Genel Bilgiler

Biyografi

1986 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Alanya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Emir Sultan Menakıbnameleri ve Nimetullah'ın Menakıb-ı Emir Sultan Adlı Eseri" isimli yüksek lisansını tamamladı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde "YAzıcıoğlu Ahmed Bican Efendi ve Envarü'l-Aşıkin (İnceleme-Metin" isimli doktorasını tamamladı.

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı