Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şiî İsnadlarda Sünnî Bir Râvi: Süleyman b. Dâvûd el-Minkarî

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 27 April 2019

Hazreti Peygamber in Vefatından Sonra Ehl i Beyt ve Sahabe İlişkileri

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 May 2015, vol.4, pp.9-24