identifier

2015

2015

The effect of systemic corticosteroids on the innate and adaptive immune system

baris h. e. , baris s., karakoc aydiner e., ogulur i., cicekkoku d., yigit o., et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, 6 - 10 Haziran 2015 identifier

2015

2015

Purine nucleoside phosphorylase PNP deficiency presenting as combined immune deficiency with no infections

kiykim a., kiykim e., karakoc aydiner e., NAİN E., baris s., ÖZEN A. O. , et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, 6 - 10 Haziran 2015 identifier

2015

2015

The effect of systemic corticosteroids on the innate and adaptive immune system

Baris H. E. , Baris S., Karakoc-Aydiner E. , Ogulur I. , Cicekkoku D., Yigit O., et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.437 identifier

2015

2015

To estimate the major allergen in multi-sensitized children with rhinitis: is nasal provocation really needed?

Yuce E. G. , Ogulur I. , Karakoc-Aydiner E. , Baris S., Kiykim A., Yilmaz S. A. , et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.119 identifier

2015

2015

To estimate the major allergen in multi sensitized children with rhinitis is nasal provocation really needed

Yüce E., ÖĞÜLÜR İ. , AYDINER E. , Safa B., Kıykım a., Yılmaz a., et al.

XXXIV Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology konferansı, 6 - 10 Haziran 2015

2015

2015

Di George Sendromu Tek merkezden takipli hastaların özellikleri

Ayça K., ÖĞÜLÜR İ. , Safa B., AYDINER E. , Dilek Ç., ÖZEN A. O. , et al.

1. Klinik İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015

2015

2015

Primer immün yetmezliklerde otoimmünite çeşitliliği

Hatice Ezgi B., Ayça K., NAİN E., Safa B., AYDINER E. , ÖZEN A. O. , et al.

1. Klinik İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015

2015

2015

Adenozin Deaminaz eksikliği klinik heterojenite

Deniz R., Ayça K., NAİN E., Muzafferova N., AYDINER E. , Safa B., et al.

2. Marmara Pediatri Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2015

2015

2015

Konjenital nötropenide yeni bir açılım JAGN1 geninde mutasyon

Safa B., AYDINER E. , ÖZEN A. O. , DELİL K. , Kıykım A., ÖĞÜLÜR İ. , et al.

2. Marmara Pediatri Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2015

2015

2015

Kombine immün yetmezlik seyri gösteren iki ICF olgusu

NAİN E., Ayça K., AYDINER E. , Safa B., ÖZEN A. O. , Micheal L., et al.

2. Marmara Pediatri Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2015

2014

2014

G6PC3 Deficiency: A Primary Immune Deficiency Beyond Just Neutropenia

Kiykim A., Baris S., Ozen A. O. , Karakoc-Aydiner E. , Cicekkoku D., Sawalle-Belohradsky J., et al.

16th Biennial Meeting of the European-Society-for-Immunodeficiencies, Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 Ekim - 01 Kasım 2014, cilt.34 identifier

2014

2014

Childhood Onset Common Variable Immunodeficiency: A Single Center Experience

Kiykim A., Karakoc-Aydiner E. , Baris S., Ozen A. O. , Barlan I. B.

16th Biennial Meeting of the European-Society-for-Immunodeficiencies, Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 Ekim - 01 Kasım 2014, cilt.34 identifier

2014

2014

THE EVALUATION OF OUR PATIENTS WITH CHRONIC GRANULOMATOUS DISEASE

BARIŞ S. , ÖZEN A. O. , Kiykim A., Yuce E. G. , Karakoc-Aydiner E. , Barlan I.

100th J Project Meeting, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Mart 2014, cilt.34, ss.745 identifier

2014

2014

Sistemik steroid kullanımının doğal ve edinsel immün yanıt üzerine etkisi

Aksu H., Barış S., Aydıner E., Özen A. O. , Gökce İ. , Yıldız N., et al.

1. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ocak 2014, ss.35

2014

2014

Ipex sendromunda yeni bir bulgu Akciğer tutulumu

Barış S., Ilka S., ÖZEN A. O. , Karakoç AYdıner E., Altuncu E., Gülsun K., et al.

1. Marmara Pediatri Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Ocak 2014

2013

2013

House dust mite sensitivity determines a distinct subtype in atopic dermatitis

Baris S., Ozen A. O. , Akdeniz T., Aydin O., Karakoc-Aydiner E. , Saricoban H. E. , et al.

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milan, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.440 identifier

2012

2012

Atopic dermatitis: insight into the mechanism

Baris S., Akdeniz F., Ng H. O. , Karakoc-Aydiner E. , Ozen A. O. , Saricoban-Ercan H., et al.

31st Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Geneva, İsviçre, 16 - 20 Haziran 2012, cilt.67, ss.182 identifier

2011

2011

Primary school teachers' knowledge and attitudes about anaphylaxis

Saricoban E. H. , ÖZEN A. O. , Cengizlier M.

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2011, cilt.66, ss.217-218 identifier

2011

2011

Investigation of filaggrin 501X gene mutation in Turkish children with atopic dermatitis and the role of serum immunoglobulin levels on atopic dermatitis phenotypes

Saricoban E. H. , Ozen A. O. , Baris S., Turgay I., Oztezcan S., Cengizlier M.

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2011, cilt.66, ss.550 identifier

2011

2011

Food protein induced colitis of infants and older children: altered expression of TNF-alpha, TGF-beta, TGF-beta receptor-1 in colon mucosa

ÖZEN A. O. , Gulcan M., Ozkan F., Saricoban H., Cengizlier R.

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2011, cilt.66, ss.727 identifier

2010

2010

Impact of serum immunoglobulin levels in childhood asthma

Baris S. , Karakoc-Aydiner E. , Ozdemir C., Ozen A. O. , Bahceciler N., Barlan I.

29th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), London, Kanada, 5 - 09 Haziran 2010, cilt.65, ss.677-678 identifier

2010

2010

Outcome of hyypogammaglobulinemia in children: immunoglobulin levels as predictors

Ozen A. O. , Baris S., Aydyner E., Ozdemir C., Bahceciler N., Barlan Y.

29th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), London, Kanada, 5 - 09 Haziran 2010, cilt.65, ss.116 identifier

2010

2010

Attention deficit hyperactivity and oppositional defiant disorder symptoms among allergic children

Ercan H., ÖZEN A. O. , HARMANCI K., Razi C., Zahmacioglu O., Cengizlier M.

29th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), London, Kanada, 5 - 09 Haziran 2010, cilt.65, ss.303 identifier

2010

2010

Experience with intravenous immunoglobulin in severe childhood atopic dermatitis

BARIŞ S. , ÖZEN A. O. , Karakoc-Aydiner E. , Yucelten D., Bahceciler N., Barlan I.

29th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), London, Kanada, 5 - 09 Haziran 2010, cilt.65, ss.286 identifier

2008

2008

Serum sICAM-1 Levels of Bronchial asthma patients treated with immunotherapy

Cengizlier R., ÖZEN A. O. , Kyzylgun M., Ornek A., Sarycoban H., Berber M., et al.

27th Congress of the European-Academy-of-Allergology-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 7 - 11 Haziran 2008, cilt.63, ss.391 identifier

2006

2006

Metabolic examination and clinical presentation of pediatric urolithiasis in İstanbul: A single center study

Gökce İ. , Alpay H. , Özen A. O. , Bıyıklı N., Özdemir N.

40th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology-ESPN, Palermo, İtalya, 7 - 10 Ekim 2006, ss.1590

2005

2005

Natural history of Helicobacter pylori in childhood and factors determining the epidemiology of infection

Ozen A. O. , Ertem D., Pehlivanoglu E.

18th International Workshop on Gastrointestinal Pathology and Helicobactor, Copenhagen, Danimarka, 12 - 14 Ekim 2005, cilt.10, ss.484 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

İmmunoglobulin ürünleri nelerdir, hastanede ya da evde uygulamanın farkları nelerdir?

ARDENİZ F. Ö. , ÖZEN A. O.

Primer İmmün Yetmezliklerde İmmünoglobulin Replasman Tedavisi: Güncel Durum Raporu 2019, Ahmet Özen, Elif-Karakoç-Aydıner, Editör, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri, Ankara, ss.17-20, 2020

2020

2020

Skin Abscesses, Eczema and Lymphopenia

AYDINER E. , ÖZEN A. O.

A Case-Based Collection with MCQs,Volume 2, Rezaei N, Editör, Springer Nature Switzerland AG, Tehran, ss.753-756, 2020

2019

2019

chronic Diarrhea, Recurrent Edema and Respiratory Infections

Ertem Şahinoğlu D. , Özen A. O. , Karakoç E.

Pediatric Immunology A Case-based Collection with MCQs Volume 2, N Rezaei, Editör, Springer, London/Berlin , Tehran, ss.1-792, 2019

2019

2019

Chapter 122: Diarrhea, Recurrent edema and Respiratory infections

ÖZEN A. O. , AYDINER E. , ERTEM ŞAHİNOĞLU D.

Pediatric Immunology, A case-based collection with MCQs. Vol 2, Rezaei N, Editör, Springer Nature Switzerland AG, Tehran, ss.665-670, 2019

2015

2015

Dendritik Hücreler

ÖZEN A. O.

Çocukluk Çağında Alerji Astım İmmünoloji, Bülent Enis Şekerel, Editör, Dünya kitabevi, ss.235-237, 2015

2015

2015

Primer mmün Yetmezliğinde Görülen Enfeksiyonlar

ÖZEN A. O. , Karakoç Aydıner E., Barış S., Barlan I.

Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Selim Badur, Hakan Abacıoğlu, Betigül Öngen, Editör, Akademi Yayınevi, ss.1287-1299, 2015

Desteklenen Projeler

2019 - 2024

2019 - 2024

Transcriptome and Metabolic Analyses of CHAPLE Disease

Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje

(Proje Özeti)
Özen A. O. (Yürütücü) , Barış S. , Aydıner E. , Lenardo M. J.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Astım Allerji İmmünoloji

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Ulusal Allerji Klinik İmmünoloji Derneği- İmmünoloji Çalışma Grubu Başkanlığı

Destek Programı Başkanı

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2020

Nisan 2020

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Regeneron Pharmaceuticals Inc

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2019 - 2020

2019 - 2020

Diğer

Ders Verme

Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi, KazakistanDavetli Konuşmalar

Ekim 2020

Ekim 2020

World Immune Regulation Meeting. Dramatic metabolic recovery following precision therapy of CHAPLE syndrome.

Konferans

World Immune Regulation Meeting -İsviçre

Ekim 2020

Ekim 2020

ESID 2020. Broadly Effective Metabolic And Immune Recovery With C5 inhibition in CHAPLE Disease.

Konferans

ESID, 19th Biennial Meeting of The European Society for Immunodeficiencies.-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

3rd J Project Congress. Treatment of CHAPLE Syndrome Patients with Eculizumab

Konferans

3rd J Project Congress-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

Targeting complement in gut leakiness: A novel approach in protein-losing enteropathies. World Allergy Congress 2019

Konferans

World Allergy Organization-Fransa

Ekim 2019

Ekim 2019

First Congress of Southeast European Pediatricians with International Participation. CHAPLE syndrome (CD55 deficiency with Hyperactivation of complement, Angiopathic thrombosis, and PLE): From discovery to translation into health

Konferans

First Congress of Southeast European Pediatricians with International Participation-Bosna-Hersek

Ekim 2019

Ekim 2019

ESID2019. Dramatic recovery following precision therapy of CHAPLE syndrome with eculizumab

Konferans

European Society of immunodeficiencies.-Belçika

Aralık 2018

Aralık 2018

Functional Genomics 2018, Big Data to Clinic. Genomics Research Uncovers the Primary Role of Complement Pathway in a Familial Form of Protein Losing Enteropathy

Konferans

Functional Genomics 2018, Big Data to Clinic.-Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

ESID2018. A FLOW CYTOMETRY- BASED SCREENING FOR CD55 DEFICIENCY IS A RAPID AND RELIABLE DIAGNOSTIC TOOL.

Konferans

The European Society of immunodeficiencies-Portekiz

Eylül 2018

Eylül 2018

5th European Congress of Immunology. Early onset protein losing enteropathy and thrombosis in inherited CD55 deficiency

Konferans

5th European Congress of Immunology.-Hollanda

Nisan 2018

Nisan 2018

The Işıl Barlan symposium on primary immunodeficiency in Turkey.

Çalıştay

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Mart 2018

Mart 2018

World Immune Regulation Meeting XII. CD55 Deficiency, Early-Onset Protein-Losing Enteropathy, and Thrombosis.

Konferans

World Immune Regulation Meeting XII.-İsviçre

Burslar

2020 - 2020

2020 - 2020

Travel Award

Üniversite

2018 - 2018

2018 - 2018

Travel Award, Oral Presentation, Plenary Session

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2015 - 2017

2015 - 2017

Research Fellowship Award

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2014 - 2015

2014 - 2015

2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1273

h-indeksi (WOS): 20