Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

mortalite olmadan 128 ardışık laparoskopik sleeve gastrektomi

1. Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Kongresi, 1 - 04 Ekim 2015, cilt.22, ss.45

Kolelithiasisli hastalarda laparoskopik sleeve gastrektomi ile eş zamanlı kolesistektomi gerekli midir

1. Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Kongresi, 1 - 04 Ekim 2015, cilt.22, ss.45

Bariatrik cerrahi uygulanan hastalarda preoperatif endoskopi sonuçları

1. Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Kongresi, 1 - 04 Ekim 2015, cilt.22, ss.76

İntraoperatif endoskopi uygulamaları

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22 - 26 Nisan 2015

ERCP in a pregnant patient with liver hydatic cyst report of a case

16th Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012

Artifical anal band implantation for treatment of severe fecal incontinence

16th Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012

Helikobakter Pilori infeksiyonu ile safra taşı ilişkisi

6. Cerrahİ Araştırma Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2011