General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, Department Of Turkish-Islamic Literature

Metrics

Publication

17
UN Sustainable Development Goals

Biography

1986 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Alanya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Emir Sultan Menakıbnameleri ve Nimetullah'ın Menakıb-ı Emir Sultan Adlı Eseri" isimli yüksek lisansını tamamladı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde "YAzıcıoğlu Ahmed Bican Efendi ve Envarü'l-Aşıkin (İnceleme-Metin" isimli doktorasını tamamladı.