Özel okullarda stratejik yönetim sürecinde SWOT analizinin çok kriterli karar verme yöntemi ile entegrasyonu ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Sabahattin Zaim University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA BÜŞRA ERÇETİN

Consultant: Ali Özdemir