Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Feature selection via computational intelligence techniques

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.39, sa.5, ss.6205-6216, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting Instructor Performance Using Data Mining Techniques in Higher Education

IEEE ACCESS, cilt.4, ss.2379-2387, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exploring the Factors Affecting Purchase Intention in Music Industry

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.2, ss.169-180, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Heuristic Approach for Shelf Space Allocation Problem

Journal of Military and Information Science, cilt.4, ss.38-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Heuristic Approach for a Shelf Space Allocation Problem

Journal of Military and Information Science, cilt.4, sa.1, ss.38-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnosis of Breast Cancer Using Ensemble of Data Mining Classification Methods

International Journal of Bioinformatics and Biomedical Engineering, cilt.1, sa.3, ss.318-322, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Kurumunda Kullanıcıların Farklı Özelliklerinin E-dönüşümün Kabulüne Etkilerinin İncelenmesi

The International Journal of Human Sciences (IJHS), cilt.3, sa.13, ss.108-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Hybrid Algorithm For Exam Timetabling Problem For Marmara University

Girne American University Journal, cilt.7, sa.11, ss.57-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of ERP implementation CSFs on business performance an empirical study on users perception

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.210, ss.35-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A research on student s university and program preference criteria

Öneri, cilt.10, ss.115-124, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Can We Really Differentiate between Generations? A Data Mining Approach

9th INTERNATIONALCONFERENCE ON LEADESHIP,TECHNOLOGY, INNOVATION ANDBUSINESS MANAGEMENT, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.153-161

Counterproductive Use of Technology: Cyberloafing

4th International Management Information Systems Conference “Industry 4.0” (IMISC2017), İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2017, ss.35

Exploring the Factors Affecting Purchase Intention in Music Industry

3rd International Management Information Systems Conference (IMISC2016), İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

Kurum ve Kuruluşlarda EBYS Uygulamları Marmara Üniversitesi Örneği

ÜNAK, 2013, Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve Teknolojiler., Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2016, ss.237-243

Approaches for optimizing cross sell and up sell opportunities in campaigns

13th Cologne-Twente Workshop on Graphs & Combinatorial Optimization, 26 - 28 Mayıs 2015

A Heuristic Approach for Shelf Space Allocation Problem

International Conference on Value Chain Sustainaility, 12 - 13 Mart 2015

The effect of ERP implementation CSFs on business performance: an empirical study on users' perception

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, cilt.210, ss.35-42 identifier

Performance of Migrating Birds Optimization Algorithm on Continuous Functions

5th International Conference on Swarm Intelligence (ICSI), Hefei, Çin, 17 - 20 Ekim 2014, cilt.8795, ss.452-459 identifier

A Hybrid Algorithm for Exam Timetabling Problem in Marmara University

Second International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence & Applications, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Kasım 2014

Neighbour Function Based Solution Approaches for Sequence Dependent Traveling Salesman Problem

The 9th International Conference on Optimization: Techniques and Applications (ICOTA 9), Taipei, Tayvan, 12 - 16 Aralık 2013

Öğrencilerin Üniversite Eğitiminden Beklentileri ve Tercih Ölçütlerine İlişkin Veri Madenciliği Uygulaması

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, ss.1

University Preference Criteria

New Developments in Theory and Applications of Statistics: An International Conference in Memory of Professor Moti Lal Tiku, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2011, ss.1

Application of One Class Support Vector Machine Algorithms to Health Insurance Fraud Detection

7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Sarajevo, Bosna-Hersek, 15 - 17 Eylül 2010, ss.523-532

Veritabanı Pazarlamasında Karlılık Yaklaşımları Ve Bir Eniyileme Çözümü

III. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2009, ss.193-196

Internet ve E Ticaretin Tedarik Zinciri Yönetimi Üzerine Etkileri

III. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2009, ss.145-151

Sahtekarlık Tespitinde Kullanılan Yöntemler

2. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2008, ss.185-191

Can E Learning Help for Student Based Learning

First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2004, ss.351-360

Bilgisayarla İlgili Disiplinler ve Farklılaşma Gereği

V. Akademik Bilişim Konferansı, Adana, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilişim ve E-Devlet

Bilişim ve ..., ÇETİNKAYA AHMET, KIRIK ALİ MURAT, ŞAHİN ÖZGÜR ERKUT, Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.137-159, 2015

Performance of Migrating Birds Optimization Algorithm on Continuous Functions

Advances in Swarm Intelligence, Tan Ying, Shi Yuhui, Coello Coello Carlos A., Editör, Springer, Hefei, ss.452-459, 2014