Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Infraorbital ethmoid (Haller) cells: a cone-beam computed tomographic study

ORAL RADIOLOGY, cilt.30, sa.3, ss.219-225, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diagnostic Importance of MRI and CT Scans for Synovial Osteochondromatosis of the Temporomandibular Joint

CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE, cilt.29, sa.4, ss.313-317, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Osteomyelitis due to arsenic trioxide use for tooth devitalization

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.40, sa.4, ss.317-322, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of melanin pigmented gingiva and oral mucosa by CO2 laser

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology And Endodontics, cilt.90, ss.14-15, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cleidocranial dysostosis Report of a case

Journal Of Clinical Pediatric Dentistry, cilt.22, ss.83-86, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Multiple supernumerary teeth in association with cleidocranial dysplasia.

Journal Of Clinical Pediatric Dentistry, cilt.21, ss.85-91, 1996 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çene Kemiklerinin Fibro-osseoz Hastalıkları Fibröz Displazi ve Cherubizm

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi - Özel Konular, cilt.4, ss.38-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study of impacted love Kissing molars

Oral Health and Dental Management, cilt.11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Diş Hekimliğinde Yeni Bir Çağın Başlangıcı Dental Volumetrik Tomografi

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİ, cilt.143, ss.40-43, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Fluorescence-Guided Resection of Oral Verrucous Carcinoma

Clinical and Experimental Health Sciences ( MUSPED), cilt.2, ss.134-137, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral ve intravenöz bisfosfonat kaynaklı çene osteonekrozu

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, ss.70-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akondroplazi Bir Olgu Raporu

7tepe Klinik, cilt.2, ss.35-38, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplantolojide Malpraktis

İmplant TR, ss.54-58, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Malpraktis olgularının radyolojik görünümleri

Dişhekimliği Dergisi, ss.42-45, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mukoepidermoid karsinom: Olgu sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.277

Solitary Neurofibroma of thr Maxilla: A case Reprt

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Comparision of Anterior Maxillary Buccal Curvature Angle and SNA Angle in A Group of Turkish Popoulation

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Oral squamous cell carcinoma: A case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress 7th Scientific Meeting, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017 identifier

Assesment of Maxillary Anterior Buccal Bony Curvature Angle of a Group of Turkish Population Using Cone Beam CT

Oral Diagnoz ve Maksillofaisyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Prevelance of Impacted Teeth in a Group of Turkish Population: A Retrospective Study

Oral Diagnoz ve Maksiilofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Evaluation of Maxillary Sinus Septa Prevelance Using Cone-Beam Computed Tomography

Oral Diahnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararsı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Maksilla Anteriorda Daire Şeklinde Kompound Odontoma: Vaka Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyolojis Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7.Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Bifid Mandibular Kondilin Değerlendirilmesi

22. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, 2016., 19 - 21 Mayıs 2016

THİRD MOLAR MİNERALİSATİON İN TURKİSH CHİLDREN AND YOUUHT

20 TH EUROPEAN ASSOCİATİON OF DENTAL PUBLİC HEALT CONFERENC, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Third Molar Mineraliation in Turkish Children and Youth

20th European Association of Dental Public Health coferance, İstanbul Turkey, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Third Molar Mineralisation in Turkish Children and Youth

20th European Association of Dental Public Health Conference, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Evaluation of Posterior Frontal Recess Cells with Cone beam Computerised Tomography

20 th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Santiago, Chile, Santiago, Şili, 26 - 29 Ağustos 2015

Evaluation of frontal recess cells with cone beam computerised tomography

20 th International Congress of Dento-Maxillo-Facial RadiologySantiago, Chile., Santiago, Şili, 26 - 29 Ağustos 2015

Displacement of Two Dental Implants into the Maxillary Sinus in Two Patients Report of Two Cases

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society VI. National Symposium and I.International Congress, İzmir, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Evaluation of distolingual canal roots in mandibular molars and mesiobuccal canals in maxillary molars in Turkish individuals by cone beam CT

14th Congress of the European Academy of Dento-Maxillofacial Radiology, Cluj-Napoca, Romania, Cluj-Napoca, Romanya, 25 - 28 Haziran 2014, ss.174

Fibröz Displazide Çift Faz TC 99 MIBI

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2013, ss.99

Mandibular and Maxillary Brown Tumors in A Patient with Renal Transplantation

20. EBDO International Scientific Congress and Exhibition, İzmir, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2013, ss.94-95

Intraoral Radiographic Errors on Photostimulable Phosphor Plates PSP Taken by Dental Students

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.269

Analysis of Relationship between Maxillary First Molar and Maxillary Sinus

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013

Haller s Infraorbital Ethmoid Cells A Cone Beam Computed Tomographic Study

19th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology Bergen, Norway, Bergen, Norveç, 22 - 27 Haziran 2013

Cone Beam Computed Tomography Analysis of Frontal Cells

19th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Bergen, Norway, Bergen, Norveç, 22 - 27 Haziran 2013

Comparision of Cone Beam CT and CT Examinations of Paranasal Sinuses

XIIIth European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Leipzig, Germany, Leipzig, Almanya, 13 - 16 Haziran 2012, ss.169

Piknodisoztoz iki hastanın oral ve radyografik bulguları

Marmara Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Bilimsel Kongresi,İstanbul, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012, ss.17

A Rare Giant Complex Odontoma with Radiological Findings Case Report

17th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tiran, Albania, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Mayıs 2012, ss.127

. Treatment of Ranula with Marsupialisation: Case Report.

. 4th AÇBİD International Oral Maxillofacial Surgery Society Congress, 26 - 30 Mayıs 2010

Kronik Osteomiyelite Bağlı Gelişen Ekstraoral Fistül Yolu Eksizyonu: olgu sonumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14.Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Kronik Osteomiyelite Bağlı Gelişen Ekstraoral Fistül Yolu Eksizyonu Olgu Sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernaği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Stiloid Çıkıntının Radylojik Olarak Değerlendirilmesi

Oral Cerrahi Derneği VII.Protez Akademisi Ve Gnatoloji Derneği VIII Ulusal Bilimsel Kongresi, Türkiye, 27 Mayıs - 02 Haziran 2006

Oral Skuamoz Hücreli Karsinom (Vaka Sunumu).

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004

Devitalizan Arsenik Preperatının Kullanımına Bağlı Gelişen Osteomyelit Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu,İzmir, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004, ss.76

Akondroplazi Bir Olgu Nedeniyle

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu,İzmir, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004, ss.75

Morbus Crohn (Enteritis Regionalis) (Olgu Sunumu)

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 16 Nisan 2014 - 18 Nisan 2004

Kedi tırmığı hastalığı ve tanı kriterleri Bir olgu nedeniyle

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004

Lipoma Bir olgu sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2002

İrritasyon Fibromu Bir Vaka Nedeniyle

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği I. Bilimsel Sempozyumu ve I. Anabilim Dalları Toplantısı, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2002, ss.82-83

Kronik skleroze osteomiyelitis Olgu sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2002

Avülse dişin hareketli protez ile kullanımı Sosyo ekonomik düzeyi düşük bir hastanın protez kullanım yaklaşımı

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2002

An ectopic localization parotid haemangioma a case report

7th Congress of the Balkan Stomatological Society, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

A Misleading Artifact in the Radiograph Fragment of Glass in the Buccal Mucosa Case Report

7th Congress of the Balkan Stomatological Society, İzmir, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002, ss.345

Kitap & Kitap Bölümleri

Dişhekimliği kliniğinde erken tanı girişimleri ve hücresel değerlendirme

Ağız Kanserleri erken tanı bakımından dişhekimliği, Özbayrak S.,Pekiner F:N:, Editör, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, ss.80-88, 2016

Tükürük Bezi Kaynaklı Malignomlar

Ağız Kanserleri Erken Tanı Bakımından Dişhekimliği Klinik Bulguları ve Tedavi Yaklaşımları, Semih Özbayrak,Filiz Pekiner, Editör, Quintessence, İstanbul, ss.97106, 2016