Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: DEMİRAY GETMEZ

Consultant: Ali Özdemir