General Information

Biography

Prof. Dr. Ahmet Özen’in bilime katkıları

  

Dr. Özen’in iki adet başlıca eseri bulunmaktadır: 1. 2017 yılında The New England Journal Of Medicine dergisinde yayınlanan “Ozen A et al. CD55 Deficiency, Early-Onset Protein-Losing Enteropathy, and Thrombosis” başlıklı çalışması, 2. 2021 yılında Nature Immunology dergisinde basılan "Ozen et al. Broadly effective metabolic and immune recovery with C5 inhibition in CHAPLE disease" (https://doi.org/10.1038/s41590-020-00830-z) çalışmasıdır. 2017 yılına  ait orijinal keşif makalesinde Dr. Özen'in önderliğindeki uluslararası araştırmacılar CHAPLE  hastalığını (CD55 deficiency with hyperactivation of complement, angiopathic thrombosis, and protein-losing enteropathy) tanımlamış ve hastalığın etiyopatogenezini ortaya koymuştur. Nature Immunology makalesi ise Dr. Özen'in yürütücülüğündeki bir devam çalışmasıdır. Bu iki makalede ağırlıklı olarak Türk toplumunda görülen CHAPLE hastalığının patogenezi derinlemesine incelenmiş, bu ölümcül hastalığa yönelik yaşam kurtarıcı bir tedavi yöntemi geliştirilmiş ve biyobelirteçler keşfedilmiştir. Dr. Özen, keşfettiği bu hastalığa yönelik aktif olarak yeni tedavi stratejileri araştırmakta olup Faz II-IIIa klinik ilaç çalışması başlatılmasında öncülük etmiştir  (NCT04209634). Halen bu araştırmada öncül konumdaki araştırıcı ve proje yürütme kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 

Yine genomiks alanında uluslararası çalışmalarda araştırmacı olarak rol oynayan Dr. Özen, PIK3R1ZNF341POLD2,  IL37, IRHOM2 ve GIMAP5 mutasyonlarına bağlı olan yeni immün yetmezlik hastalıklarının tanımlanmasında aktif rol oynamış ve bu araştırmaların bazılarında moleküler çalışmalar yürütmüştür. Bu yeni tanımlanan genetik hastalıkların yanı sıra FOXP3, DOCK8, LRBA, CTLA4, PGM3, STAT3, TRAF3IP2 ve STAT1 mutasyonları ile ilişkilendirilen immün disregulasyon sendromları üzerine uluslarası çalışmalarda görev almıştır. Dr. Özen'in yazar olarak yer aldığı araştırmalar yüksek etki faktörlü dergilerde yayınlanmış veya yayına hazırlanmaktadır.

Dr. Özen 2014-2016 yılları arasında ABD’de bulunan National Institutes of Health (NIH) laboratuvarlarında “TUBITAK 2219 yurtdışı doktora sonrası araştırma bursu” ve “NIH Fellowship award” bursları ile   araştırmasını yurtdışında sürdürmüştür. 2016'dan beri Marmara Üniversitesinde araştırma ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. CHAPLE hastalığının tanısal metodlarını ve anti-kompleman ilaçlar ile tedavi edilebileceğine dair tedavi yöntemlerini ABD’de patentlemiş ve Avrupa’da patentlenmesi için başvuruda bulunmuştur. Dr. Özen araştırmalarını prestijli uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunmuş, davetli konuşmacı olarak konuşmalar yapmış ve uluslararası kongre seyahat destek ödülleri ile ulusal makale ve tebliğ ödülleri kazanmıştır. Alana yaptığı katkıları nedeniyle prestijli bilim dergilerinden Immunological Reviews'de davetli derleme yazmıştır. Dr. Özen uluslararası tanınırlığı nedeniyle National Institutes of Health (NIH) kuruluşunun ABD- dışı proje desteği sağlamak üzere oluşturulmuş ve faaliyetini sürdürmekte olan "Ortadoğu- Kuzey Afrika bölgesel danışmanlık kurulu" konsorsiyumunda immünoloji alanında Türkiye'yi temsilen görev almaktadır. Yakın zamanda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerleşkesinde Prof. Dr. Işıl Berat Barlan Translasyonel Tıp Merkezini kurmuş ve teknolojik altyapı ve donanımını tamamlayarak faaliyete geçirmiştir. 

Institutional Information

Unit
School of Medicine
Department
Internal Medical Sciences
Program
Department of Pediatrics