Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Sermaye Piyasasında Promosyon Kampanyaları ve Analizi

Öneri, cilt.13, ss.129-148, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Corporate Social Responsibility, Investor Sentiment, and Stock Returns

SUSTAINABILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY: REGULATION AND REPORTING, ss.443-462, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ELLIOTT DALGA PRENSİBİ VE ALTIN PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Öneri Dergisi, cilt.12, ss.211-233, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARIN İNCELENMESİ

marmara iib dergisi, cilt.29, ss.407-430, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEDEF VE STANDART MALİYETLEME SİSTEMLERİ’xxNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Marmara İİB dergi, cilt.26, ss.313-329, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entelektüel Sermaye ve Ölçülmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investment Behavior: An Application of the Theory of Planned Behavior

II. Trakya Accounting Finance and Auditing Symposium, Edirne, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2017

Corporate Social Responsibility Investor Sentiment and Stock Returns

7th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2016

Corporate Social Responsibility Investor Sentiment and Stock Returns

7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Corporate Social Responsibility, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Kasım 2016, ss.140

UFRS TFRS Uygulamalarının Etkilerine Yönelik Bulgu ve Öneriler

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Fehmi YILDIZ Anısına MUHASEBE FİNANS veDENETİMDE GÜNCEL KONULAR 2018

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDEVERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN TÜRKİYEMUHASEBE STANDARTLARI (TMS/TFRS) İLEUYUMLULUĞUNUN SAĞLANMASI VE BU LİSETÜRÜNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE VEFİNANSMAN ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA, Kıymet Çalıyurt, Engin Demirel, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Edirne, ss.47-81, 2018

Muhasebe, Finanst ve Denetimde Güncel Konular 2016

19. ve 20.yy'de Ülkemizde Modern Eğitim ve Ticaret Mekteplerinin Gelişimi, Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt, Editör, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, ss.39-54, 2016 Creative Commons License

Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular

TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardının İncelenmesi, Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt, Editör, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, ss.220-237, 2016