Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Description of -Ma/-MAK structures in Turkish from perspective of second/foreign language pedagogy

Egitim ve Bilim, cilt.44, sa.198, ss.255-271, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Student-Focused Study: Strategy of Text Summary Writing and Assessment Rubric

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, sa.186, ss.163-183, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Role of Using Body Language in Turkish Teaching on Learning and Attitude

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.30, sa.1, ss.33-47, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖĞRENME VE TUTUM ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.30, ss.33-47, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YAPAY ZEKÂYA DAYALI OKUNABİLİRLİK FORMÜLÜNE DOĞRU BİR ADIM

Araştırma ve Deneyim Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütüncül Bı̇r Yaklaşımla Yabancı Dı̇l Olarak Türkçe Öğretı̇mı̇nde Dı̇nleme Becerisi

International Journal of Language Academy, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Söylem Belirleyicilerin Yeri ve Kullanımı

International Journal of Languages Education, cilt.82, ss.81-111, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütüncül bir yaklaşımla konuşma becerisi: Okuyarak konuşma stratejisi

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe ders kitaplarının PISA okuma yeterlik düzeyleri ile imtihanı

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, ss.96-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMI, DERS KİTABI VE MERKEZÎ SINAV ÇIKMAZI

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.76, ss.291-323, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

STORYBİRD UYGULAMASININ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

International Journal of Language Academy, cilt.7, ss.56-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konuşma Öğretiminin Program ve Ders Kitabı Ekseninde Uygulamaya Yansıması

Ana Dili Eğitimi Dergisi, ss.647-662, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde Pedagojik Dil Bilgisinin Yeri

International Journal of Languages’xx Education, cilt.1, ss.353-361, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Grammar Teaching Through Inductive Approach

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.6, sa.3, ss.372-393, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A study on creating writing strategy and evaluation tool for book summary

Educational Research and Reviews, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUDUĞUNU ANLAMA VE OKUMA STRATEJİLER

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.2, ss.21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Facebook Üzerinden Türk Edebiyatı Eğitimi

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçları Hakkında Bilgi Düzeyleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kelime Bilgisini Geliştirmede 6 Sınıf Türkçe Ders Kitabının Yeri

İlköğretim Online (İOO), cilt.12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers opinions about the use of body language

Education, cilt.3, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı İle Türkçe Ders Planının Hazırlanması

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.268-287, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Hece Yapısındaki Değişmeler

Turkish Studies, ss.830-842, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective teachers proficiency in punctuation rules and opinions related to punctuation problems

Procedia Social and Behavioral Sciences, ss.1878-1883, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşleve Dayalı dil bilgisi Türkçede tahmin ve ihtimal anlatımları

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.144-153, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil Bilimi Kaynaklarında Edebî Sanatların Kullanımı

Turkish Studies, ss.725-746, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müfredat Programlarında Okuma Eğitimi

Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konuşma Eğitiminde Söylem Belirleyicilerinin Yeri: Duraksama Belirleyicileri

Türkçenin Eğitimi - Öğretiminde Kurumsal ve Uygulamalı Çalışmalar 11, 06, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

Okuma Sürecine Etki Eden Değişkenler Üzerine Bir İnceleme

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ(UNESAK 2018), 26 - 30 Ekim 2018

Investigation of Readiness Levels of Turkish Teacher Candidates Related to Digital Course Material Preparation Training

7th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2018: Digital Transformation in Education, 11 - 12 Eylül 2018

ÖğRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TüRKÇE EğİTİMİNDE KULLANIMI

FATİH Projesi EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ (etz), Türkiye, 16 Aralık 2017

Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ 2017, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Türkçe Eğitiminde Dinleme/İzleme Konusunun Sınıflama ve İçerik Bakımından Karşılaştırmalı İncelenmesi

IX. ULUSLARARASIDÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.29

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Türkiye de Uluslararası Öğrenci Olmak Sempozyumu, Türkiye, 29 Ekim 2017

5E ÖĞRENME MODELİ İLE TÜRKÇE DERS PLANININ HAZIRLANMASI

3. INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LANGUAGE EDCATİON AND TEACHİNG, ROMA, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİNİN KELİME ÖĞRETİMİNE ETKİSİ

3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching, 20 - 23 Nisan 2017

Türkçe Öğretmenlerinin Kuralavarım Yaklaşımını Kullanımı

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2017

THE CORRELATION BETWEEN USING A BOOK SUMMARY WRITING STRATEGY AND DEVELOPMENT OF SUMMARY WRITING SKILL

The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference, Londrina, Brezilya, 3 - 08 Kasım 2015

DEVELOPING BOOK SUMMARY WRITING STRATEGY AND RUBRIC FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference, Londrina, Brezilya, 3 - 08 Kasım 2015

Öğrenci Odaklı Bir Araştırma Metin Özeti Yazma Stratejis ve Rubriği Geliştirme

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi, İstanbul, Türkiye, 1 Ekim - 03 Kasım 2015, ss.76

Prospective teachers' proficiency in punctuation rules and opinions related to punctuation problems

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1878-1883 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Kafa Açan Noktalar

Timaş yayınevi, 2020

İlkokulda Dijital Ders Materyali Hazırlama

Türkçe Eğitimi, Prof. Dr. Mustafa Canbulat, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.12-34, 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Edimlerinde Söylem Belirleyici Eğilimleri

Dilbilimde Güncel Tartışmalar, Kemal İşeri, Editör, Dilbilim Derneği Yayınları, İzmir, ss.133-148, 2019 Creative Commons License

Dil Becerileri: Dinleme, Konuşma, Yazma, Okuma

Türkçe Eğitimi, CANBULAT Mehmet, Editör, Nobel, Ankara, ss.67-95, 2019

Türkçe Eğitiminde Zaman ve Kip Konusunun Öğretimi: İçerik Tasarımı

Multidisciplinary Studies-4, Harun Şahin, Editör, Institut za Geografiju, ss.1-28, 2018

XVI. Yüzyıl Osmanlı Döneminde Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, Abdurrahman Güzel, Editör, Akçağ, Ankara, ss.131-145, 2017

Bir derlem çalışması: ve/ile Bağlaçların SözDiziminde Kullanımı

Dîvânu Lugâti’xxt-Turk’xxten Senglah’xxa Türkçe, Mehmet Ölmez, Tülay Çulha, Kübra Özçetin, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.293-317, 2017

Dilbilim Nedir

PegemA Yayıncılık, Ankara, 2016

Türk Dil Bilgisi

Kabalcı Yayınevi, 2012